แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ประเภทวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และลดเชื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์(ไทย) ซูม่า โซล
ชื่อผลิตภัณฑ์(อังกฤษ) SUMA SOL
ชื่อผู้รับอนุญาต บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขทะเบียน 897/2545
ที่อยู่ผู้รับอนุญาต 21/7 ม.6 ซ.- ถ.เลียบคลองสอง อ.บางกะปิ จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2533 7750
โทรสาร 0 2531 7370
รูปแบบ ถุงพลาสติก
ลักษณะภาชนะบรรจุและขนาดบรรจุ ชนิดผง
ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ SODIUM DICHLOROISOCYANURATE / AS AVAILABLE CHLORINE 3.36 % W/W