รูปแบบของยา-FILM COATED TABLET มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 PRAQUANTEL 1A 1020/2527
2 TETRACYCLINE TABLETS (FILM COATED TABLETS) 1A 283/2539
3 โนเมด 200 NOMED 200 1A 4/2544
4 - PRIMAQUINE TABLETS 15 MG 1A 449/2545
5 - GLUCOLYTE 1A 2441/2529
6 - ENSAID 1A 1189/2541
7 - ROXITOP 150 1A 264/2545
8 - GESICA 1A 7/2545
9 - PRIMAQUINE TABLETS 5 MG 1A 448/2545
10 - PROXACIN 1A 388/2544
11 - SERFORMIN 500 1A 1139/2541
12 - SERVITROCIN 250 1A 1141/2541
13 - ROXITOP 300 1A 8/2546
14 - NORBACTIN 400 1A 1200/2541
15 - SERVAMBUTOL 400 1A 1215/2541
16 - DORMIRAX 10 1A 571/2540
17 - O - XIN 1A 1091/2544
18 - BUSTAR 400 1A 709/2544
19 - COROXIN 300 MG TABLET 1A 1197/2543
20 - DIFACON 1A 689/2543
21 - FLOCXIN 1A 1100/2544
22 - RATIC 1A 793/2529
23 - U-SPA 1A 261/2539
24 - BUSTAR 200 1A 229/2544
25 - RIDAZINE (200 MG TABLET) 1A 2/2542
26 - MEFAMED 500 1A 727/2542
27 - CIMINPAC 400 1A 94/2543
28 - HYDROXYCIN 1A 8/2543
29 - PROFEN K.B. TABLETS 1A 300/2545
30 - STARTIDINE 200 1A 534/2544
31 - FLOX - STAR 1A 463/2544
32 - AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLETS 10 MG 1A 119/2545
33 - TARAXIN 25 1A 415/2545
34 - BRUFENIN 200 1A 819/2542
35 - CLOXATIN(500 MG) 1A 1053/2540
36 - BRUFENIN 400 1A 820/2542
37 - PROFEN K.B. TABLETS 400 1A 324/2545
38 - LINPROFEN 400 MG TABLET 1A 463/2540
39 - DAFOMIN 500 MG 1A 290/2545
40 - VESCIDINE 400 1A 208/2539
41 - NOOTROPIL (800 MG) 1A 906/2540
42 - BOOTS RANITIDINE 150 MG 1A 931/2542
43 - PAULINE 400 1A 114/2543
44 - IPROFEN 200 MG. TABLETS 1A 60/2544
45 - CIMETIDINE 200 1A 236/2543
46 - AXINOL TABLET 20 MG 1A 738/2543
47 - SUFREXAL 20 MG 1A 1769/2529
48 - CYZINE 1A 1065/2541
49 - CIMINPAC 200 1A 237/2543
50 - AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLETS 25 MG 1A 120/2545
51 - AMINOPHYLLINE TABLETS 1A 834/2543
52 - CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS 250 MG 1A 232/2545
53 - MEDOPA (250 MG TABLET) 1A 404/2531
54 - FLOXINOR (TABLET) 1A 662/2531
55 - RANID TABLET 1A 1196/2543
56 - STARTIDINE 400 1A 342/2544
57 - ROGAN TABLET 1A 232/2542
58 - FAROXID 1A 321/2545
59 - EUCIPROX 500 MG. TABLETS 1A 874/2543
60 - ROXPROCIN 1A 796/2544
61 - GYNOGENA 1A 250/2545
62 - BOOTS NORFLOXACIN 400 MG 1A 1226/2543
63 - CETTEC 1A 987/2541
64 - TETRACYCLINE TABLETS (FILM COATED TABLETS) 1A 284/2539
65 - GLUCOPHAGE 1A 1165/2540
66 - PAGYN TABLETS (FILM COATED TABLETS) 1A 410/2526
67 - CITADINE TABLETS (FILM COATED TABLETS) 1A 425/2526
68 - FORNACIN TABLET 1A 1064/2540
69 - TETRACYCLINE TABLETS (FILM COATED TABLETS) 1A 285/2539
70 - BETALOL 10 MG. 1A 145/2532
71 - BETALOL 40 MG. 1A 120/2532
72 - VANAFORMIN 1A 1/2539
73 - DUSPATIN 135 1A 29/2534
74 - ILIN 400 1A 112/2540
75 - PUTAREN TABLET 1A 9/2530
76 - HYFLOX 1A 294/2538
77 - DICLOFENAC TABLETS 1A 3/2530
78 - CIMETIDINE TABLETS(200) 1A 279/2537
79 - METPROLOL 1A 371/2537
80 - V. THERLEN PATAR TABLETS (FILM COATED TABLETS) 1A 1229/2528
81 - CITADINE 400 TABLETS.(FILM COATED TABLETS) 1A 664/2532
82 - ABENTEL (TABLETS) 1A 2314/2530
83 - CIMETIDINE TABLETS(400) 1A 215/2538
84 - DUODIN - 200 1A 197/2539
85 - ZEE-500 1A 183/2538
86 - TETRANA 1A 2241/2528
87 - PEPDENAL 1A 428/2536
88 - MATCINE (TABLET 50 MG) 1A 662/2533
89 - ABENTEL(400 MG TABLET) 1A 885/2540
90 - A.T.B. ETHAMBUTOL TABLETS 1A 1553/2527
91 - N-FLOXA 400 1A 898/2540
92 - METHORPHAN TABLET 1A 1598/2527
93 - N-FLOXA 200 1A 899/2540
94 - UPCOPHAGE 1A 976/2540
95 - RIFAM - P 600 1A 688/2541
96 - HYDROXYZINE TABLETS 1A 154/2537
97 - MATCINE (TABLET 25 MG.) 1A 663/2533
98 - TETRACYCLINE TABLETS 1A 514/2530
99 - UROFLOX 1A 1/2547
100 - CYPROFLOXACIN FORTE 1A 280/2551
101 - AMLODIPINE TABLETS 2.5 MG "MEIJI" 1A 17/2551
102 - AMLODIPINE TABLETS 5 MG "MEIJI" 1A 18/2551
103 - PE - EASE 1A 45/2553
104 - LOCHOL (40 MG TABLET ) 1A 3/2546
105 - NALGESIN - 500 1A 396/2546
106 - AMLODIPINE TABLETS 5 MG "MEIJI" 1A 12/2554
107 - LEXIMED 400 1A 55/2546
108 - LEXIMED 200 1A 54/2546
109 - GANDIN-DS 1A 56/2550
110 - ANAXIN 1A 95/2546
111 - AMLODIPINE TABLETS 2.5 MG "MEIJI" 1A 11/2554
112 - RAXZIN 1A 67/2547
113 - CALCAMEX - 1.5 1A 64/2547
114 - CAL CAP 1500 1A 49/2547
115 - GLUCOPHAGE (850 MG) 1A 406/2549
116 - GLUCOPHAGE (500 MG) 1A 405/2549
117 - FLOXY-200 1A 26/2547
118 - FERROUS SULFATE FILM COATED TABLETS 1A 343/2549
119 - NORFLOXACIN TABLETS 400 MG 1A 209/2546
120 - NORFLOXACIN TABLETS 200 MG 1A 208/2546
121 - CRAVIT TAB 250 1A 1/2549
122 - K.B GYDING 1A 436/2546
123 - FARMARS(R) NORFLOXACIN 400 1A 13/2554
124 - NORMED 400 - U 1A 555/2546
125 - FLEXSA-750 1A 271/2552
126 - CYFLOX 1A 544/2546
127 - BOOTS CIPROFLOXACIN 250 MG 1A 527/2546
128 - CN - 25 1A 105/2553
129 - MEDPROFEN 1A 513/2546
130 - GLUGON TABLETS 1A 290/2546
131 - CIPROMEX 500 MG STRIP 1A 281/2548
132 - VITAMIN D 1000 IU 1A 269/2553
133 - ROXAMYCIN 150 1A 309/2553
134 - FLOXY - 400 1A 142/2548
135 - METFORMIN RX 1A 130/2548
136 - METFORMIN RX 850 1A 131/2548
137 - FARMARS IBUPROFEN 400 1A 99/2554
138 - MOMED - 400 1A 126/2548
139 - SUNSTAN 500 1A 404/2547
140 - DEVIL'S CLAW EXTRACT 400 MG TABLETS 1A 6/2553
141 - DEVIL'S CLAW EXTRACT 600 MG TABLETS 1A 7/2553
142 - CRAVIT TAB 500 1A 2/2545
143 - CALCITRATE 1A 369/2547
144 - CALCAMEX - 1.0 1A 347/2547
145 - ROXYDIN TABLET 1A 291/2547
146 - K.B.TAZONE 1A 350/2546
147 -- CALMAPANE 1A 863/2528
148 FERAMIN ฟีรามิน 1A 37/2544
149 กริโส-500 GRISO - 500 1A 1166/2528
150 กรีซีโอฟัลวิน 500 มก. GRISEOFULVINE 500 MG. 1A 144/2536
151 กลูซ่า-เค 750 GLUSA-K 750 1A 516/2551
152 กลูตาบล็อค GLUTABLOC 1A 555/2544
153 กลูตามิน GLUTAMIN 1A 250/2540
154 กลูสเตรส GLUSTRESS 1A 838/2532
155 กลูสเตรส - 850 GLUSTRESS - 850 1A 362/2551
156 กลูเยนมิน GLUGENMIN 1A 844/2542
157 กลูโค 500 GLUCO 500 1A 571/2543
158 กลูโค 850 GLUCO 850 1A 572/2543
159 กลูโคซา - 750 GLUCOSA - 750 1A 376/2551
160 กลูโคฝาจ GLUCOPHAGE(850 MG.) 1A 1166/2540
161 กลูโคฟอร์มิน GLUCOFORMIN 1A 415/2538
162 กลูโคฟอร์มิน-850 GLUCOFORMIN-850 1A 57/2550
163 กลูโคมิน GLUCOMIN 1A 667/2534
164 กลูโคมิน GLUCOMIN 1A 199/2533
165 กลูโคล็อค GLUCOLOC 1A 1194/2541
166 กลูโคเนส GLUCONASE 1A 139/2540
167 กลูโคเมท GLUCOMET 1A 372/2533
168 กลูโคโน - 500 GLUCONO - 500 1A 146/2542
169 กลูโซไลท์ GLUZOLYTE 1A 454/2534
170 กลูโซไลท์ เอส GLUZOLYTE S 1A 362/2534
171 กลูโฟร์มิน GLUFORMIN 1A 70/2536
172 กาทูดีน GATUDINE 1A 508/2550
173 กาเฟน 200 GAFEN 200 1A 188/2549
174 กาเฟน 400 GAFEN 400 1A 193/2549
175 กาไซเมท 400 GACIMET 400 1A 63/2552
176 กิโตซิน KITOCIN 1A 480/2531
177 ครอสซ่า - 200 CROSSA - 200 1A 540/2544
178 ครอสซ่า เม็ด CROSSA TABLETS 1A 2018/2530
179 ครอสซ่า-400 ชนิดเม็ด CROSSA-400 TABLETS 1A 828/2531
180 คลอมาซิน 100 CHLORMAZINE 100 1A 203/2542
181 คลอมาซิน 50 CHLORMAZINE 50 1A 204/2542
182 คลอโพรมาซีน 25 CHLORPROMAZINE 25 1A 179/2543
183 คลอโรควิน ฟอสเหต เทบเลต CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLET 1A 92/2536
184 คลาซินา CLACINA 1A 13/2552
185 คลาซินา CLACINA 1A 14/2551
186 คลารอน (ชนิดเม็ด 250 มก.) CLARON (250 MG TABLET) 1A 12/2545
187 คลารอน (ชนิดเม็ด 500 มก.) CLARON (500 MG TABLET) 1A 13/2545
188 คลาริท 250 CLARITH 250 1A 1/2550
189 คลาริท 500 CLARITH 500 1A 8/2545
190 คลาโทรซิน 500 CLATROCIN 500 1A 11/2553
191 คลินิเมท-200 เอ็ฟซี CLINIMET-200 FC 1A 866/2540
192 คลินิเมท-400 เอ็ฟซี CLINIMET - 400 FC 1A 774/2540
193 ควานเทีย 200 QUANTIA 200 1A 43/2553
194 ควินซิล 20 QUINSIL 20 1A 109/2554
195 ควินซิล 5 QUINSIL 5 1A 108/2554
196 ควินาริล (20 มก.) QUINARIL (TABLETS 20 MG) 1A 204/2550
197 ควินาริล (5 มก.) QUINARIL (TABLETS 5 MG) 1A 203/2550
198 ควินิน พี QUININE P. 1A 1194/2529
199 ควินิน-เอส QUININE - S 1A 2388/2529
200 ควินโนเบลอ ชนิดเม็ด QUINOBLUR TABLET 1A 282/2546
201 คอนามิค 500 CONAMIC 500 1A 339/2535
202 คอร์-เอ็น KOR-N 1A 784/2541
203 คาตาแนค 25 CATANAC 25 1A 152/2539
204 คาตาแนค 50 CATANAC 50 1A 442/2539
205 คาทาแนค 50 CATANAC 50 1A 1085/2543
206 คาทาแนค 50 CATANAC 50 1A 126/2537
207 คานิน ชนิดเม็ด KANIN TABLETS 1A 158/2554
208 คาบริลเลท CABRILLET 1A 179/2551
209 คาบริเลท CABRILLET 1A 181/2551
210 คาร์ดีนอล CARDENOL TABLETS 1A 162/2530
211 คาร์ดีนอล CARDENOL TABLETS 1A 476/2538
212 คาร์ดีนอล 10 CARDENOL 10 1A 912/2531
213 คาร์ดีนอล 10 CARDENOL 10 1A 480/2538
214 คาร์นอล 10 CARNOL 10 1A 426/2540
215 คาร์นอล 20 CARNOL 20 1A 861/2540
216 คาร์นอล 40 CARNOL 40 1A 223/2540
217 คาร์บอคเตอร์ CARBOCTER 1A 52/2539
218 คาร์เดอราล 10 CARDERAL 10 1A 253/2533
219 คาร์เดอราล 40 CARDERAL 40 1A 254/2533
220 คาร์โบคาล 1000 ชนิดเม็ด CARBOCAL 1000 TABLET 1A 435/2545
221 คาร์โบคาล 600 ชนิดเม็ด CARBOCAL 600 TABLET 1A 434/2545
222 คาร์ไดเมด CARDIMED 1A 344/2534
223 คาลมาแร็ก CALMARAX 1A 366/2532
224 คาลเมท 600 CALMATE 600 1A 308/2546
225 คาเนโซล KANEZOL 1A 73/2539
226 คิว - เวิม Q - WORM 1A 511/2548
227 คิวมีเฟน QUMEFEN 1A 197/2546
228 คิโนลอน QINOLON 1A 635/2538
229 คีตอน KETON 1A 603/2531
230 คีโตรัล KETORAL 1A 545/2534
231 ค็อกซ์เฟ่น COXFEN 1A 714/2539
232 ค็อกซ์เฟ่น 400 COXFEN 400 1A 715/2539
233 ค็อกซ์เฟ่น 600 COXFEN 600 1A 393/2541
234 จานาซิน JANACIN 1A 1373/2530
235 จี - เฟน G - FEN 1A 370/2529
236 จี-เฟน G - FEN 1A 1101/2529
237 จี.เอฟ.บี - 600 G.F.B. - 600 1A 220/2545
238 จี.ไอ. - 400 เม็ดเคลือบฟิล์ม G.I. - 400 FILM COATED TABLET. 1A 741/2531
239 จี.ไอ. เม็ดเคลือบฟิลม์ G.I. FILM COATED TABLET 1A 342/2530
240 จีพีโอ-แอล-วัน GPO-L-ONE 1A 4/2551
241 ชอล์คแคป - 1000 CHALKCAP - 1000 1A 48/2549
242 ชอล์คแค็ป - 1000 CHALKCAP -1000 1A 733/2544
243 ชอล์คแทป - 1.25 CHALKTAB - 1.25 1A 46/2545
244 ชอล์คแทป - 1.5 CHALKTAB - 1.5 1A 103/2545
245 ชอล์คแทป - 350 CHALKTAB - 350 1A 47/2545
246 ชอล์คแทป - 835 CHALKTAB - 835 1A 42/2545
247 ชอล์คแทป 1.5 CHALKTAB - 1.5 1A 408/2542
248 ชินโปรเฟน 400 SINPROFEN 400 1A 1158/2540
249 ชูเฟน SCHUFEN 1A 505/2542
250 ซัยเม็ท CIMET 1A 682/2531
251 ซัลแอม (375 มก. ชนิดเม็ด) SULAM (375 MG. TABLET) 1A 59/2547
252 ซาคูรีน SACURINE 1A 1006/2541
253 ซาซิน XACIN 1A 136/2536
254 ซาซิน 200 XACIN 200 1A 83/2537
255 ซาซิน 400 XACIN 400 1A 387/2536
256 ซานอร์ฟลอกซ์ 400 SANORFLOX 400 1A 548/2550
257 ซานาเม็ท ZANAMET 1A 371/2539
258 ซานาเม็ท ZANAMET 1A 626/2534
259 ซานิดิน XANIDINE 1A 67/2533
260 ซานิดีน XANIDINE 300 MG 1A 603/2533
261 ซามาริน 140 SAMARIN 140 1A 87/2546
262 ซามาริน 70 SAMARIN 70 1A 972/2544
263 ซาริซิน XARICIN 1A 389/2539
264 ซาริเดค ZARIDEC 1A 1097/2541
265 ซาลิกา - 81 SALICA-81 1A 200/2549
266 ซาโคลิน-ที ZACOLIN-T 1A 54/2553
267 ซาโนเฟน SANOFEN 1A 308/2551
268 ซาโนเฟน ฟอร์ท SANOFEN FORTE 1A 268/2551
269 ซาโบรเฟน SABROFEN 1A 444/2549
270 ซาโบรเฟน-400 SABROFEN-400 1A 446/2549
271 ซิก้าดีน ZIGADINE 1A 379/2545
272 ซิก้าดีน 150 ZIGADINE 150 1A 18/2546
273 ซิก้าดีน 300 ZIGADINE 300 1A 438/2545
274 ซิงค์ สตาร์ ZINC STAR 1A 302/2553
275 ซิงค์แท็ป ZINCTAB 1A 586/2540
276 ซิงค์โพส ZINCPOSE 1A 738/2539
277 ซิซาดิน 150 CIZADIN 150 1A 526/2541
278 ซิซาดิน 300 CIZADIN 300 1A 527/2541
279 ซิตร้าแคล CITRACAL 1A 911/2543
280 ซิทีรีซีน CITIRIZINE 1A 439/2551
281 ซิทเทค ZITTEC 1A 245/2548
282 ซินทาร์ CINTAR TABLETS 1A 586/2543
283 ซินฟล็อกซีน CINFLOXINE 1A 619/2541
284 ซินฟล็อกซีน 500 CINFLOXINE 500 1A 526/2546
285 ซินเทค CINTEC 1A 384/2553
286 ซินเฟล็กซ์ SYNFLEX 1A 148/2542
287 ซินโนยิ่น SYNOGIN 1A 2218/2530
288 ซินโนวี 500 (ไวโอเล็ต) SYNOVEE 500 (VIOLET) 1A 2/2554
289 ซินโปรเฟน SINPROFEN 1A 28/2539
290 ซิปโปรเรียส CIPRORIUS 1A 244/2553
291 ซิปโฟลซิน (500 ม.ก.) ชนิดเม็ด เคลือบฟิล์ม CIPFLOCIN (500 MG) FILM COATED TABLETS 1A 178/2554
292 ซิปโฟลซิน ฟิล์มโค๊ตชนิดเม็ด CIPFLOCIN FILM COATED TABLETS 1A 150/2536
293 ซิพาซิน - 250 CIPHACIN - 250 1A 411/2553
294 ซิพาซิน - 500 CIPHACIN- 500 1A 412/2553
295 ซิฟล๊อก - 500 ZIFLOX - 500 1A 892/2544
296 ซิมวา (10 มิลลิกรัม) ZIMVA (10 MG) 1A 33/2553
297 ซิมวา (20 มิลลิกรัม) ZIMVA (20 MG) 1A 31/2553
298 ซิมวา (40 มิลลิกรัม) ZIMVA (40 MG) 1A 34/2553
299 ซิมวา (80 มิลลิกรัม) ZIMVA (80 MG) 1A 32/2553
300 ซิมวาส SIMVAS 1A 63/2550
301 ซิมวาส SIMVAS 1A 1/2548
302 ซิมวาส (10 มิลลิกรัม) ZIMVAS (10 MG) 1A 38/2553
303 ซิมวาส (20 มิลลิกรัม) ZIMVAS (20 MG) 1A 39/2553
304 ซิมวาส (40 มิลลิกรัม) ZIMVAS (40 MG) 1A 40/2553
305 ซิมเม็กซ์ ZIMMEX 1A 5/2552
306 ซิมเม็กซ์ ZIMMEX 1A 22/2554
307 ซิมเม็กซ์ ZIMMEX 1A 41/2553
308 ซิมเม็กซ์ 20 ZIMMEX 20 1A 14/2554
309 ซิมเม็กซ์ 20 ZIMMEX 20 1A 21/2554
310 ซิมเม็กซ์ 40 ZIMMEX 40 1A 1/2552
311 ซิมเม็กซ์ 40 ZIMMEX 40 1A 20/2554
312 ซิมเม็กซ์ 40 ZIMMEX 40 1A 13/2554
313 ซิโปรซิน CIPROXIN (500 MG) 1A 139/2541
314 ซิโปรซิน 250 มก. CIPROXIN 1A 253/2541
315 ซิโปรซิน-500 CIPROXIN-500 1A 163/2551
316 ซิโปรซิน-ที.เอ็ม.ชนิดเม็ด CIPROXIN-T.M. TABLET 1A 332/2536
317 ซิโปรดอน-250 CIPRODON-250 1A 383/2552
318 ซิโปรดอน-500 CIPRODON-500 1A 312/2553
319 ซิโปรฟล็อกซ์ CIPROFLOX 1A 867/2541
320 ซิโปรฟล็อกซ์ - 500 CIPROFLOX - 500 1A 113/2544
321 ซิโปรฟาร์ 500 CIPROFAR 500 1A 478/2548
322 ซิโปรเยน CIPROGEN 1A 515/2534
323 ซิโปรเยน 500 CIPROGEN 500 1A 39/2554
324 ซิโปรแซน CIPROXAN 1A 287/2551
325 ซิโปรแซน CIPROXAN 1A 37/2534
326 ซิโฟลแลน CIFLOLAN 1A 95/2537
327 ซิโวซิน - ที 250 CIVOXIN - T 250 1A 78/2554
328 ซิโวซิน-500 CIVOXIN-500 1A 107/2554
329 ซิโวซิน-750 CIVOXIN-750 1A 79/2554
330 ซี - 1000 CEE - 1000 1A 392/2544
331 ซี - แนเทอเรล C - NATUREL 1A 1029/2543
332 ซี-1000 สูตรมีความเป็นกรดต่ำ C-1000 LOW ACID FORMULA 1A 472/2551
333 ซี-ควีน Z-QUEEN 1A 481/2532
334 ซี-มอร์วิท C-MORVIT 1A 482/2552
335 ซี-มีเฟน 500 C-MEFEN 500 1A 306/2552
336 ซี-เซ็ท Z - CET 1A 308/2553
337 ซี.วี.เอส. - 10 เม็ดเคลือบฟิล์ม C.V.S.-10 FILM COATED TABLETS 1A 435/2530
338 ซี.วี.เอส. - 40 เม็ดเคลือบฟิล์ม C.V.S.-40 FILM COATED TABLETS 1A 436/2530
339 ซี.เอ็ม.ดี. C.M.D. 1A 632/2532
340 ซี.เอ็ม.ดี. C.M.D. 1A 631/2532
341 ซีซา CEZA 1A 1192/2543
342 ซีดรา-25 SEDRA-25 1A 94/2551
343 ซีตรอน ZETRON 1A 7/2542
344 ซีทิดีน 200 SEATIDINE 200 1A 332/2539
345 ซีทิดีน 400 SEATIDINE 400 1A 333/2539
346 ซีนอร์ ZINOR 1A 265/2539
347 ซีนอร์ CENOR 1A 863/2540
348 ซีนอร์ 400 ZINOR 400 1A 1000/2543
349 ซีนามิค 500 SEANAMIC 500 1A 216/2544
350 ซีน็อคซิน CENOXCIN 1A 187/2552
351 ซีฟลอกซ์ 500 CEFLOX 500 1A 491/2553
352 ซีมอล เอฟซี CEMOL FC 1A 255/2547
353 ซีรีบรอน CEREBRON 1A 743/2531
354 ซีร์เทคโน่ ZYRTECNO 1A 640/2550
355 ซีล่า ZELA 1A 919/2541
356 ซีสตามีน CISTAMINE 1A 960/2540
357 ซีเทค CETEC 1A 592/2540
358 ซีเทซีน แทปเล็ท ZETECINE TABLETS 1A 593/2543
359 ซีเทซีน แทปเล็ท ZETECINE TABLETS 1A 661/2550
360 ซีเบน ZEBEN 1A 2152/2530
361 ซีเพ่น เม็ด CEFEN TABLETS 1A 203/2538
362 ซีเฟน 200 พี CEFEN 200 P 1A 128/2535
363 ซีเฟน 200 วาย CEFEN 200 Y 1A 298/2535
364 ซีเฟน 200 อี CEFEN 200 E 1A 467/2536
365 ซีเฟน 200 แอล CEFEN 200 L 1A 446/2536
366 ซีเฟน 300 อาร์ CEFEN 300 R 1A 337/2536
367 ซีเฟน 300 อี CEFEN 300 E 1A 432/2536
368 ซีเฟน 400 พี CEFEN 400 P 1A 302/2535
369 ซีเฟน 400 วาย CEFEN 400 Y 1A 318/2535
370 ซีเฟน 400 อี CEFEN 400 E 1A 400/2536
371 ซีเฟน 400 แอล CEFEN 400 L 1A 512/2536
372 ซีเฟน 600 CEFEN 600 1A 590/2534
373 ซีเฟน อาร์ CEFEN R 1A 408/2538
374 ซีเฟน เอส CEFEN S 1A 445/2536
375 ซีเฟน-200 SIFEN-200 1A 166/2542
376 ซีเฟน-400 SIFEN-400 1A 167/2542
377 ซีเฟ็ค ชนิดเม็ด ZEAFEC TABLET 1A 885/2542
378 ซีเฟ่น 200 CEFEN 200 1A 567/2538
379 ซีเฟ่น 400 อาร์ CEFEN 400 R 1A 213/2537
380 ซีเฟ่น 600 แอล CEFEN 600 L 1A 137/2537
381 ซีเฟ่น 800 CEFEN 800 1A 166/2538
382 ซีแคม XICAM 1A 173/2540
383 ซีแทมพิล-800 CETAMPIL-800 1A 341/2552
384 ซีแรกซ์ CERAX 1A 34/2534
385 ซีแรกซ์ 10 CERAX 10 1A 64/2536
386 ซีแรกซ์ ๒๕ CERAX 25 1A 342/2535
387 ซีแรค ZYRAC 1A 26/2542
388 ซีโคลแนก SEACLONAC 1A 450/2543
389 ซีโซลีน ดับบลิว CESOLINE W 1A 699/2538
390 ซีโซลีน พี CESOLINE P 1A 133/2538
391 ซีโซลีน วาย CESOLINE Y 1A 399/2538
392 ซีโตโซล SEATOZOL 1A 277/2543
393 ซีโนเมท - 400 SINOMET - 400 1A 28/2541
394 ซีโพรเพน 400 SEAPROFEN 400 1A 142/2540
395 ซีโพรเฟน 200 SEAPROFEN 200 1A 143/2540
396 ซีโพรเฟน 400 SEAPROFEN 400 1A 961/2544
397 ซีโฟล CIFLO 1A 143/2543
398 ซีโฟล-500 CIFLO-500 1A 299/2550
399 ซูฝาจ 850 SUPHAGE 850 1A 572/2550
400 ซูมิดิน 10 มก. ชนิดเม็ด SUMIDIN TABLETS 10 MG. 1A 456/2532
401 ซูเซท SUCET 1A 218/2553
402 ซูเฟน SUPHEN 1A 310/2547
403 ซูเฟน SUPHEN 1A 308/2547
404 ซูเฟน SUPHEN 1A 685/2538
405 ซูเฟน SUPHEN 1A 684/2538
406 ซูเฟน - 600 SUPHEN - 600 1A 574/2543
407 ซูแทค SUTAC 1A 437/2539
408 ดอร์มิแรกซ์ 25 DORMIRAX 25 1A 321/2540
409 ดามาโซล - 500 DAMAZOL - 500 1A 1059/2541
410 ดาลอล ชนิดเม็ด DALOL TABLET 1A 856/2540
411 ดาเฟน-400 DAFEN-400 1A 864/2532
412 ดี พี ดี ชนิดเม็ด D.P.D. TABLETS 1A 936/2541
413 ดีกลูคอส DEGLUCOS 1A 73/2551
414 ดีกลูคอส DEGLUCOS 1A 74/2551
415 ดีซัน DESON 1A 221/2550
416 ดีซัน DESON 1A 128/2548
417 ดีซัน DESON 1A 588/2543
418 ดีพีพี 850 DPP 850 1A 399/2553
419 ดีลิ-แคล 600 DELI - CAL 600 1A 450/2546
420 ดีเฟลม DEFLEM 1A 445/2548
421 ดีเฟลม DEFLEM 1A 813/2532
422 ดีเฟลม DEFLEM 1A 55/2533
423 ดีเฟลม (400 มก) DEFLEM (400 MG) 1A 810/2532
424 ดีแพน - เอฟ DEPAN - F 1A 147/2546
425 ดีโนลอล-100 DENOLOL-100 1A 455/2552
426 ดูพีแกน DUPEGAN 1A 640/2541
427 ดูแรน DURAN 1A 528/2546
428 ดูแรน DURAN 1A 322/2539
429 ดูแรน DURAN 1A 324/2539
430 ดูแรน DURAN 1A 323/2539
431 ดูโอดิน - 400 DUODIN - 400 1A 476/2539
432 ดูโอตริค ฟิล์มโค๊สชนิดเม็ด 200 มก. DUOTRIC F/C TABLETS 200 MG. 1A 648/2532
433 ดูโอตริด ฟิล์มโค๊ตชนิดเม็ด 400 มก. DUOTRIC F/C TABLETS 400 MG. 1A 200/2532
434 ด็อกซาโซซิน-นิด้า DOXAZOSIN-NIDA 1A 287/2552
435 ด็อกซาโซซิน-นิด้า DOXAZOSIN-NIDA 1A 286/2552
436 ด็อกซี่เมด DOXIMED 1A 160/2534
437 ทรานซามิน ชนิดเม็ด (500 มก.) TRANSAMIN TABLETS (500 MG) 1A 243/2550
438 ทรานโครซีน ฟิล์มโด๊ส ชนิดเม็ด (25 มก.) TRANDROZINE FILM COATED TABLETS (25 MG.) 1A 952/2531
439 ทรานโดรซีน ฟิล์มโด๊ส ชนิดเม็ด (10 มก.) TRANDROZINE FILM COATED TABLETS (10 MG.) 1A 951/2531
440 ทราวิด TRAVID 1A 381/2549
441 ทราโซเดล 50 TRAZODEL 50 1A 284/2545
442 ทราโซเดล 100 TRAZODEL 100 1A 285/2545
443 ทริปซอล 10 TRIPZOL 10 1A 258/2551
444 ทริปซอล 25 TRIPZOL 25 1A 257/2551
445 ทริปติน-10 TRIPTIN-10 1A 178/2550
446 ทริปติน-25 TRIPTIN-25 1A 179/2550
447 ทริปต้า TRIPTA 10 MG 1A 16/2553
448 ทริปต้า TRIPTA 25 MG 1A 96/2553
449 ทริปต้า 50 มก. TRIPTA 50 MG 1A 2/2553
450 ทริปทานอล TRYPTANOL 1A 191/2548
451 ทริปทานอล TRYPTANOL 1A 190/2548
452 ทริปนาตอล เอฟซี - 10 TRIPNATOL FC - 10 1A 327/2545
453 ทริปนาตอล เอฟซี - 25 TRIPNATOL FC - 25 1A 328/2545
454 ทริปนาตอล-พี 10 TRIPNATOL-P10 1A 245/2553
455 ทริปไซลีน 10 TRIPSYLINE 10 1A 786/2543
456 ทริปไซลีน 25 TRIPSYLINE 25 1A 787/2543
457 ทริโคแนส TRICONAS 1A 899/2531
458 ทอบูตอล เม็ด TOBUTOL TABLETS 1A 661/2527
459 ทอมซิน เม็ด TOMCIN TABLETS 1A 168/2527
460 ทอลเซ่น TOLZEN 1A 871/2542
461 ทอลโซน TOLSONE 1A 74/2549
462 ทาคาแมค 200 TACAMAC 200 1A 1217/2543
463 ทาคาแมค 200 TACAMAC 200 1A 1186/2543
464 ทาคาแมค 400 TACAMAC 400 1A 1187/2543
465 ทาคาแมค 400 TACAMAC 400 1A 1188/2543
466 ทาซิดีน TACIDINE 1A 817/2531
467 ทาดีน 200 TADINE 200 1A 626/2543
468 ทาดีน 400 TADINE 400 1A 587/2543
469 ทาบิซอล TABIZOL 1A 21/2544
470 ทาริดีน TARIDINE 1A 1091/2543
471 ทาริวิด 200 TARIVID TAB. 200 1A 301/2546
472 ทาริวิด 400 TARIVID TAB 400 1A 215/2543
473 ทาริวิด 300 TARIVID TAB. 300 1A 319/2543
474 ทาริวิด เม็ด TARIVID TAB 1A 300/2546
475 ทาร์เจน TARJEN 1A 233/2552
476 ทาเมด TAMED 1A 210/2531
477 ทาเม็ด 400 TAMED 400 1A 741/2539
478 ทาแร็กซิน TARAXIN 1A 909/2541
479 ทาแร็กซิน TARAXIN 1A 484/2534
480 ทิซีน TIZINE 1A 109/2547
481 ทินิดาโซล TINIDAZOLE 1A 497/2550
482 ทิน็อกเสด 20 มก. ชนิดเม็ด TENOXAID 20 MG TABLET 1A 821/2544
483 ทิบิแท็ป 400 TIBITAB 400 1A 487/2538
484 ทิพีดีน TIPIDINE 1A 504/2543
485 ทิลน็อกแคม TILNOXCAM 1A 353/2538
486 ทิลน็อกแคม TILNOXCAM 1A 485/2534
487 ทิวาจิล TIVAGIL - 500 1A 1102/2531
488 ทิโคล TICLO 1A 992/2543
489 ทิโคลดิน TICLODIN 1A 367/2539
490 ทิโคลปิด TICLOPID 1A 290/2547
491 ทิโคลปีน - 250 TICLOPINE - 250 1A 356/2545
492 ทิโคลวาส ชนิดเม็ด TICLOVAS TABLET 1A 682/2544
493 ทิโคลิด TICOLID 1A 155/2552
494 ทิโนลอล 100 TINOLOL 100 1A 140/2545
495 ที-บอน 1000 T-BON 1000 1A 679/2542
496 ที-บอน 1250 T-BON 1250 1A 680/2542
497 ที-บอน 1500 T-BON 1500 1A 681/2542
498 ที-บอน 350 T-BON 350 1A 676/2542
499 ที-บอน 600 T-BON 600 1A 677/2542
500 ที-บอน 835 T-BON 835 1A 678/2542
501 ที-บูตอล 400 T-BUTOL 400 1A 263/2542
502 ที-แคล T-CAL 1A 249/2551
503 ที.วี.ยิ่น (เอ็มเอ) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม T.V.GIN (MA) FILM COATED TABLET 1A 489/2552
504 ที.วี.ยิ่น (เอ็มเอ) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม T.V. GIN (MA) FILM COATED TABLET 1A 492/2552
505 ที.เอ็ม.ดาโซล(เม็ด) T.M.DAZOLE (TABLETS) 1A 1986/2529
506 ทีซี - น๊อกซิน TC - NOXIN 1A 101/2554
507 ทีซี - ฟลิกซ์ TC - FLIXX 1A 136/2554
508 ทีนอล TENOL 1A 299/2541
509 ทีนอล TENOL 1A 298/2541
510 ทีนาเมด 100 TENAMED 100 1A 7/2553
511 ทีนาเมด 50 TENAMED 50 1A 6/2553
512 ทีนาโซล TINAZOLE 1A 982/2527
513 ทีน็อกซ์ TENOX 1A 201/2551
514 ทีน็อกแคม TENOCAM 1A 480/2540
515 ทีน๊อกสตาร์ TENOXSTAR 1A 13/2551
516 ทีน๊อกแมน TENOXMAN 1A 274/2550
517 ทีลีน THELINE 1A 1140/2540
518 ทีแนกซ์ TENAX 1A 512/2534
519 ทีโคดีนสตาร์ TICLODINESTAR 1A 49/2551
520 ทีโคแนมฟิล์มโค๊ต ชนิดเม็ด TECONAM FILM COATED TABLETS 1A 547/2536
521 ทีโนลอล ชนิดเม็ด (100 มก.) TENOLOL TABLETS (100 MG.) 1A 558/2534
522 ทีโนลอล ชนิดเม็ด (50 มก.) TENOLOL TABLETS (50 MG) 1A 555/2534
523 ทีโนเจสิค TENOGESIC 1A 979/2541
524 ทีโนเซ่น TENOZEN 1A 969/2540
525 ทีโนแทบ TENOTAB 1A 215/2549
526 ทูลิป TULIPT 1A 66/2551
527 ทูเบอร์ตาน 400 TUBERTAN 400 1A 341/2548
528 ท้อปซาซิน TOFCACIN 1A 316/2553
529 นอกซินอร์ - 200 NOXINOR - 200 1A 630/2538
530 นอกซินอร์ 400 NOXINOR 400 1A 629/2538
531 นอฟซ่า 200 มิลลิกรัม (ชนิดเม็ด) NOFXA 200 MG (TABLET) 1A 548/2543
532 นอฟซ่า 400 มิลลิกรัม (ชนิดเม็ด) NOFXA 400 MG (TABLET) 1A 549/2543
533 นอรัซาซีน NORXACIN 1A 508/2531
534 นอร์ซาซีน NORXACIN 1A 903/2532
535 นอร์ซาซีน NORXACIN 1A 416/2533
536 นอร์ซิน NORCIN 1A 2022/2530
537 นอร์ซิน NORCIN 1A 206/2531
538 นอร์ซิน NORCIN 1A 205/2531
539 นอร์ซิน โอสถ 100 NORCIN OSOTH 100 1A 478/2546
540 นอร์ซิน โอสถ 200 NORCIN OSOTH 200 1A 479/2546
541 นอร์ซิน ไอ.พี. - 400 NORCIN I.P. - 400 1A 509/2546
542 นอร์ซิบิด NORXIBID 1A 1003/2544
543 นอร์ทีลอล 100 มก. (ชนิดเม็ด) NORTELOL 100 MG (TABLETS) 1A 381/2543
544 นอร์ทีลอล 50 มก. (ชนิดเม็ด) NORTELOL 50 MG (TABLETS) 1A 382/2543
545 นอร์ปิด NORPID TAB 1A 421/2546
546 นอร์ฟซิน 200 มิลลิกรัม NORFCIN (200 MG) 1A 767/2532
547 นอร์ฟซิน 400 มิลลิกรัม NORFCIN 400 MG. 1A 770/2532
548 นอร์ฟลอกซ์ โอสถ NORFLOX OSOTH 1A 301/2551
549 นอร์ฟลอคสตาร์ - 200 NORFLOXSTAR - 200 1A 547/2541
550 นอร์ฟลอคสตาร์ - 400 NORFLOXSTAR - 400 1A 498/2541
551 นอร์ฟลาซิล 200 NORFLACIL 200 1A 167/2543
552 นอร์ฟล็อกซาซิน NORFLOXACIN 1A 250/2538
553 นอร์ฟล็อกซาซิน NORFLOXACIN 1A 281/2532
554 นอร์ฟล็อกซาซิน NORFLOXACIN 1A 83/2554
555 นอร์ฟล็อกซาซิน NORFLOXACIN 1A 85/2554
556 นอร์ฟล็อกซาซิน NORFLOXACIN 1A 327/2547
557 นอร์ฟล็อกซาซิน 200 NORFLOXACIN 200 1A 434/2549
558 นอร์ฟล็อกซาซิน 400 มก. ชนิดเม็ด NORFLOXACIN 400 MG TABLET 1A 1151/2543
559 นอร์ฟล็อกซาซิน 100 NORFLOXACIN 100 1A 327/2553
560 นอร์ฟล็อกซาซิน 400 NORFLOXACIN 400 1A 290/2549
561 นอร์ฟล็อกซิน NORFLOXIN 400 1A 736/2531
562 นอร์ฟล็อกซิน 100 NORFLOXIN 100 1A 301/2539
563 นอร์ฟล็อกซิน 200 NORFLOXIN 200 1A 750/2531
564 นอร์ฟล็อกซิน 400 NORFLOXIN 400 1A 690/2543
565 นอร์ฟล็อกซิล 200 NORFLOXYL 200 1A 26/2539
566 นอร์ฟล็อกซิล 400 NORFLOXYL 400 1A 416/2538
567 นอร์ฟล็อกซ์ อาร์เอ็กซ์ NORFLOX RX 1A 332/2548
568 นอร์ฟล็อกซ์โน่ 200 NORFLOXNO 200 1A 204/2532
569 นอร์ฟล็อกแพค 200 มก. NORFLOXPAC 200 MG 1A 1087/2540
570 นอร์ฟล็อกแพค 400 มก. NORFOLXPAC 400 MG. 1A 1065/2540
571 นอร์ฟล็อค 100 NORFLOX 100 1A 814/2541
572 นอร์ฟล็อคซิน 100 NORFLOXIN 100 1A 169/2534
573 นอร์ฟล็อคซิน 200 NORFLOXIN 200 1A 569/2538
574 นอร์ฟล็อคซิล 100 NORFLOXYL 100 1A 583/2541
575 นอร์ฟล์อคซาซิน NORFLOXACIN 1A 221/2532
576 นอร์ฟา 100 มิลลิกรัม NORFA 100 MG. TABLETS. 1A 629/2532
577 นอร์ฟา 200 มิลลิกรัม NORFA 200 MG. TABLETS 1A 630/2532
578 นอร์ฟา 400 มิลลิกรัม NORFA 400 MG. TABLETS 1A 678/2540
579 นอร์ฟาน - 400 NORFAN - 400 1A 864/2543
580 นอร์ฟาน-100 NORFAN-100 1A 704/2538
581 นอร์ฟีซิซ - 100 NORFEESIS - 100 1A 667/2543
582 นอร์ฟีซิซ - 200 NORFEESIS - 200 1A 666/2543
583 นอร์ฟีซิซ - 400 NORFEESIS - 400 1A 665/2543
584 นอร์ฟ่า NORFA TABLETS 1A 405/2535
585 นอร์ฟ๊อก 400 NORFOX 400 1A 838/2539
586 นอร์มเพรส NORMPRESS 1A 420/2546
587 นอร์ริเฟ็กท์ - 400 NORIFECT - 400 1A 666/2544
588 นอร์สเป็ค 4 NORSPEC 4 1A 350/2534
589 นอร์เซพ400 NORSEP 1A 1167/2540
590 นอร์เซีย-100 ม.ก. ชนิดเม็ด NORXIA-100 MG. TABLETS 1A 297/2535
591 นอร์เมค NORMED 1A 841/2532
592 นอร์เมด 200 NORMED 200 1A 274/2536
593 นอร์เมด 400 NORMED 400 1A 505/2536
594 นอร์แร็กซิน NORRAXIN 1A 1156/2544
595 นอร์โกเรีย NORGORIA 1A 240/2531
596 นอร์โกเรีย - 400 NORGORIA - 400 1A 194/2554
597 นอร์โฟลซิน NORFLOCIN 1A 104/2531
598 นอร์โฟลซิน 200 NORFLOCIN 200 1A 554/2536
599 นอร์โฟลซิน 400 NORFLOCIN 400 1A 197/2535
600 นอร์ไทลิน 10 เอฟ/ซี ทาเบลท NORTYLINE 10 F/C TABLET 1A 468/2552
601 นอร์ไทลิน 25 เอฟ/ซี ทาเบลท NORTYLINE 25 F/C TABLET 1A 465/2552
602 นาบิวซิซ NABUSIS 1A 844/2543
603 นาบิเฟ็กซ์ NABIFEX 1A 56/2544
604 นาบูเฟ็กซ์ NABUFEX 1A 896/2544
605 นาบูเฟ็กซ์ NABUFEX 1A 168/2543
606 นาบูโทน-สตาร์ NABUTONE-STAR 1A 596/2550
607 นามิค ( 500 mg. เม็ด ) NAMIC (500 MG TABLET) 1A 427/2533
608 นามิค็อกซ์ 500 NAMICOX 500 1A 276/2547
609 นาริเฟลกซ์ NARIFLEX 1A 34/2551
610 นาลิเฟก NALIFEX 1A 517/2543
611 นาเฟลกซ์ NAFLEX 1A 937/2543
612 นาเมโทน NAMETONE 1A 26/2540
613 นาโทน NATONE 1A 184/2554
614 นาโบน NABONE 1A 418/2540
615 นาโบเน็ท NABONET 1A 1068/2541
616 นาโปรลิม-เอส (275 มิลลิกรัม) NAPROLIM - S (275 MG) 1A 51/2535
617 นาโปรเชี่ยน ฟิล์มโค๊ด ชนิดเม็ด NAPROSIAN FILM COATED TABLETS 1A 250/2526
618 นาโปรเฟล็ก NAPROFLEX 1A 171/2538
619 นาโปรแซค NAPROXAC 1A 136/2538
620 นิวทาพิน NEUTAPIN 1A 27/2553
621 นิวริส NEURIS 1A 23/2554
622 นิวแมนทีน NEUMANTINE 1A 5/2554
623 นิวโทรเมด 800 มก. NEUTROMED 800 MG. 1A 114/2537
624 นีราเวียร์ NERAVIR TABLETS 1A 16/2545
625 นีร็อกซิน NEROXIN 1A 431/2541
626 นีร็อกซิน - 300 NEROXIN - 300 1A 712/2544
627 นีร็อกซิน -โอ NEROXIN-O 1A 618/2550
628 นีโอคาม NEOCALM 1A 656/2539
629 นีโอฟอร์มิน NEOFORMIN 1A 246/2539
630 นีโอฟีแนค NEOFENAC 1A 321/2539
631 นีโอลิด 150 NEOLID 150 1A 282/2545
632 นีโอเพน NEOPAIN 1A 252/2539
633 นีโอเฟล็กซ์ NEOFLEX 1A 534/2540
634 นีโอโปรเฟน NEOPROFEN 1A 320/2539
635 นีโอโปรเฟน - 600 NEOPROFEN - 600 1A 1116/2540
636 นีโอโปรเฟน-400 NEOPROFEN-400 1A 226/2539
637 นูซีแทม 400 NOOCETAM 400 1A 260/2537
638 นูซีแทม 800 NOOCETAM 800 1A 141/2537
639 นูทริพ (25 มก.) NUTRIP (25 MG) 1A 280/2539
640 นูทริพ(10 มก.) NUTRIP (10 MG.) 1A 647/2538
641 นูฟีมิค-500 NUFEMIC-500 1A 393/2550
642 นูลิซิน NULICIN 1A 296/2542
643 นูเพน NUPEN 1A 237/2532
644 นูเพน 400 NUPEN 400 1A 229/2541
645 นูโดป้า 250 NUDOPA 250 1A 327/2543
646 นูโปรเฟน - 200 NOOPROFEN - 200 1A 478/2540
647 นูโปรเฟน - 400 NOOPROFEN - 400 1A 479/2540
648 นูโรเฟน NUROFEN 1A 271/2539
649 นูโรเฟน 400 NUROFEN 400 1A 1106/2540
650 น็อกซิน-400 NOXIN-400 1A 34/2537
651 น๊อกซ์ - 300 เอฟ /ซี NOX-300 F/C 1A 79/2532
652 บรอมเฟนนิรามีน ฟิล์มโค๊ส ชนิดเม็ด BROMPHENIRAMINE FILM COATED TABLETS 1A 418/2527
653 บรูซอน ชนิดเม็ด BRUZON TABLETS 1A 464/2536
654 บรูพริน 400 มก. BRUPRIN (R) 400 MG. 1A 729/2529
655 บรูยิ่น BRUGIN 1A 190/2530
656 บรูเมด BRUMED 1A 29/2542
657 บรูเมน ชนิดเม็ด BRUMEN TABLET 1A 269/2538
658 บอสนั่ม BOSNUM 1A 11/2549
659 บอสนั่ม 180 BOSNUM 180 1A 10/2552
660 บัฟเฟต C 1000 BUFFET C 1000 1A 84/2552
661 บาสโคโน่ BUSCONO 1A 344/2552
662 บาเนอร์-ไบร์วู๊ด เม็ด BANER - BRYWROD - TABLETS 1A 1486/2529
663 บาโคแตน BACOTAN FC 1A 106/2547
664 บิวซาย BUXIE 1A 647/2534
665 บิวทิล แท็บ BUTYL TAB 1A 204/2554
666 บี - 6 50 B - 6 50 1A 485/2539
667 บี-6 100 B-6 100 1A 628/2539
668 บี-6 25 B-6 25 1A 630/2539
669 บี. ร็อคซี่ B. ROXI 1A 488/2553
670 บีซาคอล BEZACHOL 1A 244/2544
671 บีตาเพรส 10 เอฟซี BETAPRESS 10 FC 1A 853/2532
672 บีตาเพรส 40 เอฟซี BETAPRESS 40 FC 1A 852/2532
673 บีต้าเมทาโซน เม็ด BETAMETHASONE TABLETS 1A 235/2527
674 บีนาโซน BHENAZONE 1A 1089/2540
675 บีนาโซน BHENAZONE 1A 1088/2540
676 บีฟานิค BEFANIC 1A 187/2550
677 บีมิว - 5 จี BMEU - 5 G 1A 4/2545
678 บีลอค-10 BELOC-10 1A 397/2549
679 บีลอค-40 BELOC-40 1A 396/2549
680 บีสเตติน 10 BESTATIN 10 1A 1/2545
681 บีสเตติน 20 BESTATIN 20 1A 3/2544
682 บีสเตติน 40 BESTATIN 40 1A 2/2545
683 บีเมโก้ (100) BEMEGO (100) 1A 183/2552
684 บีแอสไพริน-75 B - ASPIRIN 75 1A 241/2548
685 บีโดเมด BEDOMED 1A 100/2531
686 บีโดเมด 125 BEDOMED 125 1A 116/2542
687 บีโมเฟน 200 BEMOFEN 200 1A 454/2540
688 บีโมเฟน 400 BEMOFEN 400 1A 453/2540
689 บีไฟเบรท BEFIBRATE 1A 110/2542
690 บู - ออสซีน BU - OSCINE 1A 472/2544
691 บูคาเทค BUKATEC 1A 321/2553
692 บูตาเมด BUTAMED 1A 320/2537
693 บูทิดีน 20 BUTIDINE 20 1A 816/2543
694 บูทิดีน 40 BUTIDINE 40 1A 817/2543
695 บูฟล์อกซิน BUFLOXIN 1A 258/2537
696 บูฟอร์มิน BUFORMIN 1A 305/2541
697 บูฟีแนค ฟอร์ค BUFENAC FORTE 1A 454/2538
698 บูมาเฟน - 200 BUMAFEN 200 1A 619/2538
699 บูมีโทน BUMETONE 1A 267/2544
700 บูรฟานอล - 400 BRUFANOL - 400 1A 824/2539
701 บูสโซแพค BUSOPAC 1A 343/2544
702 บูเจสิค 200 BUGESIC 200 1A 128/2540
703 บูเจสิค 400 BUGESIC 400 1A 828/2540
704 บูเฟล็กซ์ 200 BUFLEX 200 1A 848/2532
705 บูเฟล็กซ์ 400 BUFLEX 400 1A 856/2532
706 บูเฟล็กซ์ 600 BUFLEX 600 1A 294/2534
707 บูเมด BUMED 1A 774/2527
708 บูเมด 200 BUMED 200 1A 484/2551
709 บูเว่น 400 BUWEN 400 1A 231/2553
710 บูแบน- 400 BUBAND- 400 1A 197/2553
711 บูโซเฟน - เอชเค BUSOFEN - HK 1A 346/2539
712 บูโซเฟน-เอฟ BUSOFEN-F 1A 172/2540
713 บูโนเฟน BUNOFEN 1A 233/2553
714 บูโปร (200 มิลลิกรัม) BUPRO (200 MG) 1A 39/2546
715 บูโปร (400 มิลลิกรัม) BUPRO (400 MG) 1A 40/2546
716 บูโปรเฟ็น 200 มก. ชนิดเคลือบฟิล์ม BUPROFEN 200 MG. F./C 1A 379/2538
717 บูโปรเฟ็น 400 มก. ชนิดเคลือบฟิล์ม BUPROFEN 400 MG F/C 1A 56/2538
718 บูโรเฟน 200 BUROFEN 200 1A 713/2544
719 บูโรเฟน 400 BUROFEN 400 1A 416/2544
720 บู๊ทส์ ร๊อกซี่โทรมัยซิน 150 มก. BOOTS ROXITHROMYCIN 150 MG 1A 958/2543
721 บู๊ทส์ ซิติไรซีน BOOTS CETIRIZINE 1A 456/2549
722 บู๊ทส์ วิตามิน ซี 500 BOOTS VITAMIN C 500 1A 216/2551
723 บู๊ทส์ วิตามิน ซี1000 BOOTS VITAMIN C1000 1A 262/2551
724 บู๊ทส์ แรนนิทิดีน 300 มก. BOOTS RANITIDINE 300 MG 1A 18/2543
725 บู๊ทส์ ไซมิทิดีน 400 มก. BOOTS CIMETIDINE 400 MG 1A 19/2543
726 บู๊ทส์ ไบโอติน BOOTS BIOTIN 1A 309/2551
727 บู๊ทส์ ไอบูโพรเฟ่น 400 มิลลิกรัม BOOTS IBUPROFEN 400 MG 1A 186/2550
728 บู๊ทส์ ไฮออสซิน BOOTS HYOSCINE 1A 450/2549
729 พราซีคอน PRASIKON 1A 1236/2531
730 พริมเมท เม็ด PRIMET TABLET 1A 180/2553
731 พรีมา-แคล PRIMA-CAL 1A 246/2540
732 พรีมิค PREMIC 1A 632/2543
733 พรีล็อค 100 PRELOC 100 1A 874/2542
734 พรีล็อค 50 PRELOC 50 1A 99/2545
735 พลานอล PLANOL 1A 809/2540
736 พอนคาร์เมทท์ - 400 เอฟ/ซี PONDARMETT - 400 F/C 1A 25/2539
737 พอนดาร์เมทท์ PONDARMETT 1A 957/2528
738 พอนสแตน 500 PONSTAN 500 1A 47/2540
739 พอนเมด 500 มก. PONMED (500 MG) 1A 571/2536
740 พอนเมด-อาร์ PONMED - R 1A 653/2544
741 พา โค เมท - 125 PACOMET - 125 1A 475/2533
742 พาตาร์ แคล 1250 PATAR KAL 1250 1A 656/2550
743 พาตาร์ แคล 600 PATAR KAL 600 1A 46/2551
744 พานอล PANOL 1A 89/2531
745 พานอล PANOL 1A 90/2531
746 พามิค 500 PAMIC 500 1A 272/2548
747 พาโนลอล PANOLOL 1A 949/2530
748 พาไซด์ PACIDE 1A 9/2531
749 พินฟล๊อกซ์ - 400 PINFLOX - 400 1A 603/2540
750 พิพ-ไอบู 400 PIP-IBU 400 1A 21/2554
751 พิพคีโต PIPKETO 1A 105/2554
752 พิพซีน 10 PIPZINE 10 1A 143/2553
753 พิพนาโซ PIPNASO 1A 456/2553
754 พิพฟอร์มิน 500 PIPFORMIN 500 1A 248/2552
755 พิพเพ่น-400 PIPPEN-400 1A 508/2538
756 พิพโพรลอล 10 PIPPROLOL 10 1A 476/2553
757 พิพโพรลอล 40 PIPPROLOL 40 1A 475/2553
758 พิโดเจน PIDOGEN 1A 11/2554
759 พี - พารอล 10 P - PAROL 10 1A 1156/2541
760 พี - เฟ็น P - FEN 1A 125/2545
761 พี - เฟ็น 400 P - FEN 400 1A 69/2554
762 พี-พารอล 40 P-PAROL 40 1A 1/2542
763 พี-โทเฟน 400 P-TOFEN 400 1A 192/2542
764 พี.ดี.เฟน - 200 PEEDEEFEN - 200 1A 1090/2540
765 พี.โรควิน ชนิดเม็ด P. ROQUINE TABLETS 1A 2011/2530
766 พีดีเฟน - 400 PEEDEEFEN - 400 1A 178/2547
767 พีดีเฟน-400 PEEDEEFEN-400 1A 1091/2540
768 พีนาโซน PHENAZONE 1A 522/2533
769 พีฟลอกซิน PEFLOXIN 1A 343/2541
770 ฟรูเซไมด์ FRUSEMIDE 1A 208/2545
771 ฟลอกซาคอน FLOXACON 1A 338/2552
772 ฟลาวอกซ์ FLAVOX 1A 222/2553
773 ฟลาวอน FLAVON 1A 860/2540
774 ฟลาโวจีสิค FLAVOGESIC 1A 658/2539
775 ฟลาโวริน FLAVORIN 1A 45/2537
776 ฟลาโวสิก FLAVOXIC 1A 763/2541
777 ฟลูริน ชนิดเม็ด FLURIN TABLET 1A 401/2537
778 ฟล็อกซาลดี 100 FLOXALDEE 100 1A 49/2542
779 ฟล็อกซาลดี 200 FLOXALDEE 200 1A 50/2542
780 ฟล็อกซิน 300 FLOCXIN 300 1A 135/2548
781 ฟล็อกซิน 400 FLOCXIN 400 1A 136/2548
782 ฟล็อกซิป 500 ชนิดเม็ด FLOXCIP 500 TABLET 1A 136/2551
783 ฟล็อกซิโปร 250 FLOXCIPRO 250 1A 191/2551
784 ฟล็อกซี่ FLOXY 1A 309/2545
785 ฟล็อคซีเมด 200 FLOXIMED 200 1A 47/2538
786 ฟล็อคซีเมด 400 FLOXIMED 400 1A 48/2538
787 ฟล๊อกซิโปร 500 FLOXCIPRO 500 1A 222/2551
788 ฟอรามิก 850 FORAMIC 850 1A 581/2544
789 ฟอร์นาซั่น - เอส ชนิดเม็ด FORNACIN - S TABLET 1A 578/2540
790 ฟอร์นาซีน-เอฟ ชนิดเม็ด FORNACIN-F TABLET 1A 998/2540
791 ฟอร์มิซิซ FORMISIS 1A 718/2543
792 ฟอร์มิน - 500 FORMIN - 500 1A 142/2539
793 ฟอร์มิน - 500 FORMIN - 500 1A 97/2554
794 ฟอร์มิน-850 FORMIN-850 1A 165/2539
795 ฟอร์เร็กซิน 500 ชนิดเม็ด FOREXIN 500 TABLET 1A 822/2544
796 ฟอร์เร็กซิน ชนิดเม็ด FOREXIN TABLET 1A 345/2539
797 ฟอลเบน FALBEN 1A 1044/2544
798 ฟาติดีน 40 FATIDINE 40 1A 195/2540
799 ฟามาดีน FAMADINE 1A 258/2540
800 ฟามามิน PHAMAMIN 1A 712/2539
801 ฟามิซิส - 20 FAMISIS - 20 1A 885/2543
802 ฟาม๊อค 20 FAMOC 20 1A 307/2535
803 ฟาม๊อค 40 FAMOC 40 1A 658/2534
804 ฟาร็อกซิน PHAROXIN 1A 456/2541
805 ฟาร์ดาโซล PHARDAZOLE 1A 1246/2531
806 ฟาร์มาริน 140 PHARMARIN 140 1A 499/2551
807 ฟาร์มาริน 70 PHARMARIN 70 1A 395/2548
808 ฟาร์มาลอล - 50 PHARMALOL - 50 1A 598/2541
809 ฟาร์มาลอล-100 PHARMALOL-100 1A 599/2541
810 ฟาร์มาฮอฟ ฟาเทค PHARMAHOF FATEC 1A 644/2550
811 ฟาร์มาเซ็ฟ 125 FARMACEF 125 1A 353/2546
812 ฟาร์มาเซ็ฟ 250 FARMACEF250 1A 523/2546
813 ฟาร์มาเซ็ฟ 500 FARMACEF 500 1A 305/2546
814 ฟาร์มาเฟน PHARMAFEN 1A 707/2531
815 ฟาร์มาเฟน - 200 เอฟ PHARMAFEN - 200 F 1A 649/2542
816 ฟาร์มาเฟน - 200 เอฟวาย PHARMAFEN - 200 FY 1A 630/2542
817 ฟาร์มาเฟน - 600 เอฟ PHARMAFEN - 600 F 1A 640/2542
818 ฟาร์มาเฟน-เอฟ PHARMAFEN-F 1A 216/2542
819 ฟาร์เบ็ท FARBET 1A 803/2544
820 ฟาร์โดเม็ด - เอฟ PHARDOMET - F 1A 988/2541
821 ฟาร์โปรซิน PHARPROXIN 1A 376/2542
822 ฟาร์โมติดีน PHARMOTIDINE 1A 751/2540
823 ฟาร์โลแทค FARLOTAC 1A 175/2553
824 ฟาสคาร์ 250 FASCAR 250 1A 22/2547
825 ฟาสคาร์ 500 FASCAR 500 1A 9/2546
826 ฟาสแตน ฟอร์ท FASTAN FORTE 1A 724/2541
827 ฟาเทค FATEC 1A 532/2541
828 ฟาเฟน FAFEN 1A 272/2541
829 ฟาเฟน ฟอร์ท FAFEN FORTE 1A 273/2541
830 ฟาเม็ท FAMET 1A 1292/2541
831 ฟาเม็ท FAMET 1A 1293/2541
832 ฟาเลี่ยม FALIUM 1A 701/2541
833 ฟาโมดี - 20 FAMODEE - 20 1A 478/2543
834 ฟาโมติดิน - 20 เอฟซี FAMOTIDINE - 20 FC 1A 281/2546
835 ฟาโมติดีน FAMOTIDINE 1A 750/2543
836 ฟาโมติน (20 มก.) FAMOTIN (20 MG.) 1A 266/2538
837 ฟาโมติน (40 มก.) FAMOTIN(40 MG.) 1A 129/2538
838 ฟาโมติน - เอฟ20 FAMOTIN - F20 1A 446/2544
839 ฟาโมติน - เอฟ40 FAMOTIN - F40 1A 523/2544
840 ฟาโมท FAMOT 1A 268/2540
841 ฟาโมท FAMOT 1A 269/2540
842 ฟาโมทิดีน เม็ด FAMOTIDINE TABLET 1A 32/2548
843 ฟาโมทิดีน เม็ด FAMOTIDINE TABLETS 1A 33/2548
844 ฟาโมน็อกซ์ FAMONOX 1A 548/2538
845 ฟาโมน็อกซ์ 40 FAMONOX 40 1A 123/2542
846 ฟาโมเซีย 40 ฟิล์มโค๊ตชนิดเม็ด FAMOSIA 40 F/C TABLETS 1A 820/2544
847 ฟาโมเซีย ฟิล์มโค๊ตชนิดเม็ด FAMOSIA F/C TABLETS 1A 819/2544
848 ฟาโมแท็บ 20 เอฟซี FAMOTAB 20 FC 1A 381/2540
849 ฟาโมแท็บ 40 เอฟซี FAMOTAB 40 FC 1A 382/2540
850 ฟาโมแพค - 20 FAMOPAC - 20 1A 559/2544
851 ฟาโมแพค - 40 FAMOPAC - 40 1A 415/2544
852 ฟิรายด์ (ชนิดเม็ด 5 มก.) FIRIDE (5 MG TABLETS) 1A 15/2543
853 ฟิรายด์ ชนิดเม็ด 1 มก. FIRIDE (1 MG TABLET) 1A 1/2551
854 ฟีนาซิส FEENASIS 1A 491/2543
855 ฟีนาเฟค FENAFEX 1A 23/2547
856 ฟีนาเฟค 180 มก. FENAFEX 180 MG 1A 34/2550
857 ฟีนาโซน PHENAZONE 1A 1990/2530
858 ฟีนาโซไพริดีน ไฮโดรคลอไรด์ PHENAZOPYRIDINE HCL FILM COATED TABLET 1A 1469/2530
859 ฟีมาเรท FEMARATE 1A 539/2546
860 ฟีมิค ชนิดเม็ด FEEMIC TABLETS 1A 385/2535
861 ฟีราฟ พิงค์ FERAF PINK 1A 192/2553
862 ฟีราโซน PHERAZONE 1A 173/2542
863 ฟีราโซน-10 PHERAZONE-10 1A 1114/2540
864 ฟีสปา 500 FESPA 500 1A 2/2549
865 ฟีเมนสแตน 500 FEMENSTAN 500 1A 233/2550
866 ฟีเวค FEVEK 1A 613/2539
867 ฟีเวค FEVEK 1A 612/2539
868 ฟีเวสท์ 250 FEVEST 250 1A 1011/2543
869 ฟีเวสท์ 500 FEVEST 500 1A 1030/2543
870 ฟูร็อกซีม ( ชนิดเม็ด 500 มก.) FUROXIME (500 MG TABLET) 1A 1071/2543
871 ฟูร็อกซีม ชนิดเม็ด 250 มก. FUROXIME TABLETS 250 MG. 1A 131/2537
872 ฟูเกน FUKEN 1A 135/2535
873 ฟูโรเซ็ฟ -250 FUROZEF-250 1A 39/2553
874 ฟูโรเซ็ฟ-500 FUROZEF-500 1A 38/2553
875 ฟ็อกซิน - 400 FOXIN -400 1A 293/2538
876 ฟ็อกซีนอน FOXINON 1A 661/2531
877 ฟ็อกโกเรีย เม็ด FOXGORIA TABLETS 1A 558/2532
878 ฟ็อกโกเรีย เม็ด FOXGORIA TABLETS. 1A 223/2533
879 มอนเท็ค 10 MONTEK 10 1A 2/2554
880 มัยร็อกซิน MYROXCIN 1A 25/2542
881 มัยโดแรกซ์ MYDORAX 1A 6/2541
882 มัยโอเจสิค MYOGESIC 1A 84/2539
883 มัสแซน 500 MUSXAN 500 1A 639/2538
884 มาซาร๊อก MASAROX 1A 246/2549
885 มาซาเรน MASAREN 1A 126/2552
886 มาทิลดา MATILDA 1A 1114/2541
887 มาทีนอล MATENOL 1A 1031/2543
888 มาทีนอล เอ็มอาร์ MATENOL MR 1A 24/2554
889 มาบูโปรเฟน-2 MABUPROFEN-2 1A 183/2553
890 มาบูโปรเฟน-4 MABUPROFEN-4 1A 181/2553
891 มายฟล็อกซิน 200 MYFLOXIN 200 1A 558/2539
892 มายฟล็อกซิน 400 MYFLOXIN 400 1A 488/2539
893 มายฟาดีน MYFADINE 1A 250/2546
894 มายโดคาล์ม MYDOCALM 1A 425/2547
895 มายโดคาล์ม 150 MYDOCALM 150 1A 173/2547
896 มายโอซาน MYOXAN 1A 179/2539
897 มารีน่า - 70 เม็ด เคลือบฟิล์ม MARINA - 70 FILM COATED TABLET 1A 246/2547
898 มาลาไซด์ MALAZIDE 1A 267/2543
899 มาแทน 500 MATAN 500 1A 356/2552
900 มาแลกซ์ 10 MALAX 10 1A 496/2543
901 มาโครดิน MACRODIN 1A 24/2550
902 มาโครดิน-250 MACRODIN-250 1A 23/2550
903 มาโน - บรูโซน MANO - BRUZONE 1A 711/2544
904 มาโน บรูโซน MANO - BRUZONE 1A 2368/2529
905 มาโน-บรูโซน MANO-BRUZONE 1A 201/2541
906 มาโน-บรูโซน MANO-BRUZONE 1A 730/2541
907 มาโลซิน MALOCIN 1A 743/2532
908 มินาพีน 10 MINAPINE 10 1A 1/2553
909 มินาพีน 25 MINAPINE 25 1A 17/2553
910 มินาพีน 50 MINAPINE 50 1A 19/2553
911 มินเม็ท 850 MINMET 850 1A 360/2548
912 มิลทิส MILTIS 1A 254/2550
913