รูปแบบของยา-SYRUP มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 THOHO SYRUP 1A 716/2528
2 - PARACETAMOL SYRUP PAEDIATRIC 1A 455/2545
3 - NASA PARA SYRUP 1A 326/2546
4 - MARIL (SYRUP) 1A 1866/2530
5 - MEPTIN (SYRUP) 1A 156/2541
6 - GUAIACOL SYRUP 1A 78/2527
7 - PARACETAMOL SYRUP PAEDIATRIC 1A 454/2545
8 - PARACETAMOL SYRUP PAEDIATRIC 1A 453/2545
9 - CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 1A 756/2532
10 - PARADEX SYRUP 1A 131/2545
11 - PARACETAMOL SYRUP PED. ORANGE FLAVOUR 1A 892/2540
12 - K.B. RAMINE SYRUP 1A 14/2546
13 - LIQUIPRED 15 MG/5 ML 1A 7/2551
14 - CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE SYRUP 1A 86/2546
15 - K.B. META SYRUP 1A 500/2546
16 - COMAQUIN SYRUP 1A 25/2549
17 - AXIMAR 1A 3/2546
18 - META SYRUP 1A 324/2546
19 - FLUIFORT 1A 1/2546
20 - K.P. DROPS 1A 691/2541
21 - VENTEZE SYRUP 1A 181/2537
22 - MYPARA (SYRUP ) 1A 531/2546
23 - PARAMOL SYRUP 1A 2049/2530
24 - BUSCLINE 5 MG SYRUP 1A 891/2544
25 - CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 1A 122/2538
26 - ROTAMOL 1A 995/2544
27 - ALLERGIN SYRUP 1A 180/2538
28 - CYPRO - B SYRUP 1A 487/2543
29 - BROMXINE (ELIXIR) 1A 745/2528
30 - PARACET SYRUP FRX 1A 395/2542
31 - METADOXIL DRINK BOTTLE 1A 2/2541
32 - HALODIN SYRUP 1A 168/2546
33 - ROBITUSSIN EX 1A 16/2554
34 - COTEMP SYRUP 1A 1250/2541
35 - PARAMED SYRUP 1A 1722/2528
36 - DADDI DROP 1A 38/2547
37 - ZETOFEN 1A 550/2531
38 - CHLORPHENIRAMINE SYRUP 1A 309/2538
39 กรีเซอริวไกวอะโคเลท ชนิดน้ำเชื่อม GLYCERYL GUAIACOLATE SYRUP 1A 1116/2530
40 กรีเซอรีลกรายโคเลท ไซรัป GLYCERYL GUAIACOLATE SYRUP 1A 2168/2530
41 กลีริล ไซรัพ GLYRYL SYRUP 1A 700/2538
42 กาโปรดีน GAPRODINE 1A 654/2550
43 คลอฟีริล น้ำเชื่อม CHLORPHERIL SYRUP 1A 1040/2527
44 คลอราฮีสต์ ไซรัป CHLORAHIST SYRUP 1A 70/2549
45 คลอราฮีสต์ ไซรัป CHLORAHIST SYRUP 1A 735/2531
46 คลอริมีน ไซรับ CHLORIMINE SYRUP 1A 564/2529
47 คลอรีตอน ไซรัป CHLORITON SYRUP 1A 1441/2527
48 คลอรีเชี่ยน ชนิดน้ำ CLORESIAN SYRUP 1A 186/2554
49 คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต ซัยรัป CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 1A 854/2543
50 คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอท ไซรับ CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 1A 469/2529
51 คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอท ไซรัพ CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 1A 679/2544
52 คลอลีเอท CHLORLEATE 1A 238/2546
53 คลอเฟน ไซรับ CHLORPHEN SYRUP 1A 315/2533
54 คลอเฟน ไซรัป CHLORPHEN SYRUP 1A 314/2533
55 คลอเฟน ไซรัป CHLOPHEN SYRUP 1A 274/2529
56 คลอเฟน ไซรัป CHLORPHEN SYRUP 1A 359/2530
57 คลอเฟน ไซรัป ตราเจ็ดดาว SEVEN STARS' CHLORPHEN SYRUP 1A 920/2532
58 คลอเฟน ไซรัป ออเรนจ์ CHLORPHEN SYRUP ORANGE 1A 103/2551
59 คลอเฟน ไซรัพ CHLORPHEN SYRUP 1A 22/2531
60 คลอเฟนนิรามิน มาลีเอท ชนิดน้ำเชื่อม CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 1A 1049/2529
61 คลอเฟนนิรามิน มาลีเอท ชนิดน้ำเชื่อม CHLORPHENIRIMINE MALEATE SYRUP 1A 2039/2528
62 คลอเฟนนิรามีน มาลีเอท ไซรัป CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 1A 1117/2530
63 คลอเฟนนิรามีน ไซรับ CHLORPHENIRAMINE SYRUP 1A 477/2534
64 คลอเฟนิรามิน อีลิคเซอร์ CHLORPHENIRAMINE ELIXIR 1A 779/2527
65 คลอเฟนิรามีน มาลีเอต ไซรัป CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 1A 1104/2531
66 คลอเฟนิรามีน ไซรัป CHLORPHENIRAMINE SYRUP 1A 566/2543
67 คลอเฟนิรามีน ไซรัป CHLORPHENIRAMINE SYRUP 1A 567/2543
68 คลอเฟนโน่ ไซรัป CHLORPHENO SYRUP 1A 427/2530
69 คลอเฟ็นนิรามีน มาลีเอต ไซรัป CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 1A 1715/2529
70 คลอไทรมิน ไซรับ CHLORTRIMIN SYRUP 1A 257/2529
71 คลาดิน ไซรัป CLADIN SYRUP 1A 318/2553
72 คลาทิดีน ไซรัป CLATIDYNE SYRUP 1A 239/2547
73 คลาริดีน CLARIDINE 1A 1068/2543
74 คลารีน ไซรัป CLARYNE SYRUP 1A 55/2548
75 คอ-ออฟ ไซรับ CO-OFF SYRUP 1A 502/2539
76 คอนติเฟน CONTIFEN 1A 537/2540
77 คอนเฮกซิน CONHEXINE SYRUP 1A 379/2541
78 คอฟซอล ไซรัป COFXOL SYRUP 1A 200/2543
79 คาติเฟน ไซรัป KATIFEN SYRUP 1A 2260/2530
80 คาทีรอล ไซรัพ CATEROL SYRUP 1A 268/2553
81 คามอล ไซรัป KAMOL SYRUP 1A 871/2540
82 คาราดีน ชนิดน้ำเชื่อม CARADINE SYRUP 1A 524/2546
83 คาร์บอคเตอร์ ไซรัฟ CARBOCTOR SYRUP 1A 446/2539
84 คาร์เซเม็กซ์ CARSEMEX 1A 323/2550
85 คาร์เม็กซ์ CARMEX 1A 219/2551
86 คาร์เม็กซ์ คิดส์ CARMEX KIDS 1A 459/2550
87 คาร์โบคิด วีซี CARBOKID VC 1A 285/2552
88 คาร์โบซิสเทอีน-นิด้า ไซรัป CARBOCYSTEINE-NIDA SYRUP 1A 368/2553
89 คาร์โบซิสเทอีน-นิด้า ไซรัปสำหรับเด็ก CARBOCYSTEINE-NIDA KIDS SYRUP 1A 405/2553
90 คาร์โบติน CARBOTIN 1A 390/2545
91 คาร์โบเพคท์ ไซรัป CARBOPECT SYRUP 1A 184/2545
92 คาร์โบเฟล็กซ์ ชนิดน้ำเชื่อม CARBOFLEX SYRUP 1A 34/2552
93 คาร์โบเฟล็กซ์ ชนิดน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก CARBOFLEX KIDS SYRUP 1A 35/2552
94 คาร์โบเมด ไซรัป CARBOMED SYRUP 1A 374/2546
95 คาร์โบโซล ไซรัป CARBOSOL SYRUP 1A 526/2550
96 คาลมาแร็ก ซัยรัป CALMARAX SYRUP 1A 973/2541
97 คิดคอฟ KIDKOF 1A 82/2550
98 คิดดิรอน KIDIRON 1A 395/2552
99 คิดดี้คอฟ KIDDYCOF 1A 375/2551
100 คิท - เอฟ KIT - F 1A 443/2546
101 คิท ไซรับ KIT SYRUP 1A 52/2545
102 คิทตาเฟน KITTAFEN 1A 643/2539
103 คีเตน KETEN 1A 562/2532
104 คีโตเฟน KETOFEN 1A 317/2530
105 คีโตเฟน ไซรัป KETOFEN SYRUP 1A 521/2530
106 คีโตเรสท์ 1 มก. ไซรัป KETOREST 1 MG SYRUP 1A 765/2544
107 คีโทเทน ไซรัพ KETOTEN SYRUP 1A 631/2540
108 จี-เฟน G-FEN 1A 866/2530
109 ชูเฟน SCHUFEN 1A 301/2542
110 ซอพคอฟ ไซรับ ZOPCOF SYRUP 1A 1103/2540
111 ซอพคอฟ-เอ ไซรับ ZOPCOF-A SYRUP 1A 859/2540
112 ซอลบูเชียน ชนิดน้ำเชื่อม SALBUSIAN SYRUP 1A 238/2528
113 ซัลบิวลิน ไซรัพ SALBULIN SYRUP 1A 850/2540
114 ซัลบูทามอล "บี.เอส." น้ำเชื่อม SALBUTAMOL SYRUP 1A 642/2538
115 ซัลบูแตนท์ ไซรัพ SALBUTANT SYRUP 1A 426/2550
116 ซัลมอล ชนิดน้ำเชื่อม SALMOL SYRUP 1A 1279/2530
117 ซาคีเฟน ไซรัป ZARKEFEN SYRUP 1A 989/2544
118 ซาดิแท็ป ไซรัป ZADITAB SYRUP 1A 1083/2543
119 ซาน ซาน ซีรับ SAN SAN SYRUP 1A 705/2541
120 ซาบูมอล SABUMOL 1A 33/2553
121 ซาริเดค ไซรัป ZARIDEC SYRUP 1A 79/2548
122 ซาร่า SARA 1A 858/2543
123 ซาร่า คิด SARA KID 1A 841/2542
124 ซาร่า ชนิดหยดสำหรับทารก SARA INFANT DROPS 1A 925/2543
125 ซาร่า ชนิดหยดสำหรับทารก SARA INFANT DROPS 1A 926/2543
126 ซาลีนอล ไซรัป SALENOL SYRUP 1A 211/2552
127 ซาโคเฟน ZAKOFEN 1A 702/2533
128 ซินคลอมิน ไซรัป SINCHLORMINE SYRUP 1A 543/2539
129 ซินคลอมิน ไซรัป SINCHLORMINE SYRUP 1A 2154/2529
130 ซินตามอล ไซรัป CINTAMOL SYRUP 1A 272/2537
131 ซินนี่ ไซรับ SINNY SYRUP 1A 393/2532
132 ซินเปอร์มิน ไซรัป SINPERMINE SYRUP 1A 310/2530
133 ซี คลอ ไซรัพ SEA CHLOR SYRUP 1A 134/2539
134 ซีครีติน SECRETIN 1A 886/2540
135 ซีซา ไซรัป CEZA SYRUP 1A 293/2545
136 ซีตาปอล CETAPOL 1A 13/2529
137 ซีทีซ ไซรัป CETEZE SYRUP 1A 461/2552
138 ซีทุสซิน ไซรับ CETUSSIN SYRUP 1A 251/2536
139 ซีทุสซิน ไซรับ CETUSSIN SYRUP 1A 275/2536
140 ซีทุสซิน ไซรับ CETUSSIN SYRUP 1A 282/2536
141 ซีนีคอด SINECOD (R) 1A 195/2542
142 ซีบรามอล ไซรับ XEBRAMOL SYRUP 1A 2/2544
143 ซีบรามอล ไซรับ XEBRAMOL SYRUP 1A 3/2544
144 ซีบรามอล ไซรับ XEBRAMOL SYRUP 1A 1/2544
145 ซีบรามอล ไซรับ XEBRAMOL SYRUP 1A 340/2553
146 ซีพีเอ็ม ชนิดน้ำเชื่อม CPM SYRUP 1A 404/2529
147 ซีพีเอ็ม ชนิดน้ำเชื่อม CPM SYRUP 1A 2386/2529
148 ซีมอล ดรอปไซรัพ CEMOL DROP SYRUP 1A 1394/2530
149 ซีมอล ไซรัพ CEMOL SYRUP 1A 22/2533
150 ซีมอล ไซรัพ CEMOL SYRUP 1A 23/2533
151 ซีมอล ไซรัพ CEMOL SYRUP 1A 122/2531
152 ซีมอล ไซรัพ CEMOL SYRUP 1A 1398/2530
153 ซีสตามีน ไซรัป CISTAMINE SYRUP 1A 519/2553
154 ซีสทีน CISTEINE 1A 367/2545
155 ซีสทีน CISTEINE 1A 361/2545
156 ซีเทซีน ไซรับ ZETECINE SYRUP 1A 497/2544
157 ซีแทบ ไซรับ CETAB SYRUP 1A 350/2552
158 ซีแรกซ์ ไซรัพ CERAX SYRUP 1A 341/2544
159 ซีโทเฟน ZETOFEN 1A 576/2538
160 ซีโรมอล ไซรับ ZEROMOL SYRUP 1A 9/2538
161 ซูคาเฟน SUKAFEN 1A 95/2538
162 ซูซี่ ไซรัพ ZUZI SYRUP 1A 509/2533
163 ซูรามีน ไซรับ SURAMINE SYRUP 1A 2171/2529
164 ซูรามีน ไซรับ SURAMINE SYRUP 1A 2172/2529
165 ซูรามีน ไซรับ SURUMINE SYRUP 1A 2170/2529
166 ดอมมิโดน ไซรัป DOMIDONE SYRUP 1A 104/2530
167 ดาดามอล ไซรัป DADAMOL SYRUP 1A 188/2546
168 ดาดามีน ไซรัป DADAMINE SYRUP 1A 933/2540
169 ดีทามอล ไซรัพ DETAMOL SYRUP 1A 1582/2528
170 ดีป็อป ไซรัป DEPOP SYRUP 1A 127/2552
171 ดีมัค ชนิดน้ำเชื่อม DEMUC SYRUP 1A 67/2552
172 ดีเซน ไซรัป DEXEN SYRUP 1A 410/2536
173 ดีเทมบ์ DETEMP 1A 2344/2529
174 ดีไพเร็ท สำหรับเด็ก DEPYRET SYRUP 1A 131/2539
175 ดีไพเร็ท ไซรับ ชนิดหยด DEPYRET SYRUP DROPS 1A 679/2539
176 ดีไพเร็ท ไซรัป DEPYRET SYRUP 1A 682/2539
177 ดีไพเร็ท ไซรัป ชนิดหยด DEPYRET SYRUP DROPS 1A 1343/2529
178 ดูทรอส DUTROSS 1A 979/2540
179 ติโกมอล ไซรัป TICOMOL SYRUP 1A 584/2541
180 ติโคมอล ไซรัป TICOMOL SYRUP 1A 1019/2543
181 ทรานโดซีน ไซรับ TRANDROZINE SYRUP 1A 362/2535
182 ทัมพารา ไซรัป TUMPARA SYRUP 1A 121/2546
183 ทาบิซอล ไซรัป TABIZOL SYRUP 1A 295/2545
184 ทาริดีน ไซรัป TARIDINE SYRUP 1A 42/2548
185 ทาเร็กซินชนิดน้ำเชื่อม TARAXIN SYRUP 1A 85/2535
186 ทิซีน ไซรัป TIZINE SYRUP 1A 294/2549
187 ที. แมน ค๊อฟ (ดี.เอ็ม.) ไซรัป T.MAN COUGH (D.M.) SYRUP 1A 288/2537
188 ที.เอ็ม เฟ็น ไซรัป T.M. FEN SYRUP 1A 97/2530
189 ทุสซ่า TUSSA 1A 180/2546
190 ทุสแอคคอน น้ำเชื่อม TUSACDON SYRUP 1A 208/2536
191 ทูสโก TUSCO 1A 213/2536
192 ท้อคคลาส (ซีรัพ) TOCLASE ( SYRUP) 1A 468/2540
193 นอริคัพ ไซรับ NORICOUGH SYRUP 1A 276/2536
194 นาโทลิน ซัยรัป NATOLIN SYRUP 1A 614/2541
195 นิวตามอล NEWTAMOL 1A 341/2533
196 นิวราซิน NEWRAZINE 1A 1095/2528
197 นิวอั้มไซรัป NEW-UM SYRUP 1A 619/2530
198 นิวโคบร็อกซ์ ไซรัป NUCOBROX SYRUP 1A 66/2544
199 บรอกโซแลน BROXOLAN 1A 212/2541
200 บรองเซท BRONCET 1A 795/2542
201 บรองโคซอล ไซรัป BRONCHOSOL SYRUP 1A 176/2547
202 บรองโคลิคซ์ ไซรับ BRONCOLIX SYRUP 1A 206/2541
203 บรอนมูคอน ไซรับ BRONMUCON SYRUP 1A 1218/2527
204 บรอนเคส ชนิดน้ำเชื่อม BRONKASE SYRUP 1A 408/2543
205 บรอนโคลีน ไซรัป BRONCHOLINE SYRUP 1A 2519/2529
206 บรอมซิน ไซรัป BROMXIN SYRUP 1A 1060/2543
207 บรอมซิล ไซรับ BROMSIL SYRUP 1A 206/2539
208 บรอมซิล ไซรัพ BROMXYL SYRUP 1A 1010/2540
209 บรอมซีน BROMXINE 1A 548/2530
210 บรอมดี้ ไซรัป BROMDY SYRUP 1A 651/2544
211 บรอมมี่ ไซรัป BROMMY SYRUP 1A 466/2548
212 บรอมเพ็ค ชนิดน้ำเชิ่อม BROMPEC SYRUP 1A 854/2529
213 บรอมเฟน BROMPHEN 1A 1068/2530
214 บรอมเฟน ไซรัป BROMPHEN SYRUP 1A 1877/2529
215 บรอมเฟนนิรามิน ไซรัป BROMPHENIRAMINE SYRUP 1A 2351/2528
216 บรอมเฮกซีน BROMHEXINE 1A 763/2543
217 บรอมเฮกซีน-นิด้า ชนิดน้ำเชื่อม BROMHEXINE-NIDA SYRUP 1A 371/2553
218 บรอมเฮ็กซีน ไซรัพ BROMHEXINE SYRUP 1A 630/2540
219 บลองโคลิน ชนิดน้ำเชื่อม BRONCHOLIN SYRUP 1A 194/2532
220 บาโคแตน ชนิดน้ำเชื่อม BACOTAN SYRUP 1A 130/2536
221 บาโคแตน ชนิดน้ำเชื่อม BACOTAN SYRUP 1A 574/2538
222 บิวติล ไซรัพ BUTYL SYRUP 1A 441/2543
223 บี.อี.อี.บีคอล ไซรับ B.E.E. BEECOL SYRUP 1A 555/2531
224 บีรามอล ชนิดหยด BERAMOL DROPS 1A 1298/2529
225 บีรามอล เด็ก BERAMOL DEK 1A 371/2547
226 บีรามอล ไซรัป BERAMOL SYRUP 1A 624/2530
227 บีรามอลกรีน BERAMOL GREEN 1A 625/2530
228 บีวอน ไซรับ BEVON SYRUP 1A 1681/2527
229 บีเมติค BEMETIC 1A 281/2536
230 บูทาลิน BUTALIN 1A 163/2529
231 บู๊ทส์ บรอมเฮกซีน ไซรัป BOOTS BROMHEXINE SYRUP 1A 437/2549
232 บู๊ทส์ พาราเซตามอล ไซรัป BOOTS PARACETAMOL SYRUP 1A 452/2549
233 ปาปา ไซรับ (ชนิดหยด) PAPA SYRUP (DROPS) 1A 651/2531
234 ปาปา ไซรัป PAPA SYRUP 1A 623/2531
235 ปิเปอร์บอย ไซรัป PIPERBOY SYRUP 1A 844/2531
236 พรีโมบรอม ไซรัป PREMOBROM SYRUP 1A 1393/2527
237 พลามีน ไซรัป PLAMINE SYRUP 1A 1445/2529
238 พาตุ้ม ไซรัป PATUM SYRUP 1A 981/2529
239 พามอล ไซรัป (ยาบรรเทาปวด) PAMOL SYRUP 1A 1850/2529
240 พารา - สวีท PARA - SWEET 1A 576/2533
241 พารา จีพีโอ PARA GPO 1A 113/2554
242 พารา เบบี้ ไซรัป PARA BABY SYRUP 1A 533/2543
243 พารา ไซรัป PARA SYRUP 1A 656/2531
244 พารา ไซรัป PARA SYRUP 1A 657/2531
245 พารา ไซรัป PARA SYRUP 1A 655/2531
246 พารา-วิด PARA-VID 1A 316/2535
247 พารา-ไซรัป PARA-SYRUP 1A 401/2552
248 พาราซีตามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 1029/2531
249 พาราซีตามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 2100/2530
250 พาราซีทามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 493/2529
251 พาราดรอป ชนิดหยด PARADROP 1A 516/2541
252 พาราดอน ไซรัป PARADON SYRUP 1A 447/2530
253 พาราดอน ไซรัป PARADON SYRUP 1A 446/2530
254 พาราฮอฟ ฟอร์ท ไซรัพ PARAHOF FORTE SYRUP 1A 318/2550
255 พาราฮอฟ ไซรัพ PARAHOF SYRUP 1A 317/2550
256 พาราเจน PARAGEN 1A 6/2532
257 พาราเจน PARAGEN 1A 17/2554
258 พาราเจน PARAGEN 1A 47/2532
259 พาราเซต สตรอเบอร์รี่ ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้ พาราเซตามอล PARACET STRAWBERRY PARACETAMOL SYRUP FOR CHILDREN 1A 234/2545
260 พาราเซตตามอล ไซรับ PARACETAMOL SYRUP 1A 211/2528
261 พาราเซตตามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 1145/2530
262 พาราเซตทามอล ไซรับ PARACETAMOL SYRUP 1A 665/2529
263 พาราเซตามอล - 1A 943/2542
264 พาราเซตามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 447/2551
265 พาราเซตามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 123/2531
266 พาราเซตามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 566/2550
267 พาราเซตามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 124/2531
268 พาราเซตามอล ไซรัป 6-12 PARACETAMOL SYRUP 6-12 1A 760/2538
269 พาราเซท ไซรัป PARACET SYRUP 1A 2233/2529
270 พาราเซทตามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 245/2532
271 พาราเซทตามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 279/2531
272 พาราเซทตามอล ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 233/2533
273 พาราเด๊กซ์ ชนิดหยด PARADEX DROP 1A 158/2545
274 พาราเทค PARATEC 1A 475/2550
275 พาราเทค PARATEC 1A 478/2550
276 พาราเมค ไซรับ PARAMED SYRUP 1A 686/2532
277 พาราเมด ไซรัพ PARAMED SYRUP 1A 77/2546
278 พาราเม็ด ไซรัป PARAMED SYRUP 1A 1915/2529
279 พาราแคพ คิดส์ PARACAP KIDS 1A 299/2552
280 พาราโน่ ไซรัป PARANO SYRUP 1A 424/2530
281 พาร์ดอน PARDON SYRUP 1A 2084/2528
282 พาร์ทามอล ชนิดน้ำเชื่อม PARTAMOL SYRUP 1A 556/2543
283 พาร์น๊อกซ์ PARNOX 1A 425/2531
284 พาร์มอล ไซรัป PARMOL SYRUP 1A 688/2544
285 พาร์มอล ไซรัป PARMOL SYRUP 1A 1300/2527
286 พาร์มอล ไซรัป PARMOL SYRUP 1A 602/2543
287 พาร์มอล ไซรัป PARMOL SYRUP 1A 601/2543
288 พาแรด ไซรัป PARAC SYRUP 1A 2619/2528
289 พาแรท ชนิดหยด (ลดไข้,บรรเทาอาการปวด) PARAT DROPS (ANTIPYRETIC & ANALGESIC) 1A 196/2529
290 พาแรท ไซรัป PARAT SYRUP 1A 63/2527
291 พิพมอน ไซรัป PIPMON SYRUP 1A 210/2554
292 พี.โรควิน ไซรัป P.ROQUINE SYRUP 1A 192/2527
293 พีมอล ไซรัป PEMOL SYRUP 1A 33/2530
294 พูโรซาน PUROXAN 1A 2/2547
295 ฟลาวิน น้ำเชื่อม FLAVIN SYRUP 1A 1634/2528
296 ฟอรามอล ไซรัป FORAMOL SYRUP 1A 1712/2529
297 ฟาเทค ไซรัป FATEC SYRUP 1A 94/2548
298 ฟีมอล 6 - 12 ไซรัป FEMOL 6 - 12 SYRUP 1A 529/2544
299 ฟีมอล ชนิดหยด FEMOL DROPS 1A 918/2544
300 ฟีมอล ไซรัป FEMOL SYRUP 1A 47/2543
301 ฟูเวอร์มไซรัฟ FUWORM SYRUP 1A 297/2533
302 มอนต้า ไซรัป MONTA 1A 380/2536
303 มอนต้า ไซรัป MONTA SYRUP 1A 468/2536
304 มอสเกรน ไซรัป MOSGRAN SYRUP 1A 541/2540
305 มายตุสซิน MYTUSSIN 1A 416/2549
306 มายตุสซิน คิดส์ MYTUSSIN KIDS 1A 414/2549
307 มายบรอกซอล MYBROXOL 1A 797/2540
308 มายมอล บี.พี.โอ MYMOL B.P.O. 1A 165/2537
309 มายมอล บี.พี.โอ MYMOL B.P.O. 1A 162/2537
310 มายมอล เอ็ม.ดี. MYMOL M.D. 1A 927/2544
311 มายสปา MYSPA 1A 335/2546
312 มาโน ไซรัป MANO SYRUP 1A 446/2534
313 มาโนซิล(ไซรัป) MANOSIL(SYRUP) 1A 447/2534
314 มาโนทาลิน (ไซรัป) MANOTALIN ( SYRUP ) 1A 190/2535
315 มาโนพาร์ ชนิดหยด MANOPAR DROPS 1A 1067/2541
316 มาโนพาร์ ไซรับ MANOPAR SYRUP 1A 407/2533
317 มาโนวอน ไซรัป MANOVON SYRUP 1A 582/2536
318 มาโนเดกซ์โตร ไซรับ MANODEXTRO SYRUP 1A 529/2536
319 มาโพซิล ชนิดน้ำเชื่อม MAPOSIL SYRUP 1A 541/2542
320 มิวคอด-15 ไซรับ MUCOD-15 SYRUP 1A 441/2551
321 มิวคอน 15 MUCON 15 1A 655/2541
322 มิวคอน ซัยรับ MUCON SYRUP 1A 165/2536
323 มิวด้า ชนิดน้ำเชื่อม MUDA SYRUP 1A 705/2540
324 มิวเชส ซัยรัป MUCHES SYRUP 1A 125/2546
325 มิวโค เอ.เอ็น.บี. MUCO A.N.B. 1A 172/2543
326 มิวโคซอล ไซร์พ MUCOSOL SYRUP 1A 282/2533
327 มิวโคซาล ไซรัป MUCOSAL SYRUP 1A 444/2536
328 มิวโคซิน ไซรับ MUCOCIN SYRUP 1A 755/2532
329 มิวโคซิน ไซรัพ MUCOXIN SYRUP 1A 513/2540
330 มิวโคซิล 100 MUCOSIL 100 1A 412/2542
331 มิวโคซิล ไซรัป MUCOSIL SYRUP 1A 552/2538
332 มิวโคซ่า-ลิค MUCOZA-LIQ 1A 147/2533
333 มิวโคดิก ไซรับ MUCODIC SYRUP 1A 901/2541
334 มิวโคนอร์ ไซรัป MUCONOR SYRUP 1A 310/2540
335 มิวโคบรอน ไซรัป MUCOBRON SYRUP 1A 1119/2540
336 มิวโคบร็อกซ์ ไซรัป MUCOBROX SYRUP 1A 29/2547
337 มิวโคลาน ชนิดน้ำ MUCOLAN 1A 783/2531
338 มิวโคลิทท์ MUCOLYT 1A 360/2527
339 มิวโคลีล MUCOLYL 1A 613/2533
340 มิวโคสตาร์ ไซรัป MUCOSTAR SYRUP 1A 576/2550
341 มิวโคเพ็ค MUCOPEC 1A 308/2536
342 มิวโคเฟลม-250 ไซรัป MUCOFLEM-250 SYRUP 1A 441/2553
343 มิวโคเม็กซ์ (ชนิดน้ำเชื่อม) MUCOMEX (SYRUP) 1A 334/2546
344 มิวโคเล็กซ์ ไซรัป MUCOLAX SYRUP 1A 597/2536
345 มิวโคโซล MUCOSOL 1A 76/2534
346 มิวโคโซล ไซรัป MUCOXOL SYRUP 1A 179/2552
347 มิวโคโฟล ซัยรัป MUCOFLO SYRUP 1A 784/2543
348 มิวโคโล ชนิดน้ำเชื่อม MUCOLO SYRUP 1A 172/2539
349 มิวโคไลซ์ ไซรับ MUCOLYSE SYRUP 1A 15/2535
350 มิวโบรซอล ชนิดน้ำ MUBROXOL LIQUID 1A 620/2538
351 มูสโคแพน ไซรัป MUSKOPAN SYRUP 1A 26/2545
352 มูเฟล็กซ์ MUFLEX 1A 695/2533
353 มูโคลิด (ไซรัพ ) MUCOLID (SYRUP ) 1A 198/2546
354 มูโคลิด จูเนียร์ MUCOLID JUNIOR 1A 57/2549
355 มูโคลิด จูเนียร์ MUCOLID JUNIOR 1A 56/2549
356 มูโคเฟล็กซ์ คิดส์ ไซรัป MUCOFLEX KIDS SYRUP 1A 168/2552
357 มูโคเฟล็กซ์ ไซรัป MUCOFLEX SYRUP 1A 131/2552
358 มูโคเล็กซ์ MUCOLEX 1A 49/2540
359 มูโคเล็กซ์ คิดส์ MUCOLEX KIDS 1A 12/2547
360 มูไรนอล 100 ไซรัป MURHINOL 100 SYRUP 1A 391/2545
361 มูไรนอล 250 ไซรัป MURHINOL 250 SYRUP 1A 27/2548
362 ยาขับพยาธิ ตราโลโล่ LOLO BRAND PIPERAZINE CITRATE ELIXIR 1A 718/2528
363 ยาถ่ายพยาธิ PIPERAZINE CITRATE ELIXIR 1A 760/2528
364 ยาถ่ายพยาธิ พาตาร์ PATARWORM SYRUP 1A 290/2526
365 ยาธาตุเด็ก YADHATDEX 1A 318/2538
366 ยาน้ำ พาตาร์เฟน PATARPHEN SYRUP 1A 2451/2528
367 ยาน้ำคลอเฟนนิรามีน ไซรับ CHLORPHENIRAMINE SYRUP 1A 314/2543
368 ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล PARACETAMOL SYRUP 1A 250/2548
369 ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล PARACETAMOL SYRUP 1A 280/2548
370 ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล PARACETAMOL SYRUP 1A 114/2548
371 ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล PARACETAMOL SYRUP 1A 149/2548
372 ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล PARACETAMOL SYRUP ,PEDIATRIC 1A 742/2540
373 ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล EDWARDS PARA SYRUP 1A 238/2543
374 ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้ พาราเซตามอล ตราเสือดาว PARACETAMOL SYRUP FOR CHILDREN LEOPARD BRAND 1A 716/2544
375 ยาน้ำเชื่อม ดีไพเร็ทสำหรับเด็ก DEPYRET SYRUP PEDIATRIC 1A 560/2529
376 ยาน้ำเชื่อม พาราเซตตามอล สำหรับเด็ก PARACETAMOL SYRUP PEDIATRIC 1A 2435/2528
377 ยาน้ำแก้ไอ บริษัท โยคี (1997) จำกัด YOKI (1997) CO., LTD. COUGH SYRUP 1A 406/2542
378 ยาน้ำไพราคอน PYRACON LIQUID 1A 1761/2530
379 ยาน้ำไพราคอน PYRACON LIQUID 1A 1209/2531
380 ยาน้ำไพราคอบ PYRACON LIQUID 1A 1237/2529
381 ยาลดไข้ชนิดน้ำเชื่อม PARACETMOL SYRUP 1A 127/2541
382 ยาลดไข้ชนิดน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก PARACETAMOL SYRUP PEDIATRIC 1A 759/2540
383 ยาลดไข้ชนิดน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก (ตราไก่เกาะลูกโลก) PARACETAMOL SYRUP, PEDIATRIC 1A 1227/2531
384 ยาลดไข้เด็กไวคุล VIKOOL SYRUP 1A 37/2546
385 ยาละลายเสมหะ ไบโออีคิว ฟาร์มา สำหรับเด็ก BIOEQ PHARMA MUCOLYTIC KIDS 1A 511/2550
386 ยาละลายเสมหะบีอีคิว ชนิดน้ำ BEQ MUCOLYTIC (SYRUP) 1A 160/2551
387 ยาแก้เด็กตัวร้อน ตราเจ็ดดาว SEVEN STARS'PARACETAMOL 1A 377/2531
388 ยาแก้ไข้ เซนลุกซ์ - 1A 362/2553
389 ยาแก้ไข้เด็ก ตราธง - 1A 47/2531
390 ยาแก้ไอ เซนลุกซ์ - 1A 450/2553
391 ยาแก้ไอเด๊กซ์โตรดิล DEXTRODYL COUGH LINCTUS 1A 11/2547
392 ยูนิมอล ไซรัป UNIMOL SYRUP 1A 660/2540
393 ยูนิมอล ไซรัป UNIMOL SYRUP 1A 59/2541
394 ยูฟีมอล ไซรัป EUFEMOL SYRUP 1A 198/2553
395 ยูราเซท ไซรัป URACET SYRUP 1A 713/2543
396 ยูโรเฟอร์ - ไอรอน EUROFER - IRON 1A 317/2549
397 รอมแบ็กซ์ ROMBAX 1A 191/2550
398 รูโพรเฟน ไซรัป RUPROFEN SYRUP 1A 792/2530
399 ลอซิดิน ชนิดน้ำเชื่อม LORSEDIN SYRUP 1A 460/2545
400 ลอราจีส LORAGIS 1A 706/2542
401 ลอราน็อกซ์ LORANOX 1A 545/2542
402 ลอริต้า ไซรัป LORITA SYRUP 1A 45/2548
403 ลอริทีน ไซรัป LORITYNE SYRUP 1A 34/2542
404 ลอร์ราซีน ไซรับ LORACINE SYRUP 1A 415/2548
405 ลามีเวียร์ LAMIVIR 1A 9/2545
406 ลินดีน ไซรัป LINDINE SYRUP 1A 299/2547
407 ลินมัยซิน LINMYCIN SYRUP 1A 1663/2527
408 ลีโอทุสซิน ตราเสือดาว LEOTUSSIN LEOPARD BRAND 1A 302/2549
409 ลูนาเฟน LUNAFEN 1A 815/2543
410 วอรามอล ไซรัป VORAMOL SYRUP 1A 2262/2530
411 วัน-เทร็กซ์ ไซรัป ONE-TREX SYRUP 1A 496/2551
412 วาร์คา ไซรัพ WARCA SYRUP 1A 340/2530
413 วิตามิน ซี ไซรับ VITAMIN C. SYRUP 1A 212/2528
414 วีมอล ไซรัป VEMOL SYRUP 1A 64/2537
415 วีมอลไซรัป VEMOL SYRUP 1A 1932/2528
416 วีมอลไซรัป เด VEMOL SYRUP DAE 1A 478/2552
417 สตาร์ติเฟน ไซรัป STARTIFEN SYRUP 1A 172/2552
418 สตาร์ทีน ไซรัป STARTYNE SYRUP 1A 58/2548
419 สตาร์มอล ชนิดหยด STARMOL DROPS 1A 59/2551
420 สตาร์เทค ไซรัป STARTEC SYRUP 1A 98/2548
421 สไปรา-เอฟ ไซรัป SPIRA-F SYRUP 1A 32/2550
422 อมิโทน AMITONE 1A 1005/2541
423 ออมิสท์ ORMIST 1A 495/2546
424 ออรีเซท ไซรับ AORICET SYRUP 1A 61/2527
425 ออรีเซท ไซรัป AORICET SYRUP 1A 60/2527
426 ออสซิน ไซรัป OSCIN SYRUP 1A 9/2545
427 อะนอร์เซีย ชนิดน้ำเชื่อม ANORSIA SYRUP 1A 71/2531
428 อะเซโตเฟ็น ซีรัพ ACETOPHEN SYRUP 1A 1422/2527
429 อะเซโตเฟ็น ซีรัพ ACETOPHEN SYRUP 1A 864/2530
430 อะเซโตเฟ็น ซีรัฟ ACETOPHEN SYRUP 1A 1587/2528
431 อะโซวอน ไซรับ ASOVON SYRUP 1A 443/2552
432 อะโซวอน ไซรับ ASOVON SYRUP 1A 136/2533
433 อัลเลอ-โก ไซรัป ALLER-GO SYRUP 1A 7/2552
434 อัลเลอค็อกซ์ ALLERCOX 1A 1559/2530
435 อัลเลอร์ซิล ALLERSIL 1A 234/2546
436 อัลแล็กซ์ ไซรับ ALLEX SYRUP 1A 21/2552
437 อาซูมอล ASUMOL 1A 595/2530
438 อาซูมอล ASUMOL 1A 675/2529
439 อาซูมอล ASUMOL 1A 1706/2529
440 อาซูมอล ASUMOL 1A 674/2529
441 อามีคอฟ (ชนิดน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก) AMICOF (PAEDIATRIC SYRUP) 1A 864/2541
442 อาริดีน ไซรัป ARIDINE SYRUP 1A 384/2547
443 อาริทาดา ไซรัป ARITADA SYRUP 1A 462/2552
444 อาร์ - เจ ไซรัป R-J SYRUP 1A 1386/2529
445 อาร์ - แรกซ์ ไซรับ R - RAX SYRUP 1A 418/2548
446 อินกี้ ชนิดน้ำเชื่อม INKY (SYRUP) 1A 450/2542
447 อี-ดร็อปส์ E-DROPS 1A 72/2542
448 อีพิเอท ชนิดน้ำรับประทาน โซเดียมวาลโปรเอท EPIATE SYRUP SODIUM VALPROATE 1A 23/2554
449 อีมีทาล ไซรัป EMETAL SYRUP (ANTIEMETIC) 1A 1633/2527
450 อเลอร่า ไซรัป ALLERA SYRUP 1A 261/2553
451 อเลอร์ยิ่น ALLERGIN SYRUP 1A 1381/2530
452 ฮีสซีน ไซรัป HISZINE SYRUP 1A 665/2538
453 ฮีสดารอน ไซรัป HISDARON SYRUP 1A 2184/2528
454 ฮีสต้าแทป ไซรัพ HISTATAPP SYRUP 1A 175/2531
455 ฮีสเทค ไซรัป HISTEC SYRUP 1A 329/2545
456 ฮีสแตน (ไซรัป) HISTAN SYRUP 1A 701/2533
457 ฮีโร่ - พาร์ HERO - PAR 1A 123/2546
458 เกร๊ทเตอร์ มายพารา (ไซรัพ) GREATER MYPARA (SYRUP) 1A 223/2549
459 เคติเฟน ไซรัพ KETIFEN SYRUP 1A 348/2541
460 เคนตามอล-เอ็นเอ ไซรับ KENTAMOL-NA SYRUP 1A 846/2540
461 เคนีเฟน ไซรัพ KENEFEN SYRUP 1A 359/2534
462 เคไลท์ KAYLYTE 1A 483/2548
463 เจซีแอล คลอร์เฟนไซรัป JCL CHLORPHEN SYRUP 1A 560/2546
464 เจซีแอล คลอร์เฟนไซรัป JCL CHLORPHEN SYRUP 1A 448/2546
465 เซตต้า ชนิดหยด CETTA DROPS 1A 10/2540
466 เซตต้า ฟอร์ท CETTA FORTE 1A 161/2547
467 เซตต้า ไซรัป CETTA SYRUP 1A 166/2535
468 เซตต้า ไซรัป CETTA SYRUP 1A 180/2535
469 เซตต้า-พี CETTA-P 1A 277/2551
470 เซตามอล ไซรับ CETAMOL SYRUP 1A 320/2526
471 เซตามอล ไซรัพ CETAMOL SYRUP 1A 1899/2529
472 เซติน ชนิดน้ำเชื่อม SETIN SYRUP 1A 391/2546
473 เซติฮีส ไซรัป CETIHIS SYRUP 1A 481/2546
474 เซททา ไซรัป CETA SYRUP 1A 984/2530
475 เซทริกซ์ ชนิดน้ำ ZETRIX SYRUP 1A 424/2553
476 เซทริซิน ไซรัป CETRIZIN SYRUP 1A 704/2543
477 เซทิไรด์ ไซรัป CETIRIDE SYRUP 1A 373/2553
478 เซนคานิล ไซรัพ CENCANYL SYRUP 1A 267/2541
479 เซนโคแพน ไซรัพ CENCOPAN SYRUP 1A 332/2540
480 เซอริซิน ไซรัป ZYRRIZIN SYRUP 1A 15/2551
481 เซอร์ทีน ไซรัป ZERTINE SYRUP 1A 91/2549
482 เซอร์เมด ไซรับ ZERMED SYRUP 1A 20/2549
483 เซอร์เมด ไซรับ ZERMED SYRUP 1A 40/2553
484 เซไทริซีน ไซรัพ CETIRIZINE SYRUP 1A 158/2547
485 เซ็ท-พี ไซรัป ZET-P SYRUP 1A 397/2551
486 เซ็ทเท็ค ไซรัพ CETTEC SYRUP 1A 36/2545
487 เซ็นซิล ZENSIL 1A 130/2546
488 เดกโตรเมททอแฟนไซรับ DEXTROMETHORPHAN SYRUP 1A 239/2536
489 เด็กซ่าเมททาโซน ไซรัป DEXAMETHASONE SYRUP 1A 839/2530
490 เด็กซ์-คัปไซรับ DEX-COUGH SYRUP 1A 409/2536
491 เด็กซ์โทร - 5 ไซรับ DEXTRO - 5 SYRUP 1A 1055/2541
492 เด็กซ์โทรเมธอร์แฟน ชนิดน้ำเชื่อม DEXTROMETHORPHAN SYRUP 1A 762/2544
493 เด็กซ์ไซรับ DEX SYRUP 1A 297/2536
494 เด็กโตรรามีน ซีรัพ DEXTRORAMINE SYRUP 1A 7/2529
495 เด๊กซ์ ไซรัป DEX SYRUP 1A 298/2536
496 เด๊กซ์ตรีซาน ไซรัป DEXTRESAN SYRUP 1A 927/2543
497 เด๊กซ์เซอร์ริล ยาน้ำเชื่อม DEXCERYL SYRUP 1A 489/2550
498 เด๊ดโท๊คอฟ ไซรัป DEXTROCOUGH SYRUP 1A 296/2536
499 เทมนอล ไซรัป TEMNOL SYRUP 1A 427/2552
500 เทมปร้า คิดส์ TEMPRA KIDS 1A 46/2546
501 เทมปร้า ฟอร์ท TEMPRA FORTE 1A 1051/2541
502 เทมพ์ค็อกซ์ ไซรัป TEMPCOX SYRUP 1A 387/2550
503 เทมพ์ค็อกซ์ ไซรัป TEMPCOX SYRUP 1A 409/2550
504 เทอบู ไซรัป TERBU SYRUP 1A 436/2544
505 เทอบูตอน(ไซรัพ) TERBUTON SYRUP 1A 2247/2529
506 เทอร์ด้า ไซรัป TERDA SYRUP 1A 465/2542
507 เทอร์บรอน ไซรัพ TERBRON SYRUP 1A 266/2531
508 เทอร์บีน ไซรัป TERBINE SYRUP 1A 592/2541
509 เทอร์บู ไซรัป TERBU SYRUP 1A 2375/2529
510 เทอร์บูลีน ไซรัป TERBULINE SYRUP 1A 390/2552
511 เทอร์บูฮิม ไซรัพ TERBUHIM SYRUP 1A 449/2550
512 เทอร์บูโน่ ไซรับ TERBUNO SYRUP 1A 244/2546
513 เทอร์โบรลีน ยาน้ำเชื่อม TERBROLENE SYRUP 1A 775/2542
514 เบนดีโซล ชนิดน้ำเชื่อม BENDEZOLE SYRUP 1A 63/2544
515 เบนาคอฟ BENACOF 1A 259/2542
516 เบบี้ ไบร์วู๊ด ไซรับ BABY BRYWOOD SYRUP 1A 461/2533
517 เบบี้ดอล BEBIDOL 1A 606/2529
518 เบบี้โคล ไซรัพ BABYCOLD SYRUP 1A 730/2544
519 เบมอล ไซรัป BAMOL SYRUP 1A 1880/2530
520 เบมอล ไซรัป BAMOL SYRUP 1A 1185/2528
521 เปอรี่ ไบร์วู๊ด PERRY BRYWOOD 1A 37/2547
522 เปอร์ซิน ไซรัป PERZIN SYRUP 1A 372/2544
523 เปเปอร์ราซิน ไซเตรต น้ำเชื่อม PIPERAZINE CITRATE ELIXIR 1A 2049/2529
524 เพดิรอน PEDIRON 1A 408/2540
525 เพนนิซิลลิน วี ดราย ไซรัพ PENICILLIN V DRY SYRUP 1A 29/2546
526 เพอร์แรนซิน ไซรับ PERANZINE SYRUP 1A 518/2528
527 เฟลมเม็กซ์ FLEMEX 1A 299/2540
528 เฟลมเม็กซ์ คิดส์ FLEMEX KIDS 1A 403/2545
529 เฟอรี่โทน FERRITONE 1A 368/2543
530 เฟเนซิน FENESIN 1A 231/2552
531 เมดมอล ไซรัป MEDMOL SYRUP 1A 549/2541
532 เมดมอล ไซรัป MEDMOL SYRUP 1A 550/2541
533 เมโทโน่ น้ำเชื่อม METONO SYRUP 1A 1541/2527
534 เรสแพน ซัยรับ RESPAN SYRUP 1A 18/2536
535 เวนเทอรอล (น้ำเชื่อม) VENTEROL (SYRUP) 1A 270/2546
536 เวอร์มาคา WORMACA 1A 913/2531
537 เวอร์เม้กซ์ ไซรัพ VERMEX SYRUP 1A 2671/2529
538 เอ - ทุลซิน ซีรัพ A-TUSSIN SYRUP 1A 206/2536
539 เอ - มอล ไซรัป A - MOL SYRUP 1A 634/2544
540 เอ-ทุสซิน ซีรัพ A-TUSSIN SYRUP 1A 207/2536
541 เอกซ์โตแรน ไซรัพ EXTORAN SYRUP 1A 1395/2529
542 เอ็กซ์เฟลม ชนิดน้ำเชื่อม EXFLEM SYRUP 1A 305/2544
543 เอ็กพีแทน-คิดส์ EXPETAN-KIDS 1A 137/2553
544 เอ็กพีแทน-อาร์ EXPETAN-R 1A 208/2553
545 เอ็คโคแพน EXCOPAN 1A 565/2542
546 เฮดี HEIDI SUSPENSION 1A 605/2544
547 เฮปตาดีน ไซรัพ HEPTAPINE SYRUP 1A 1806/2528
548 แคนบรอกซอล ไซรัพ CANBROXOL SYRUP 1A 1008/2540
549 แคลริจี ชนิดน้ำเชื่อม CLARIGY SYRUP 1A 340/2552
550 แซมเพคท์ ไซรัป ZAMPECT SYRUP 1A 391/2548
551 แซลด้า ไซรัป SALDA SYRUP 1A 68/2554
552 แซลด้า ไซรัป SALDA SYRUP 1A 756/2544
553 แด๊ดดี้ ไซรัป DADDI SYRUP 1A 248/2548
554 แด๊ดดี้ ไซรัป DADDI SYRUP 1A 46/2548
555 แพท PAT 1A 1163/2544
556 แอซมอล ไซรัป ASMOL SYRUP 1A 469/2536
557 แอนตามิน ไซรับ ANTAMIN SYRUP 1A 988/2529
558 แอนติเวียร์ ANTIVIR 1A 247/2545
559 แอนตี้พรู ไซรัพ ANTIPRU SYRUP 1A 1877/2530
560 แอนตี้ฮีสท์ ไซรับ ANTIHIST SYRUP 1A 425/2535
561 แอนตี้ฮีสท์ ไซรับ ANTIHIST SYRUP 1A 274/2542
562 แอนทัส 1 ANTUS 1 1A 314/2536
563 แอนทุสซาน ชนิดน้ำเชื่อม ANTUSSAN SYRUP 1A 216/2536
564 แอนโตมอล ไซรับ ANTOMOL SYRUP 1A 144/2527
565 แอนโปร ไซรัป ANPRO SYRUP 1A 327/2533
566 แอพพีดีน ไซรับ APPEDINE SYRUP 1A 431/2530
567 แอมซอล ไซรัป AMXOL SYRUP 1A 1968/2530
568 แอมบรอกซอล-นิด้า ชนิดน้ำเชื่อม AMBROXOL-NIDA SYRUP 1A 282/2553
569 แอมบร็อก AMBROX 1A 760/2539
570 แอมบร็อก จูเนียร์ AMBROX JUNIOR 1A 355/2551
571 แอมบร็องค์ ไซรัป AMBRONC SYRUP 1A 282/2549
572 แอมบาโซล AMBAZOL 1A 1702/2530
573 แอมโบรซิน ไซรัพ AMBROCIN SYRUP 1A 283/2533
574 แอมโบรน็อกซ์ ไซรัป AMBRONOX SYRUP 1A 409/2552
575 แอลฟรี ALFREE 1A 1254/2531
576 แอลโกเจน (ชนิดน้ำเชื่อม) ALGOGEN SYRUP 1A 2091/2529
577 แอสมาซาล ซีรัพ ASMASAL SYRUP 1A 235/2546
578 แอสมาเซี่ยน ชนิดน้ำเชื่อม ASTHMASIAN SYRUP 1A 123/2527
579 แอสมาเฟน ชนิดน้ำเชื่อม ASMAFEN SYRUP 1A 294/2553
580 แอสมาเร็สท์ ไซรัป ASTHMAREST SYRUP 1A 405/2544
581 แอสมีค (ยาน้ำเชื่อม) ASTHMIC SYRUP 1A 1429/2527
582 แอสมีเทน ไซรัป ASMETEN SYRUP 1A 406/2553
583 แอสโมลิน ASTHMOLIN 1A 252/2537
584 แอสโมลิน ไซรัพ ASTHMOLIN SYRUPS 1A 485/2553
585 โคดามอล CODAMOL 1A 653/2550
586 โคมายซิน-พี ไซรัป COMYCIN- P SYRUP 1A 793/2540
587 โคเทม ชนิดหยด COTEMP DROP 1A 619/2543
588 โคเทม ฟอร์ท ไซรัป COTEMP FORTE SYRUP 1A 615/2543
589 โคเบ็น COBEN 1A 835/2543
590 โคเฟมิน COPHEMIN 1A 362/2550
591 โคเฟมิน COPHEMIN 1A 339/2550
592 โคเรมอล ไซรัพ DOREMOL (SYRUP) 1A 983/2531
593 โซติเฟน ซัยรัป ZOTIFEN SYRUP 1A 514/2543
594 โซเลีย SOLIA 1A 242/2541
595 โทดีเตนซัยรัป TODITEN SYRUP 1A 570/2536
596 โทรทซิล - ซีบีเอส 100 THROATSIL - CBS 100 1A 256/2546
597 โทรทซิล - ซีบีเอส 250 THROATSIL - CBS 250 1A 257/2546
598 โทลบิน TOLBIN 1A 697/2539
599 โธโฮ ยาน้ำเชื่อม THOHO SYRUP 1A 249/2531
600 โบร-แอม (ชนิดน้ำ) BRO-AM LIQUID 1A 614/2530
601 โบรซอล BROXOL 1A 243/2544
602 โบรนอล ไซรัป BRONAL SYRUP 1A 6/2550
603 โบรวอล BROVOL 1A 1782/2530
604 โบรเม็กซ์-พี ไซรัป BROMEX-P SYRUP 1A 337/2553
605 โบโซ่ ไซรัป BOZO SYRUP 1A 1675/2530
606 โบไซทิน ไซรัป BOCYTIN SYRUP 1A 854/2530
607 โปรทุสซิล ไซรัป PROTUSSIL SYRUP 1A 435/2552
608 โปรบรอม ไซรับ PROBROM SYRUP 1A 511/2531
609 โปรฟีน่า ซัสเพ็นชั่น PROFENA SUSPENSION 1A 167/2550
610 โปรเมทซีน PROMETZINE 1A 40/2554
611 โปรเม็กซ์ ไซรัป BROMEX SYRUP 1A 2184/2529
612 โปรแอสม่า-ที ไซรัพ PROASMA - T SYRUP 1A 1105/2529
613 โปรโคดิล PROCODYL 1A 184/2543
614 โปลิติเฟน ไซรัป POLITIFEN SYRUP 1A 5/2541
615 โปลิโบรซอล ไซรัป POLIBROXOL SYRUP 1A 729/2538
616 โปเฟน POPHEN 1A 1261/2530
617 โพทุซแซน POTUSSAN 1A 1274/2541
618 โพรแอคทิน พิงค์ ไซรัป PROACTIN PINK SYRUP 1A 8/2554
619 โพรแอคทิน ไซรัป PROACTIN SYRUP 1A 197/2554
620 โพแทสซี POTASSEE 1A 144/2551
621 โมซีเฟน MOZIFEN 1A 109/2531
622 โมเวนท์ ไซรัป MOVENT SYRUP 1A 112/2542
623 โรบิทัสซิน ROBITUSSIN 1A 33/2541
624 โลซาแลค ไซรัป LOSALAC SYRUP 1A 289/2553
625 โวซิล VOSIL 1A 1572/2527
626 โวมิด้า ไซรัป VOMIDA SYRUP 1A 278/2542
627 โวมีเซีย ไซรับ VOMESEA SYRUP 1A 1305/2529
628 โวรามิท VORAMIT 1A 904/2541
629 โอ-ชิน ไซรัป O - CHIN SYRUP 1A 652/2529
630 ไคเด็ก KAIDEK 1A 289/2534
631 ไซดอน ไซรัป ZYDON SYRUP 1A 361/2552
632 ไซทิซีน ไซรัป ZYTIZINE SYRUP 1A 293/2550
633 ไซทีน ซัยรับ ZYTINE SYRUP 1A 1088/2541
634 ไซมอล SYMOL 1A 371/2535
635 ไซมอล SYMOL 1A 372/2535
636 ไซรอล ชนิดน้ำเชื่อม ZYRAL SYRUP 1A 207/2551
637 ไซรัป PARACETAMOL SYRUP 1A 311/2533
638 ไซรามอล 160 CYRAMOL 160 1A 564/2550
639 ไซรามอล 250 CYRAMOL 250 1A 563/2550
640 ไซรามอล คิดส์ CYRAMOL KIDS 1A 565/2550
641 ไซเฟล็กซ์ ชนิดน้ำเชื่อม SIFLEX SYRUP 1A 367/2546
642 ไซเฟล็กซ์ ชนิดน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก SIFLEX PEDIATRIC SYRUP 1A 530/2546
643 ไซเมด ไซรัป ZYMED SYRUP 1A 490/2546
644 ไซเรกซ์ ZYREX 1A 132/2546
645 ไซเรกซ์ ZYREX 1A 568/2550
646 ไซโคดีน ไซรัป CYCODINE SYRUP 1A 617/2541
647 ไซโคเฟน SYKOFEN 1A 181/2546
648 ไซโตเฟน ไซรับ ZYTOFEN SYRUP 1A 145/2552
649 ไซโปร ซัยรัป CYPRO SYRUP 1A 531/2533
650 ไซโปร เกรป ไซรัป CYPRO GRAPE SYRUP 1A 276/2551
651 ไซโปร ไซรับ CYPRO SYRUP 1A 504/2532
652 ไซโปรติน ไซรัป CYPROTIN SYRUP 1A 1266/2527
653 ไซโปรน้ำ CYPRONAM 1A 322/2535
654 ไซโปรเชี่ยนโซรัฟ CYPROSIAN SYRUP 1A 1866/2529
655 ไซโปรเฮปตาดิน ไฮโดรคลอไรด์ ชนิดน้ำเชื่อม CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE SYRUP 1A 1276/2530
656 ไซโปรเฮปตาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (ชนิดน้ำเชื่อม) CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE SYRUP 1A 415/2552
657 ไซโพรดิน ไซรัป CYPRODIN SYRUP 1A 9/2554
658 ไซโพรดิน ไซรัป CYPRODIN SYRUP 1A 196/2554
659 ไดนามอล ไซรัป DYNAMOL SYRUP 1A 573/2534
660 ไดนามอล ไซรัป DYNAMOL SYRUP 1A 572/2534
661 ไดมอส ไบร์วู้ด DAIMOS BRYWOOD 1A 2711/2528
662 ไดลาทิล ซัยรัป DILATYL SYRUP 1A 536/2541
663 ไดอ๊อกตอล DIOCTOL 1A 499/2539
664 ไดเมนโน ไซรัป DIMENO SYRUP 1A 55/2549
665 ไดโซล ฟอร์ท อิลิกเซอร์ DISOL FORTE ELIXIR 1A 53/2552
666 ไดโซลอิลิกเซอร์ DISOL 1A 450/2530
667 ไดโรควิน DIROQUINE PALATABLE SYRUP 1A 375/2541
668 ไทพานอล ชนิดน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก TYPANOL SYRUP 1A 199/2535
669 ไนคาแร็กซ์ ชนิดน้ำเชื่อม NYCARAX SYRUP 1A 52/2552
670 ไนมูโซฟ ชนิดน้ำเชื่อม NYMUSOV SYRUP 1A 69/2552
671 ไบโซซิน BISOZIN 1A 146/2548
672 ไพซีตอล - วาย PYCETOL - Y 1A 101/2549
673 ไพซีตอล ดร็อป PYCETOL DROPS 1A 710/2542
674 ไพราคอน หยด PYRACON DROPS 1A 860/2544
675 ไพรานาร์ ไซรัป PYRANAR SYRUP 1A 49/2554
676 ไพรามอล PYRAMOL SYRUP 1A 190/2532
677 ไพรินามอล ชนิดน้ำเชื่อม (เรด) PYRINAMOL SYRUP (RED) 1A 102/2546
678 ไมกริน MIGRIN SYRUP 1A 2200/2528
679 ไมคอน ไซรัป MICON SYRUP 1A 412/2543
680 ไมโซแวน ไซรับ MISOVAN SYRUP 1A 1160/2531
681 ไมโซแวน ไซรัป MISOVAN SYRUP 1A 681/2539
682 ไรทีซิน RHITECIN 1A 329/2549
683 ไรนาทอล RHINATOL 1A 380/2544
684 ไรนาทอล ยาน้ำสำหรับเด็ก RHINATOL FOR INFANTS 1A 860/2543
685 ไรนาเม็กซ์ น้ำเชื่อม RHINAMEX SYRUP 1A 718/2544
686 ไรนาเม็กซ์ น้ำเชื่อมสำหรับเด็ก RHINAMEX INFANTS SYRUP 1A 1138/2544
687 ไรนาแลกซ์ RHINALAX 1A 870/2543
688 ไรนาแลกซ์ RHINALAX 1A 923/2543
689 ไรนาแลกซ์ - บี RHINALAX - B 1A 871/2543
690 ไรนาไธออล(R) คิดส์ RHINATHIOL(R) KIDS 1A 391/2553
691 ไรเนกซ์ RHINEX 1A 306/2544
692 ไวโอลิน ไซรัป VIOLIN SYRUP 1A 99/2546
693 ไอ - ค็อฟ คิด I - COF KID 1A 15/2549
694 ไอ - ค็อฟ ไซรัป I - COF SYRUP 1A 45/2549
695 ไอบูแลน ชนิดน้ำเชื่อม IBULAN SYRUP 1A 131/2540
696 ไอฟ์คอฟ ไซรัป EIFCOF SYRUP 1A 440/2546
697 ไอวอริน IVORIN 1A 4/2553
698 ไอเฟน ไซรัป IFEN SYRUP 1A 884/2531
699 ไอแซค เอ็มซี IZAC MC 1A 337/2549
700 ไอแซค เอ็มซี IZAC MC 1A 336/2549
701 ไอโคริน คิดส์ ICORIN KIDS 1A 185/2554
702 ไอโคแพน (ไซรัพ) ICOPAN (SYRUP) 1A 313/2546
703 ไฮดร๊อกซีซีนไซรัป HYDROXYZINE SYRUP 1A 452/2536
704 ไฮบูติล ชนิดน้ำเชื่อม HYBUTYL SYRUP 1A 607/2530
705 ไฮออสซีน สตาร์ ไซรัป HYOSCINE STAR SYRUP 1A 30/2551
706 ไฮอ็อดซีน ไซรัป HYOSCINE SYRUP 1A 253/2549