รูปแบบของยา-ยาน้ำมันไม่ระเหย มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 น้ำมันยาสมุนไพร ตราแม่คเชน MAE KACHEN BRAND HERBAL OIL G 257/2543
2 น้ำมันว่านสถิตย์โอสถ - G 330/2552
3 น้ำมันสมุนไพรตราม้าปลาคู่ - G 598/2544
4 น้ำมันเหลืองไพล ตราหมอทวี - G 199/2544
5 น้ำมันไพลดำตราสมิงขาว BLACK PLAI OIL SAMINGKAW BRAND G 549/2548
6 ยาน้ำมัน ตราไทยแสง THAI SEANG BRAND OIL G 27/2550
7 ยาน้ำมัน สูตรไพล - G 377/2548
8 ยาน้ำมันตราสิงห์โตทะเล - G 161/2531
9 ยาน้ำมันทาแก้คัน ชังจื้ออิ้ว SUANG JE AEW OIL G 418/2551
10 ยาน้ำมันนวด - G 570/2548
11 ยาน้ำมันนวด สูตร ๑ MASSAGE OIL FORMULA 1 G 40/2548
12 ยาน้ำมันนวด สูตร ๒ MASSAGE OIL FORMULA 2 G 39/2548
13 ยาน้ำมันนวดตราไพรทิพย์ - G 509/2548
14 ยาน้ำมันนวดไพล PLAI MASSAGE OIL G 1223/2547
15 ยาน้ำมันว่าน เบอร์ 108 ตราเสือยิงธนู - G 204/2550
16 ยาน้ำมันสมุนไพร - G 290/2552
17 ยาน้ำมันสมุนไพร วัชระกิตติเภสัช (เบอร์ 31) - G 214/2549
18 ยาน้ำมันสมุนไพรตราพฤกษชาติ PRUKSACHAT BRAND HERBAL OIL G 16/2551
19 ยาน้ำมันสมุนไพรพริกสกัด ตราสิวลี - G 335/2549
20 ยาน้ำมันสมุนไพรพฤกษชาติ PRUKSACHAT HERBAL OIL G 146/2540
21 ยาน้ำมันสมุนไพรห้างขายยาหาวิธีเภสัช ตราอาจารย์ชั้น - G 620/2548
22 ยาน้ำมันสมุนไพรแม่เพียงใจ - G 409/2548
23 ยาน้ำมันสีเขียว ตราหมอเฉลิมวังพรม - G 109/2548
24 ยาน้ำมันสีเขียวหมอสิรินาท GREEN COLOR OIL HMO SIRINARD G 245/2550
25 ยาน้ำมันสีเขียวห้างเจริญยิ่งโอสถ ตราหมอชั้น - G 603/2548
26 ยาน้ำมันสีเขียวเสลดพังพอน ตราหมอเฉลิมวังพรม - G 110/2548
27 ยาน้ำมันสูตรสมุนไพร - G 150/2552
28 ยาน้ำมันหมอพรศักดิ์ YA NUMMUN MOR PRONSUKDI G 547/2548
29 ยาน้ำมันหมิ่นเพียว MINPURE MEDICATED OIL G 717/2549
30 ยาน้ำมันเสลดพังพอน - G 684/2548
31 ยาน้ำมันเหลือง - G 129/2553
32 ยาน้ำมันเหลือง ตราดอกบัว9ดอก - G 458/2548
33 ยาน้ำมันเหลือง ตราหมอชั้น YA YELLOW OIL HMOCHAN BRAND G 1042/2547
34 ยาน้ำมันเหลืองตรา ตรีมูรติ เค 444 YELLOW MEDICATED OIL TRIMURATI K 444 BRAND G 106/2549
35 ยาน้ำมันเหลืองตราพระอินทร์ - G 176/2550
36 ยาน้ำมันเหลืองตราศรเทพ YA NUMMUN LEANG SRONTEP BRAND G 481/2548
37 ยาน้ำมันเหลืองตราอาม่า ARMA BRAND YELLOW OIL G 491/2548
38 ยาน้ำมันเหลืองตราโคเทียมเกวียน - G 32/2548
39 ยาน้ำมันเหลืองสมุนไพร เดอ ชิน DE SHIN HERBAL YELLOW OIL G 536/2548
40 ยาน้ำมันเหลืองสมุนไพรไทย ตราราชรถ YA NUMMUNLEANG SAMUNPLAITHAI ROYAL CAR BRAND G 268/2549
41 ยาน้ำมันเหลืองหมอสมนึก YA YELLOW OIL MOR SOMNUK G 576/2553
42 ยาน้ำมันเหลืองหมอสิรินาท YELLOW OIL HMO SIRINARD G 46/2550
43 ยาน้ำมันเหลืองห้างขายยาหาวิธีเภสัช ตราอาจารย์ชั้น - G 490/2548
44 ยาน้ำมันเหลืองห้างคงหอมโอสถ ตราดอกปลาหมอคู่ - G 405/2547
45 ยาน้ำมันเหลืองห้างเจริญยิ่งโอสถ ตราหมอชั้น - G 601/2548
46 ยาน้ำมันเหลืองเพียงใจ - G 565/2549
47 ยาน้ำมันเหลืองแม่อนงค์ - G 548/2548
48 ยาน้ำมันแก้ผื่นคัน - G 314/2545
49 ยาน้ำมันโรคผิวหนังตราเสือดาว - G 93/2535
50 ยาน้ำมันไพล - G 98/2543
51 ยาน้ำมันไพล YA-NAM-MON-PLAI G 1103/2547
52 ยาน้ำมันไพล - G 678/2548
53 ยาน้ำมันไพล ตราหมอเฉลิมวังพรม - G 78/2548
54 ยาน้ำมันไพล สูตร 2 - G 1104/2547
55 ยาน้ำสมุนไพร ตราเจ้าจอม - G 367/2545
56 ยาสเปรย์ภัคศ์ศรณิ์ PUXSORN SPRAY G 292/2550
57 ยาหม่องน้ำทาทู กลิ่นยูคาลิปตัส TATU LINIMENT EUCALYPTUS FLAVOR G 282/2552
58 ยาหม่องน้ำไพลเบอร์12 ตราทิพย์อำนาจ - G 913/2547
59 เอ็ม ที จี เฮอร์บอล ออย M T G HERBAL OIL G 546/2548