รูปแบบของยา-ยาเม็ด มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 - PUERALIYA 98 PST G 8/2550
2 - PUERALIYA 98 PST G 9/2553
3 - LADIES PUERARIA G 1/2553
4 - PUERALIYA G 30/2548
5 - BRAND'S ECHINACEA WITH ESSENCE OF CHICKEN G 3/2546
6 - LADIES PUERARIA G 4/2546
7 - BRAND'S ECHINACEA WITH ESSENCE OF CHICKEN G 28/2545
8 - VITAL ESSENCE PUERARIA MIRIFICA TAB (BIORENE BRAND) G 43/2547
9 - LADIES PUERARIA G 7/2549
10 - PUERALIYA G 10/2543
11 - TRIPLE BALANCE G 8/2548
12 - MATURE MORE TABLET G 7/2550
13 - GASTRIC INTESTINAL PILLS "SHIANG CHAO BRAND" G 9/2548
14 - LADIES PUERARIA SISTER G 33/2548
15 กลัยค์ GLYKE G 179/2541
16 คัง เหว่ย หลิง KANG WEI LING G 287/2544
17 ชั่งเช็กอี้ - G 60/2535
18 ซึงเทียตัง SHENG TIE TANG G 867/2546
19 ตรีผลา ตราน้ำเต้าทอง ชนิดสกัดเป็นเม็ด TREPALA NAMTAOTHONG BRAND (EXTRACT IN TABLET) G 1006/2547
20 ต๋าบี่อี๊ DAN WEI WAN G 91/2534
21 นึ๋งก่ายโกวสออี๊ - G 213/2528
22 พลายวิจิตร - G 489/2529
23 ยา 88 - G 172/2540
24 ยา ฒ ผู้เฒ่า - G 155/2541
25 ยา ตง เหนียว ปิ๋ง ชนิดเม็ด YA TONG NEAW PING TABLET G 652/2547
26 ยา น๊อป YA NOP G 221/2549
27 ยา ลา - บี YA LA -B G 358/2548
28 ยา ลา - เอ YA LA - A G 370/2548
29 ยา อิ้น โหล๋ว เพี้ยน YA INE LHOU PIEN G 41/2552
30 ยา เช็งกีซิน - G 9/2550
31 ยา เซอ หยิง หวั่น ชนิดเม็ด YA SUR YING WAN TABLET G 635/2547
32 ยา เดม่า YA DEMA G 434/2551
33 ยา เพ็ด-เอ YA PED - A G 220/2549
34 ยา เฟม-แล๊กซ์ YA FEM-LAX G 926/2545
35 ยา เอ็นดี-2 YA ND-2 G 346/2549
36 ยา เอ็นบี - 3 YA NB - 3 G 215/2548
37 ยา ไดร่า - เอ YA DIRA - A G 726/2548
38 ยา ไบสา-บี YA BISA - B G 359/2548
39 ยากระษัยชนิดเม็ดตรานกนางแอ่นคู่ - G 270/2528
40 ยากระษัยศรเทพตรานารายณ์ทอง 499 YA GRASAISEN SRONTEP NARAITONG 499 BRAND G 47/2541
41 ยากระษัยเม็ดดำแสงจันทร์ตรารูปเจ้าของ - G 184/2531
42 ยากระษัยเส้น 455 - G 406/2553
43 ยากระษัยเส้น ตรายินดี - G 198/2544
44 ยากระษัยเส้น ตราฤาษีทรงม้า - G 756/2529
45 ยากระษัยเส้น ตราศรเทพ YAGRASAISEN SORNTEP BRAND G 333/2550
46 ยากระษัยเส้นตรานาฑีทอง ชนิดเม็ดสีน้ำตาล - G 1155/2547
47 ยากระษัยเส้นร้านวานรทิพย์โอสถ - G 600/2553
48 ยากระษัยเส้นสองหมอ เบอร์ 7 - G 16/2530
49 ยากลัยค์ GLYKE G 178/2541
50 ยากวาด ตราหมอชาญ ชนิดปิดทอง - G 32/2533
51 ยากวาดตราใบโพธิ์ - G 266/2528
52 ยากวาดทรางเด็กตราต้นรัง - G 660/2547
53 ยากวาดประสาททอง - G 86/2527
54 ยากวาดมหาจักร์ ตราตะขาบห้าตัว G 257/2528
55 ยากวาดศรนารายณ์ ตราฤาษีทรงรถ - G 428/2529
56 ยากวาดศรนารายณ์ ตราฤาษีทรงรถ - G 486/2552
57 ยากวาดสีเหลือง - G 223/2548
58 ยากวาดเทพมงคล เบอร์ 11 - G 164/2528
59 ยากวาดเม็ดสีน้ำตาลแดง ตราเด็กแดง - G 426/2550
60 ยากษัย ตรานางธรณี - G 14/2533
61 ยากษัย ก.ทวีทรัพย์ ตราพญาต้นไม้ทอง - G 40/2533
62 ยากษัยชนิดเม็ดตรางูเพชร - G 219/2546
63 ยากษัยตราลุงโป๋ - G 28/2547
64 ยากษัยเส้น - G 54/2540
65 ยากษัยเส้น ตราดอกเหมย - G 122/2540
66 ยากษัยเส้น ตราสมเจตน์ - G 286/2550
67 ยากษัยเส้น ตราสุนิษา YA KASAISEN TRA SUNISA G 509/2550
68 ยากษัยเส้น ตราหัวเสือ YAKASAISEN TRA HUA SUE G 62/2534
69 ยากษัยเส้น ตราอายุรเวท - G 226/2539
70 ยากษัยเส้น ตราเอ YA KASAISEN A BRAND G 198/2550
71 ยากษัยเส้น ตราใบห่อ - G 189/2548
72 ยากษัยเส้นชนิดเม็ดตราหุ่นเหล็ก KRASAISEN PILLS HUNHLEK BRAND G 42/2550
73 ยากษัยเส้นชนิดเม็ดหมอประกอบ - G 139/2543
74 ยากษัยเส้นตรานก-เป็ด - G 512/2545
75 ยากษัยเส้นตราปู่โสม - G 706/2548
76 ยากษัยเส้นตราพรานบุญ เบอร์ 2 - G 53/2539
77 ยากษัยเส้นตราหมอทองอินทร์ชนิดเม็ด - G 818/2546
78 ยากษัยเส้นตราหมอนทอง - G 634/2545
79 ยากษัยเส้นร้านภูภัคค์สมุนไพร - G 237/2550
80 ยากษัยเส้นหมอสิรินาทชนิดลูกกลอน YA KASAISEN HMO SIRINARD PILLS G 59/2551
81 ยากษัยเส้นแสงสว่างตราค้างคาว - G 82/2535
82 ยาขมชนิดเม็ด ตราไทยเฮิร์บ YA COMPOUND THAIHERBS BRAND TABLETS G 477/2548
83 ยาขมชนิดเม็ดตราปลามังกร - G 71/2540
84 ยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อ - G 198/2528
85 ยาขมชนิดเม็ดห้างขายยาง่วนเสงจั่น G 255/2527
86 ยาขมชมิดเม็ดห้างขายยาตราใบห่อ G 253/2527
87 ยาขมิ้นชัน ชนิดเม็ด ตราดอกว่าน TURMERIC TABLET TRA DOKWHAN G 213/2541
88 ยาขมิ้นชัน ชนิดเม็ด ตรานิเวศเภสัช TURMERIC PILLS G 142/2539
89 ยาขมเม็ด ตรานกเป็ดน้ำ YA-KOM PILL TEAL TRADE MARK G 31/2553
90 ยาขมเม็ด ตราปาริฉัตร - G 490/2550
91 ยาขมเม็ด ตราใบห่อ YA KOM MED TRA BAI HOR G 925/2547
92 ยาขมเม็ด หว่องโหลวกั้ด - G 53/2540
93 ยาขมเม็ด เพียว PEAW BITTER TABLETS G 97/2546
94 ยาขมเม็ด ใบหยก เบอร์ 2 - G 10/2533
95 ยาขมเม็ดเบ๊ฮั่งตง - G 123/2541
96 ยาขันข์ชไม - G 427/2545
97 ยาขับปัสสาวะ ตราดอกเหมย - G 121/2540
98 ยาขับปัสสาวะ ตรายินดี - G 197/2544
99 ยาขับพยาธิตัวตืด ตรานกกระเรียน - G 61/2541
100 ยาขับพยาธิตัวตืด ตรานกนางแอ่น - G 62/2541
101 ยาขับพยาธิตัวตืด ตราแรดคู่ - G 152/2541
102 ยาขับพยาธิตัวตืด ตราไก่ฟ้า - G 34/2541
103 ยาขับลม ตราพระอาทิตย์ดั้นเมฆ - G 276/2553
104 ยาขับลม ตราลูกสาวแพทย์คำภา - G 154/2539
105 ยาขับลม ตราหมอเปี๊ยก - G 272/2541
106 ยาขับลม ตราไก่สามดาว YAKUBLOM TRAKAISAMDOW G 392/2552
107 ยาขับลม ตำรับหมอสี - G 522/2549
108 ยาขับลมตราหมอนทอง ชนิดเม็ด - G 149/2548
109 ยาขับลมตราเรือนทอง - G 3/2541
110 ยาขับลมตราไทรทอง - G 750/2548
111 ยาครอบสมัย - G 263/2528
112 ยาคาลเม็ก KALMEG TABLET G 203/2552
113 ยาคิวเมอร์ริกซ์ CUMERIX TABLET G 380/2552
114 ยาคุณพระเบอร์ 1 ชนิดเม็ด - G 258/2530
115 ยาคุมธาตุเด็ก ตราสิงห์ - G 53/2527
116 ยาจักร์สุวรรณ - G 12/2530
117 ยาจันทน์ลีลา ชนิดเม็ด หมอสิรินาท YAMED JANTHALEELA HMO SIRINARD G 87/2550
118 ยาจันทน์ลีลา ตราคนยกกำแพง YA CHANTHALELA TRA KONYOKAMPHEANG G 139/2549
119 ยาซีลีพ YA ZELEEP G 243/2550
120 ยาซีโนพิลส์ YA SINO PILLS G 578/2549
121 ยาดรุณานุกูล ตรานกยูง - G 205/2527
122 ยาดรุณานุกูล ตราแม่เลื่อน - G 452/2529
123 ยาดำตัด ตรานกยูง - G 204/2527
124 ยาตรา 555 - G 226/2527
125 ยาตราผอบ เบอร์ 5 - G 416/2541
126 ยาตราผอบ เบอร์ 7 - G 374/2541
127 ยาตราสิงห์เบอร์ 19 - G 171/2527
128 ยาตราสิงห์โตเบอร์ 11 - G 33/2533
129 ยาตราอ่างทองชนิดเม็ด - G 793/2548
130 ยาตราใบแก้ว ชนิดเม็ด YA BAI KAEW BRAND TABLETS G 801/2546
131 ยาตรีหอม - G 333/2542
132 ยาตรีหอม - G 792/2548
133 ยาติ้งฮะ เบอร์ ๓ YA TING HA NO. 3 G 498/2546
134 ยาถ่าย - G 503/2548
135 ยาถ่าย ตราคนยกกำแพง YATHAY TRA KONYOKAMPHEANG G 117/2549
136 ยาถ่าย ตรานายพล - G 302/2541
137 ยาถ่าย ตราเสือยิงธนู - G 373/2554
138 ยาถ่ายกษัย ชนิดเม็ด - G 174/2527
139 ยาถ่ายจำอวด ตราใบโพธิ์ - G 188/2527
140 ยาถ่ายทรางเด็ก - G 186/2528
141 ยาถ่ายพยาธิ - G 1038/2547
142 ยาถ่ายพยาธิ - G 264/2528
143 ยาถ่ายพยาธิ ตราพานทองรองดอกบัว - G 611/2553
144 ยาถ่ายพยาธิ ตรารูปหมอสมัย ชนิดเม็ด - G 46/2548
145 ยาถ่ายพยาธิ ตรารูปหมอเสาร์ ชนิดเม็ด - G 290/2541
146 ยาถ่ายพยาธิ ตราวัวป่า - G 409/2546
147 ยาถ่ายพยาธิ ตราหงษ์คู่ ชนิดเม็ด - G 96/2540
148 ยาถ่ายพยาธิ ตราเข็มทอง - G 136/2541
149 ยาถ่ายพยาธิ ตราโคเทียมเกวียน - G 286/2541
150 ยาถ่ายพยาธิตราจีนหลี JINHLEE FOR TAPEWORM TREATMENT G 71/2526
151 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตรายู-โฟ - G 151/2541
152 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราหมอทองอินทร์ - G 67/2541
153 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราหมอบุญ - G 187/2540
154 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราเดลต้า - G 77/2541
155 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราเหรียญทอง - G 78/2541
156 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราเหรียญทอง สูตร 2 - G 826/2545
157 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราแรดคู่ - G 526/2545
158 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราโคตาซิน - G 76/2541
159 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราโคอุสุภราช - G 524/2545
160 ยาถ่ายพยาธิสนั่นเวช ตราพระเกษตรวัฒนา - G 265/2546
161 ยาถ่ายพยาธิเจริญเภสัช - G 181/2543
162 ยาถ่ายพยาธิเทพพิฑูรย์ ชนิดเม็ด ตราตู้ไปรษณีย์ - G 801/2548
163 ยาถ่ายลมตราแมวคู่เหยียบโลก - G 748/2529
164 ยาถ่ายสมใจโอสถ - G 516/2544
165 ยาถ่ายสารถีประสิทธิ์ - G 278/2527
166 ยาถ่ายแม่กรึง - G 362/2541
167 ยาทรงกุมาร ตราหมอสมาน - G 1/2541
168 ยาทราง ตราขันม้ามังกร - G 56/2527
169 ยาทรางหละ ตรานางธรณี - G 214/2527
170 ยาทรางเม็ดสีน้ำตาล YA SAING MED SEE NAM TAN G 320/2550
171 ยาทรางเม็ดสีน้ำตาล YA SAING MED SEE NAM TAN G 631/2549
172 ยาทินกรนิมิตร - G 542/2553
173 ยาธรณีสันฑะฆาต ตราคนยกกำแพง YA THORANESANTHAKHAT TRA KONYOKAMPHEANG G 183/2549
174 ยาธรณีสันฑะฆาต ตราพลังภูผา - G 391/2552
175 ยาธาตุชนิดเม็ด - G 683/2545
176 ยาธาตุบรรจบ YA DHAT-BAN-JOB G 295/2541
177 ยาธาตุบรรจบ มณฑาทอง (ชนิดเม็ด) - G 460/2529
178 ยาธาตุเม็ด ตราดอกเหมย - G 315/2541
179 ยาธาตุเม็ดสองหมอ เบอร์ 15 - G 183/2531
180 ยานพวรรณ ตราแม่โภสพ - G 18/2533
181 ยานารายณ์ถอนจักร์ - G 263/2530
182 ยาน้ำมันอุ่นจิตต์ - G 282/2531
183 ยาน้ำสมุนไพรบำรุงโลหิต ตรานวโกลด์ - G 650/2554
184 ยาบรรเทาปวดเมื่อยตามร่างกาย ตราเสือผจญสิงห์ - G 838/2545
185 ยาบรรเทาริดสีดดวงทวารหนักชนิดเม็ด ตราหนุมานตัวเดียวสี่กร - G 162/2528
186 ยาบรรเทาริดสีดวง หมอทองอินทร์ - G 5/2541
187 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร (ตราดวงเดือน) - G 271/2528
188 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ชนิดเม็ด ตราหมอสมาน - G 73/2541
189 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราดอกเหมย - G 95/2541
190 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราใบเฟิร์น - G 985/2547
191 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารตราดอกปลาหมอคู่ YA HEMORRHOID PILLS TRA DOKPLAHMOKOU G 618/2546
192 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก - G 221/2529
193 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราสิงห์โตทะเล (ชนิดเม็ด) - G 501/2549
194 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราแคน - G 118/2550
195 ยาบรรเทาหืดหอบ ตราแปดเหลี่ยม - G 216/2541
196 ยาบรรเทาอาการประจำเดือนไม่ปกติ - G 622/2554
197 ยาบรรเทาอาการปวดท้อง - G 442/2545
198 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย - G 239/2545
199 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตราเรือนทอง - G 709/2546
200 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดลูกกลอน - G 619/2546
201 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงจมูก ตราเสือผจญสิงห์ - G 244/2546
202 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก - G 90/2554
203 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก ร้านยาโหรทศพรโอสถ - G 188/2551
204 ยาบรรเทาอาการไอ YA RELIEF FOR COUGH G 546/2546
205 ยาบรรเทาเสมหะ ตราหอยนางรมคู่ - G 469/2545
206 ยาบรรเทาไข้ ตราหมอทองอินทร์ ชนิดเม็ด - G 740/2545
207 ยาบรรเทาไข้ทับระดู ตราแปดเหลี่ยม - G 215/2541
208 ยาบำรุงกับไก่ - G 168/2527
209 ยาบำรุงธาตุ - G 34/2549
210 ยาบำรุงธาตุ ตราเอชดีเอ็ม - G 535/2553
211 ยาบำรุงร่างกาย ตรามังกรทอง - G 25/2533
212 ยาบำรุงร่างกาย ตราหมอวิวัฒน์ - G 248/2549
213 ยาบำรุงร่างกาย ตราโกลด์แอนด์ไดมอน - G 419/2553
214 ยาบำรุงร่างกาย เบอร์ ๑๒ ตราหนูชูยศ TONIC PILLS NO.12 HNUCHUYOT BRAND G 267/2548
215 ยาบำรุงร่างกายกวาวเครือขาวตราใบห่อ ชนิดเม็ด - G 319/2546
216 ยาบำรุงร่างกายชนิดเม็ด YABUMRUNGRANGGUYCHANIDMED G 26/2551
217 ยาบำรุงร่างกายผสมกวาวเครือแดงชนิดเม็ด TONIC WITH BUTEA SUPERBA TABLET G 799/2549
218 ยาบำรุงร่างกายผสมเขากวางอ่อน COMPOUND TONIC TABLET WITH CERVUS NIPPON G 254/2552
219 ยาบำรุงร่างกายหมออารี - G 869/2546
220 ยาบำรุงร่างกายเซ่งหลี - G 251/2527
221 ยาบำรุงโลหิต - G 268/2552
222 ยาบำรุงโลหิต - G 14/2550
223 ยาบำรุงโลหิต ตราสตรีในวงแหวน ชนิดเม็ด - G 980/2547
224 ยาบำรุงโลหิต ตราสมุนไพรกองแก้ว - G 226/2549
225 ยาบำรุงโลหิต หมอภาส YA COMPOUND HEMATINIC HMOPHAS G 218/2546
226 ยาบำรุงโลหิตสตรี ตราเสือผจญสิงห์ - G 257/2546
227 ยาบำรุงโลหิตหมอยอด - G 409/2545
228 ยาบี-เฮิร์บ B-HERB PILLS G 763/2549
229 ยาบีม่า-ซี YA BEMA - C G 216/2548
230 ยาบุรุษสตรี ก.16 เบอร์ 12 YA BURUS SATREE-GOR-16 NO 12 G 658/2545
231 ยาประจำท้อง - G 608/2554
232 ยาประจำท้องเด็กอ่อนตราแมวคู่เหยียบโลก - G 749/2529
233 ยาประจำเดือนไม่ปกติ ตราห้าม้าบิน MENSTRUAL DISORDERS MEDICINE HAMABIN BRAND G 402/2554
234 ยาประดงตราหนุมานตัวเดียวสี่กร - G 49/2526
235 ยาประดงพระสังข์ PRADONG PRASANG TABLET G 201/2554
236 ยาประดงพระสังข์ทรงช้าง - G 281/2527
237 ยาประดงหมอยอด - G 583/2544
238 ยาประสระน้ำนม - G 140/2528
239 ยาประสระน้ำนม ตราพารา - G 289/2546
240 ยาประสระน้ำนม ตราแม่เลื่อน - G 427/2529
241 ยาประสะกะเพรา YA PRASA KAPRAEW G 353/2549
242 ยาประสะพิมเสนเกล็ด เบอร์ 46 - G 268/2527
243 ยาประสะมะแว้ง - G 699/2553
244 ยาประสะมะแว้ง YA PRASA MAWANG G 352/2549
245 ยาประสะมะแว้ง ตราปาริฉัตร - G 583/2551
246 ยาประสะเปราะใหญ่ ตราคนยกกำแพง YA PRASAPROYAI TRA KONYOKAMPHEANG G 225/2549
247 ยาผงสำหรับดองเหล้าตรามีดหมอ - G 277/2528
248 ยาผสมกระเทียมสกัดชนิดเม็ด เครื่องหมายการค้า ขาวละออ GARLIC EXTRACT COMPOUND TABLET KHAOLAOR TRADEMARK G 377/2553
249 ยาผสมมะรุมสกัดชนิดเม็ด เครื่องหมายการค้าขาวละออ COMPOUND MORINGA OLEIFERA EXTRACT TABLET KHAOLAOR TRADEMARK G 359/2553
250 ยาผสมอุยเล้งเซียงตาง ตราเต่าตาง ชนิดเม็ดลูกกลอน COMPOUND UYLENGSIANGTANG PILL TAOTANG BRAND G 420/2554
251 ยาพาเมล่า พลัส YA PAMELA PLUS G 454/2551
252 ยาฟง ลุ่น ตัน ชนิดเม็ด YA FONG LUN TAN TABLET G 634/2547
253 ยาฟอกเลือด มณฑาทอง (ชนิดเม็ด) - G 459/2529
254 ยาฟ้าทลายโจร ชนิดลูกกลอน - G 100/2538
255 ยาฟ้าทะลายโจร ชนิดเม็ด - G 45/2540
256 ยาฟ้าทะลายโจรชนิดเม็ด ตราใบห่อ - G 254/2548
257 ยาฟ้าทะลายโจรชนิดเม็ดตราใบห่อ - G 792/2547
258 ยาฟ้าทะลายโจรตราโพธิ์ดาว ชนิดลูกกลอน - G 117/2551
259 ยาฟ้าทะลายโจรตราใบห่อ - G 64/2541
260 ยาฟ้าทะลายโจรสกัด ตราน้ำเต้าทอง ANDROGRAPHIS PANICULATA EXTRACT TABLET,NAMTAOTHONG BRAND G 196/2551
261 ยาฟ้าทะลายโจรและบอระเพ็ดตราบัวขาว FATHALAICHON & BORAPED TRABVAKAO G 55/2540
262 ยามงคลเวช ( ชนิดแคปซูล) ตรา 5 กระต่าย - G 151/2539
263 ยามณีรัตน์โอสถ เบอร์ 1 - G 16/2531
264 ยามณีรัตน์โอสถ เบอร์ 10 - G 326/2531
265 ยามณีรัตน์โอสถ เบอร์ 56 - G 108/2540
266 ยามณีรัตน์โอสถเบอร์ 50 - G 12/2533
267 ยามณีรัตน์โอสถเบอร์ 80 - G 9/2533
268 ยามณีรัตน์โอสถเบอร์ 15 - G 31/2533
269 ยามณีรัตน์โอสถเบอร์ 79 - G 318/2542
270 ยามหาจักรใหญ่ - G 600/2548
271 ยามหาจักรใหญ่ - G 263/2542
272 ยามหาชมภู - G 404/2550
273 ยามหานิล - G 263/2546
274 ยามหานิล แท่งทอง - G 166/2527
275 ยามหานิลรัตน์ - G 96/2531
276 ยามหานิลแท่งทอง - G 270/2527
277 ยามะระขี้นกชนิดเม็ด ตราดอกว่าน BALSAM APPLE TABLET TRA DOKWHAN G 171/2541
278 ยามะระขี้นกชนิดเม็ด ตราทวนทอง 99 - G 418/2543
279 ยามะระขี้นกสกัดชนิดเม็ด (ตราเอ็นพี) MOMORDICA CHARANTIA TABLETS (NP BRAND) G 255/2541
280 ยามันทธาตุ ตราคนยกกำแพง YA MANTHATHAT TRA KONYOKAMPHEANG G 182/2549
281 ยาย่า ยาระบาย YA YA LAXATIVE G 705/2553
282 ยาระบาย ตราสมุนไพร ทู - เดย์ - G 167/2539
283 ยาระบาย ตราเครื่องบินลูกโลก - G 14/2540
284 ยาระบาย เอส อาร์ เอ็ม ชนิดเม็ด S.R.M. LAXATIVE TABLET G 3/2551
285 ยาระบายชนิดเม็ดเบอร์ 4 - G 9/2552
286 ยาระบายซูลู SU LOU LAXATIVE TABLETS G 708/2546
287 ยาระบายตราดอกแก้ว - G 1102/2547
288 ยาระบายท้องผูกชนิดเม็ด ตรานารายณ์ทอง ๔๙๙ LAXATIVE PILL NARAITONG 499 BRAND G 226/2541
289 ยาระบายท้องผูกชนิดเม็ดตรานารายณ์ทอง 499 LAXATIVE PILL NARAITONG 499 BRAND G 266/2543
290 ยาระบายธนูแดง RED ARROW LAXATIVE TABLET G 122/2541
291 ยาระบายบุญยิ่งสมุนไพร(ชนิดลูกกลอน) - G 994/2547
292 ยาระบายปู่โสม ชนิดเม็ด - G 719/2545
293 ยาระบายส้มแขกตราปู่โสม ชนิดเม็ด - G 1209/2547
294 ยาระบายส้มแขกตราใบห่อชนิดเม็ด - G 1064/2547
295 ยาระบายเม็ดสีดำ LAXATIVE BLACK PILLS G 263/2550
296 ยาระบายเม็ดสีดำ LAXATIVE BLACK PILLS G 587/2549
297 ยาระบายแก้ท้องผูกตราพรหมเทพ - G 27/2543
298 ยาร้านนายหงายเบอร์ 3 - G 827/2546
299 ยาลมหละ ตราปิ่นทอง - G 211/2529
300 ยาลักษมี - G 250/2527
301 ยาลินเทียส 125 YA LINTEUS 125 G 660/2549
302 ยาลีลา ชนิดเม็ด YA LEELA TABLET G 184/2550
303 ยาลูกกลอนสมุนไพร เบอร์ 22 - G 12/2540
304 ยาลูกกลอนสมุนไพรไทย ตราช้างมงคล เบอร์ 901 - G 241/2541
305 ยาลูกกลอนเซียเฮียงโหงวอึ่งตัง - G 597/2549
306 ยาลูกกลอนเอเซียเบอร์ 2 - G 568/2544
307 ยาวัฒนะ ตราฤาษีชี้นิ้ว - G 441/2529
308 ยาว่านชักมดลูกสมใจโอสถ - G 510/2544
309 ยาสตรี 2000 ตราดอกปลาหมอคู่ - G 845/2546
310 ยาสตรี ชนิดเม็ด ตรานกเป็ดน้ำ TIAO CHING WAN TEAL TRADE MARK G 196/2541
311 ยาสตรี ตราจิตคง - G 276/2551
312 ยาสตรี ตราสมุนไพร ทู - เดย์ - G 166/2539
313 ยาสตรี ตราหมอชิต - G 397/2546
314 ยาสตรี เบอร์ 7 - G 11/2540
315 ยาสตรี เพ็ญเดือน เม็ดปิดทอง - G 199/2531
316 ยาสตรี2000เบอร์ 16 - G 95/2552
317 ยาสตรีชนิดเม็ด - G 772/2546
318 ยาสตรีชนิดเม็ด - G 450/2529
319 ยาสตรีชนิดเม็ด ตรา เสือบินเหยียบโลก - G 92/2534
320 ยาสตรีตรายินดี - G 196/2544
321 ยาสตรีตราหมอคุ้ม - G 394/2529
322 ยาสตรีตราอ่างทอง สูตร 2 - G 797/2548
323 ยาสตรีตราเรือนทอง ชนิดเม็ด - G 199/2540
324 ยาสตรีวีนัส ตราปลามังกร - G 375/2528
325 ยาสตรีวีนัส ตราปลามังกร ชนิดเม็ด - G 74/2540
326 ยาสตรีว่านชักมดลูก YA SATREE WAN CHAK MOTLUK G 402/2550
327 ยาสตรีสิรินาท ชนิดลูกกลอน YA SATREE SIRINARD PILLS G 325/2550
328 ยาสตรีหมอปริญญา เบอร์ 113 ตราหนูชูยศ - G 45/2549
329 ยาสตรีเม็ด ตราดอกเหมย - G 293/2541
330 ยาสตรีไทย - G 55/2539
331 ยาสตรีไทยชนิดเม็ด - G 317/2543
332 ยาสมมิตร - G 38/2540
333 ยาสมมิทกุมาร - G 348/2529
334 ยาสมุนไพร ชนิดเม็ด ตราดวงประทีป - G 670/2545
335 ยาสะทานโลก (ชนิดเม็ด) - G 163/2528
336 ยาสาลีดาชนิดเม็ด YA SALEEDA TABLET G 311/2552
337 ยาสาวะนะ - G 779/2546
338 ยาสิทธิคุณ - G 229/2527
339 ยาสุนาตรายินดี - G 81/2545
340 ยาหม่องตราว่านหางจระเข้ (กิมลั้ง) - G 139/2546
341 ยาหอม ตราพระอาทิตย์ดั้นเมฆ - G 70/2550
342 ยาหอม ตราสมุนไพรกองแก้ว - G 777/2548
343 ยาหอม ตราหน้าวัว - G 295/2552
344 ยาหอม เบอร์ 20 - G 230/2547
345 ยาหอมขับลม ตราแปดเหลี่ยม - G 180/2540
346 ยาหอมชนิดเม็ด ก. ๑๖ เบอร์ ๒๙ YAHOMCHANIDMED GOR 16 NO. 29 G 142/2547
347 ยาหอมชนิดเม็ด แม่กุหลาบ ตราห้าม้า - G 547/2549
348 ยาหอมชนิดเม็ดตราห้าม้า - G 175/2550
349 ยาหอมชนิดเม็ดเบอร์ 29 - G 314/2551
350 ยาหอมตราชื่นจิตร์ - G 85/2551
351 ยาหอมตราต้นราชพฤกษ์คู่สูตร 2 - G 549/2545
352 ยาหอมตราเรือนทอง - G 198/2540
353 ยาหอมทินกร - G 627/2553
354 ยาหอมทิพโอสถ ตราคนยกกำแพง YA HOMTHIPOSOD TRA KONYOKAMPHEANG G 223/2549
355 ยาหอมนวโกฐตราคนยกกำแพง - G 756/2548
356 ยาหอมนวโกฐตราโพธิ์ทอง YA HOM-NA-WA-KHOT PO-TONG BRAND G 343/2552
357 ยาหอมบันทัดคู่มือ - G 37/2550
358 ยาหอมมงกุฎทอง ชนิดเม็ด MONGKUT THONG TABLET G 149/2541
359 ยาหอมฤาษีทรงม้าแท่งทอง - G 216/2527
360 ยาหอมวิริยมัยโอสถ ตราหน้าวัว - G 222/2551
361 ยาหอมอำพันทอง ชนิดเม็ด AMPHAN THONG TONIC TABLET G 63/2541
362 ยาหอมอินทจักร์ - G 265/2542
363 ยาหอมอินทร - G 36/2550
364 ยาหอมอินทรโอสถ - G 342/2550
365 ยาหอมอินทรโอสถแท่งทอง - G 249/2527
366 ยาหอมเทพจิตร - G 264/2542
367 ยาหอมเทพจิตร - G 474/2552
368 ยาหอมเทพจิตร YAHOM TEPAJIT G 169/2554
369 ยาหอมเทพจิตร ตรา โกลด์แอนด์ไดมอน - G 214/2553
370 ยาหอมเทพจิตร ตรากิฟฟารีน YA-HOM THEPHAJITR GIFFARINE BRAND G 38/2552
371 ยาหอมเทพจิตร ตราคนยกกำแพง YA HOMTHEPHAJITR TRA KONYOKAMPHEANG G 222/2549
372 ยาหอมเทพจิตร ตราแอสเนเจอร์ - G 784/2553
373 ยาหอมเทพจิตร เครื่องหมายการค้า ขาวละออ YA HOM THEPCHIT KHAOLAOR (TM) G 418/2552
374 ยาหอมเทพจิตรตราห้าม้า - G 441/2551
375 ยาหอมเบอร์ 20 ชนิดเม็ด ตราอายุรเวทศิริราช AYURVED SIRIRAJ BRAND YA HOM NO.20 TABLETS G 281/2552
376 ยาหอมเม็ด ตราดอกเหมย - G 281/2541
377 ยาหอมเม็ดร้านหมอสิงห์ - G 538/2551
378 ยาหอมเม็ดเล็กปิดทองตราหน้าวัว - G 521/2550
379 ยาหอมโอสถวัฒนาเวช - G 400/2529
380 ยาห้ารากสกัดชนิดเม็ด เครื่องหมายการค้า ขาวละออ FIVE ROOTS HERBAL EXTRACT TABLET KHAOLAOR TRADEMARK G 308/2553
381 ยาอม มิวโค-เอ็ม ชนิดเม็ด MUCO-M TABLET G 437/2553
382 ยาอม หลินตัน - G 70/2541
383 ยาอม เจโทส JETOS LOZENGES G 629/2546
384 ยาอม เฟรนดิล สูตร 2 FRIENDYL LOZENGES FORMULA 2 G 899/2545
385 ยาอม แอลลี ALLY LOZENGE G 1002/2547
386 ยาอมกลิ่นส้ม - G 85/2538
387 ยาอมกิกซิล GIGSIL LOZENGES G 121/2546
388 ยาอมตราโกร่งทอง รสบ๊วย - G 22/2540
389 ยาอมตราโกร่งทอง รสมะนาว KRONG TONG PILL LEMON TASTE (GOLDEN MORTAR BRAND) G 5/2540
390 ยาอมตราโยคี - G 243/2554
391 ยาอมตันตันรสมะนาว TUN TUN PILLS LEMON FLAVOR G 468/2552
392 ยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อม COMPOUND MA - KHAM - POM COUGH LOZENGES G 456/2549
393 ยาอมประสะมะแว้ง ตราธงทอง PRA-SA-MA-WANG LOZENGES THONG-TONG BRAND G 316/2552
394 ยาอมปังลั้งกึงตราเฮ่งเกง - G 204/2551
395 ยาอมผสมตรีผลา ตราโยคี - G 236/2554
396 ยาอมผสมมะขามป้อม ตราแสงดาว - G 88/2554
397 ยาอมผสมมะแว้ง สูตร 4 ชนิดเม็ด COMPOUND MAWANG FORMULA 4 TABLET G 428/2553
398 ยาอมผสมมะแว้ง สูตร1 ชนิดเม็ด COMPOUND MAWANG TABLET FORMULA 1 G 635/2553
399 ยาอมมะแว้ง - G 289/2548
400 ยาอมมะแว้ง รสบ๊วย - G 741/2554
401 ยาอมมะแว้ง รสบ๊วย ตราที.เฮิร์บ MAWAENG PLUM FLAVOR LOZENGE T.HERB BRAND G 769/2549
402 ยาอมมะแว้งตราเคเอ็มพี MA-WAENG LOZENGES KMP BRAND G 63/2552
403 ยาอมมะแว้งรสบ๊วย - G 346/2551
404 ยาอมมะแว้งรสบ๊วย MAWAENG LOZENGE PLUM FLAVOUR G 338/2551
405 ยาอมมะแว้งรสบ๊วย MA-WAENG LOZENGES PLUM FLAVOUR G 295/2545
406 ยาอมมะแว้งรสบ๊วย ตราเด็กในพานทอง - G 693/2547
407 ยาอมยูอีคอฟ UECOF TABLET G 337/2553
408 ยาอมรสบ๊วย ตราชัยพฤกษ์ - G 857/2546
409 ยาอมรสบ๊วย ตราดอกพุทธรักษา - G 185/2541
410 ยาอมรสบ๊วยร้านหมอสิงห์ - G 215/2551
411 ยาอมรสฟ้าทะลายโจรหมอสิรินาท - G 110/2550
412 ยาอมรสมะนาว ตราดอกพุทธรักษา - G 184/2541
413 ยาอมรสมะนาวร้านหมอสิงห์ - G 192/2551
414 ยาอมรสมะแว้ง - G 662/2545
415 ยาอมสมุนไพร HERBAL LOZENGE G 135/2547
416 ยาอมสมุนไพร ตราเคเอ็มพี KMP BRAND HERBAL LOZENGES G 44/2550
417 ยาอมสมุนไพร ตรีผลา ตราห้าม้า - G 102/2550
418 ยาอมสมุนไพร รสกานพลู ตราศรเทพ - G 548/2554
419 ยาอมสมุนไพร รสมะนาว ตราปาริฉัตร - G 105/2551
420 ยาอมสมุนไพร โยคี - G 626/2553
421 ยาอมสมุนไพรค็อกซ์ COX HERBAL LOZENGES G 648/2549
422 ยาอมสมุนไพรตรา 5 กิเลนรสบ๊วยเค็ม - G 364/2543
423 ยาอมสมุนไพรตรากรีนเฮิร์บรสมะนาว - G 518/2547
424 ยาอมสมุนไพรตราดอกปลาหมอคู่ - G 870/2546
425 ยาอมสมุนไพรผสมบ๊วยดำ ตราเด็กจามรี COMPOUND BLACK PLUM HERBAL ANTI-COUGH PILL DEKCHAMAREE BRAND G 86/2554
426 ยาอมสมุนไพรมะแว้ง ตรา 5 ม้า - G 1141/2547
427 ยาอมสมุนไพรรสกานพลู - G 21/2541
428 ยาอมสมุนไพรรสบลูเบอรี่ ตรา 5 ม้า - G 1228/2547
429 ยาอมสมุนไพรรสบ๊วย - G 58/2550
430 ยาอมสมุนไพรรสบ๊วย ตรา 5 ม้า - G 1227/2547
431 ยาอมสมุนไพรรสบ๊วย ตราศรเทพ - G 592/2554
432 ยาอมสมุนไพรรสบ๊วยเค็ม ตรา มังกรทอง - G 432/2548
433 ยาอมสมุนไพรรสฟ้าทะลายโจร ตรา 5 ม้า - G 1229/2547
434 ยาอมสมุนไพรรสมะขาม ตราศรเทพ - G 508/2554
435 ยาอมสมุนไพรรสมะขามตรา 5 ม้า - G 606/2546
436 ยาอมสมุนไพรรสมะขามป้อมตราสามโลก - G 124/2546
437 ยาอมสมุนไพรรสมะนาว ตรามังกรทอง - G 431/2548
438 ยาอมสมุนไพรรสมะแว้ง - G 20/2541
439 ยาอมสมุนไพรรสสตรอเบอรี่ตรา 5 ม้า - G 1142/2547
440 ยาอมสมุนไพรรสสับปะรดตรา 5 ม้า - G 605/2546
441 ยาอมสมุนไพรรสส้มตรา 5 ม้า - G 604/2546
442 ยาอมสมุนไพรรสเก็กฮวยตรา 5 ม้า - G 1143/2547
443 ยาอมสมุนไพรรสเปลือกส้ม ตรา มังกรทอง - G 433/2548
444 ยาอมสมุนไพรแก้ไอ - G 442/2553
445 ยาอมสองหมอ (รสชะเอม) - G 190/2531
446 ยาอมสองหมอ เบอร์ 45 - G 651/2529
447 ยาอมสุมนไพร ตรารักสมุนไพร HERBAL LOZENGE PILL G 497/2549
448 ยาอมเจริญสุข - G 37/2541
449 ยาอมเบญจรส (รสบ๊วย) - G 191/2531
450 ยาอมแก้ไอ YA OM KHA AI G 109/2553
451 ยาอมแก้ไอ "กังละดาล" ตราหัวใจบัวบาน (ชนิดเม็ด) - G 34/2540
452 ยาอมแก้ไอ ตรา เอ ANTITUSSIVE TABLET A BRAND G 337/2549
453 ยาอมแก้ไอ ตรากระต่าย - G 320/2551
454 ยาอมแก้ไอ ตราตะขาบ 5 ตัว (รสขิง) ANTI-COUGH PILL 5 TAKABB BRAND (GINGER FLAVOUR) G 435/2552
455 ยาอมแก้ไอ ตราตะขาบ 5 ตัว (รสบ๊วย) ANTI-COUGH PILL 5 TAKABB BRAND (PLUM FLAVOUR) G 830/2545
456 ยาอมแก้ไอ ตราตะขาบ 5 ตัว (รสสตอเบอรี่) ANTI-COUGH PILL 5 TAKABB BRAND (STRAWBERRY FLAVOUR) G 410/2552
457 ยาอมแก้ไอ ตราตะขาบ 5 ตัว (รสองุ่น) ANTI - COUGH PILL 5 TAKABB BRAND ( GRAPE FLAVOUR) G 424/2552
458 ยาอมแก้ไอ ตราตะขาบ 5 ตัว( รสลิ้นจี่) ANTI - COUGH PILL 5 TAKABB BRAND (LYCHEE FLAVOUR) G 423/2552
459 ยาอมแก้ไอ รสฟ้าทะลายโจร COUGHING PILLS FATHALAICHON FLAVOR G 291/2552
460 ยาอมแก้ไอชวงป๋วยรสมะขามป้อม - G 26/2552
461 ยาอมแก้ไอผสมมะขามป้อม ตราอภัยภูเบศร สูตร 1 COMPOUND MAKHAMPOM COUGH PILL ABHAIBHUBEJHR BRAND FORMULA 1 G 89/2554
462 ยาอมแก้ไอผสมมะขามป้อม ตราอภัยภูเบศร สูตร 2 COMPOUND MAKHAMPOM COUGH PILL ABHAIBHUBEJHR BRAND FORMULA 2 G 62/2554
463 ยาอมไรซ่าคอฟ RHIZAKOF LOZENGES G 160/2554
464 ยาอำมฤควาที YA AMA RUEKA VATEE G 77/2554
465 ยาอ่วยบ๊วย ตราจ๊อบแจ๊บ AOY BUAY JOB -JAB BRAND G 159/2539
466 ยาอ้วน ตราเสือดาว - G 161/2541
467 ยาฮีโมริน YA HEMORIN G 416/2550
468 ยาเกี้ยงคุณเอี๊ยะบ้อ ตราสิงห์โตทะเล (ชนิดเม็ด) - G 584/2549
469 ยาเขียว ชนิดเม็ด - G 10/2541
470 ยาเขียว ชนิดเม็ด ตราใบห่อ - G 327/2541
471 ยาเขียว เทียนชัย - G 290/2530
472 ยาเขียวชนิดเม็ดตราปูทอง - G 289/2528
473 ยาเขียวชนิดเม็ดห้างขายยาตราใบห่อ - G 191/2528
474 ยาเขียวตราดอกบัวชูชีพ - G 46/2527
475 ยาเขียวตรานารายณ์ทอง - G 113/2547
476 ยาเขียวตราใบโพธิ์ - G 69/2528
477 ยาเขียวตราใบโพธิ์ - G 193/2528
478 ยาเขียวตราใบโพธิ์ - G 18/2536
479 ยาเขียวร้านไพบูลย์การแพทย์ - G 20/2547
480 ยาเขียววิริยมัยโอสถตราหน้าวัว - G 242/2551
481 ยาเขียวหวานฮุยแลนด์ ชนิดเม็ด - G 276/2527
482 ยาเง็กฮงหลี - G 146/2527
483 ยาเซนนาแลกซ์ SENNALAX TABLET G 221/2552
484 ยาเถาวัลย์เปรียง ชนิดเม็ด ตรา ดอกว่าน TAL-VAL-PAENG TABLET TRA DOKWHAN G 210/2541
485 ยาเทพมงคล - G 30/2526
486 ยาเทียน - G 187/2529
487 ยาเทียนซีเพี้ยน YA TEAN SHE PEAN G 531/2551
488 ยาเบญจกูล ชนิดเม็ด ตราช่อเขียวมะกอก - G 292/2552
489 ยาเป่าไว่หลี้ POW WAI LEE G 386/2550
490 ยาเพียงใจโอสถเบอร์ 3 ตราหมอเอี้ยง - G 329/2545
491 ยาเม็ด ก. ๑๖ เบอร์ ๑๘ YA MED GOR 16 NO.18 G 180/2546
492 ยาเม็ด กุกเจียกแชเฮาเอี้ยเผี่ยง KUK JIOK CHAIR HAO EAR PIANG G 406/2545
493 ยาเม็ด ตรา พี-สกาย YA MED TRA P-SKY G 131/2553
494 ยาเม็ด ตรา เอฟ-ตูแลนซ์ F-TULANCE BRAND TABLET G 367/2554
495 ยาเม็ด ตราคุณปู่ - G 391/2541
496 ยาเม็ด ตราคุณปู่ - G 119/2543
497 ยาเม็ด ตราซีนอร์ ZNOR TABLET G 172/2554
498 ยาเม็ด ตราสิงห์-มังกร - G 217/2539
499 ยาเม็ด ตราเพชรน้ำเงิน - G 366/2553
500 ยาเม็ด ตราไท้จี๋กั้วถู YAO WAN TAI JI GUA TU BRAND G 695/2549
501 ยาเม็ด ท. ใหญ่ - G 131/2545
502 ยาเม็ด พี ดี 200 - G 390/2548
503 ยาเม็ด ฟ้าทะลายโจรสกัด ตราธนแดง ANDROGRAPHIS PANICULATA EXTRACT TABLE RED ORROW BRAND G 30/2540
504 ยาเม็ด ยาย่า TABLET YA YA G 707/2553
505 ยาเม็ด วี.ยู.พี. - G 75/2531
506 ยาเม็ด เอส แอล - G 556/2548
507 ยาเม็ด แป๊ะฮวยจั้วจิเฉ้า - G 184/2527
508 ยาเม็ดกระชายดำ YA KRA-CHAI-DAM TABLET G 832/2546
509 ยาเม็ดกระชายดำตราสามหมี - G 211/2546
510 ยาเม็ดกระษัยเส้น - G 116/2554
511 ยาเม็ดกระษัยเส้น - G 115/2554
512 ยาเม็ดกวาวเครือ ตรางามระหง KWOW KREAW TRA NGAMRAHONG G 168/2542
513 ยาเม็ดกวาวเครือขาว COMPOUND PUERARIA MIRIFICA TABLET G 291/2549
514 ยาเม็ดกวาวเครือขาว ตราเลยเฮิฟ - G 84/2551
515 ยาเม็ดกวาวเครือขาว ตราไบโอ COMPOUND PUERARIA MIRIFICA TABLET BIO BRAND G 227/2549
516 ยาเม็ดกวาวเครือขาวตรากิฟฟารีน COMPOUND PUERARIA MIRIFICA TABLET GIFFARINE BRAND G 310/2551
517 ยาเม็ดกวาวเครือแดง COMPOUND BUTEA SUPERBA TABLET G 204/2552
518 ยาเม็ดกิ้วก่วงผู้ 3139 - G 328/2550
519 ยาเม็ดกุยต๋งอี้ ร้านเพียวเพียว - G 454/2529
520 ยาเม็ดกุ้ยหูตี่อึ๊ง GUI HU TEE OUNG TABLETS G 874/2547
521 ยาเม็ดขมิ้นชัน YA KAMINCHAN TABLETS G 731/2549
522 ยาเม็ดขมิ้นชัน - G 112/2542
523 ยาเม็ดขมิ้นชัน YA TURMERIC TABLET G 926/2547
524 ยาเม็ดขมิ้นชัน ตรากินรี COMPOUND CURCUMA LONGA TABLET TRA KINNARI G 292/2547
525 ยาเม็ดขมิ้นชัน ตราเสือยิงธนู - G 466/2551
526 ยาเม็ดขับน้ำคาวปลา หมอสิรินาท YA MED KHABNAMKAWPHLA HMOSIRINARD G 334/2550
527 ยาเม็ดขับปัสสาวะ(เครื่องหมายการค้าดอกว่าน) - G 73/2543
528 ยาเม็ดขับลม ตราเสือแม่ลูก - G 57/2551
529 ยาเม็ดขับลมตราหมอไทย - G 339/2550
530 ยาเม็ดขิง ตรา "ทีซี-เอ็กซ์" COMPOUND GINGER TABLET "TC-X" BRAND G 764/2549
531 ยาเม็ดชิงฟูตัน - G 88/2553
532 ยาเม็ดซองขาวหมอสี - G 542/2551
533 ยาเม็ดซองแดงหมอสี - G 501/2551
534 ยาเม็ดซันลิน - G 56/2534
535 ยาเม็ดซิมิราฟ CIMIRAF TABLET G 98/2547
536 ยาเม็ดซึงเทียอี้ - G 205/2546
537 ยาเม็ดซูกึงอี้ (ชนิดลูกกลอน) - G 221/2554
538 ยาเม็ดดำ ตราสิงห์คำ - G 314/2547
539 ยาเม็ดดำตราช้างศึก - G 186/2531
540 ยาเม็ดดำแก้ไข้ตราม้ากายสิทธิ์ - G 35/2547
541 ยาเม็ดตงซัวตึ๊งโง่วกี่ - G 20/2554
542 ยาเม็ดตงเส็ง TOWG SEWG PILL G 451/2529
543 ยาเม็ดตรากล่องดำ - G 170/2553
544 ยาเม็ดตราชะเอมเงิน - G 98/2553
545 ยาเม็ดตราซี้ชวง - G 57/2531
546 ยาเม็ดตราทีพีเอช - G 403/2553
547 ยาเม็ดตราน้ำเต้าบิน - G 90/2526
548 ยาเม็ดตราบัวขาว - G 100/2531
549 ยาเม็ดตราบีเฮิร์บ BE-HERB BRAND TABLETS G 55/2554
550 ยาเม็ดตราปู่โสม YA MED TRA POO SOM G 7/2548
551 ยาเม็ดตราพีแอนด์พี P&P BRAND TABLET G 101/2553
552 ยาเม็ดตราหน้าวัว HNAWUA BRAND PILLS G 335/2550
553 ยาเม็ดตราหน้าวัว เบอร์ 2 - G 443/2549
554 ยาเม็ดตราหน้าวัว เบอร์ 2 - G 244/2550
555 ยาเม็ดตราหุ่นเหล็ก - G 387/2541
556 ยาเม็ดตราอรชร ORACHORN BRAND PILLS G 42/2533
557 ยาเม็ดตราเมจิกพี - G 384/2545
558 ยาเม็ดตราเสือแม่ลูก - G 389/2551
559 ยาเม็ดตราแม้วควบม้า - G 50/2533
560 ยาเม็ดตราใบห่อ - G 54/2534
561 ยาเม็ดตราใบแก้ว BAI KAEW BRAND TABLETS G 246/2549
562 ยาเม็ดตราใบแก้วเบอร์ 3 YA MED TRA BAI KAEW NO. 3 G 324/2546
563 ยาเม็ดตราไก่ดำ - G 14/2529
564 ยาเม็ดติต้าจือ 2 TITAJER TABLETS 2 G 760/2548
565 ยาเม็ดตี่อึ้งอี้ ตรานกเป็ดน้ำ TI HUANG WAN TEAL TRADE MARK G 125/2542
566 ยาเม็ดตี่อึ้งอี้ ตรานกเป็ดน้ำ TI HUANG WAN TEAL TRADE MARK G 139/2541
567 ยาเม็ดตุยฮวงอี้ ตรานกเป็ดน้ำ TUI FONG WAN TEAL TRADE MARK G 238/2542
568 ยาเม็ดตุยฮวงอี้ ตรานกเป็ดน้ำ - G 194/2541
569 ยาเม็ดถีเซียว - G 74/2535
570 ยาเม็ดบรรเทาปวดเมื่อยไต้เง็กอี๊ TAI-NGEK PILLS G 168/2541
571 ยาเม็ดบรรเทาริดดวงทวารหนักเบอร์ 8 - G 336/2551
572 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงจมูก ตราไม้หอม MAI HOM BI YAN YAO PILLS G 278/2542
573 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราลูกโลกบิน - G 184/2554
574 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวารตราทวนทอง 99 - G 388/2542
575 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก 455 ของมนต์เมืองเหนือโอสถ - G 376/2541
576 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตรานารายณ์ทอง 499 - G 153/2540
577 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราปลามังกร - G 73/2540
578 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราหมอหลวง HEMORRHOID RELIEF MHO LHUANG BRAND G 805/2553
579 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราใบห่อ - G 73/2551
580 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตรานก-เป็ด - G 64/2539
581 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตรานก-เป็ด สูตร2 - G 736/2545
582 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราบัวขาว - G 730/2553
583 ยาเม็ดบรรเทาริดสีดวงทวารหนักรักไทย - G 178/2527
584 ยาเม็ดบรรเทาหืดหอบ เบอร์ 1 YA MED BANTAO HUOD HOB NO.1 G 180/2541
585 ยาเม็ดบรรเทาหืดหอบ เบอร์ 1 ตรานกเป็ดน้ำ YA-MED BANTAO HUD HOB NO.1 TEAL TRADE MARK G 182/2541
586 ยาเม็ดบรรเทาหืดหอบ เบอร์ 2 YA MED BANTAO HUOD HOB NO.2 G 183/2541
587 ยาเม็ดบรรเทาอาการปวดเมื่อย 88 YA MED BUNTAO ARGAN POAD MOY 88 G 265/2541
588 ยาเม็ดบรรเทาอาการปวดเมื่อยปอเซียง - G 374/2542
589 ยาเม็ดบรรเทาอาการริดสีดวงจมูก - G 1033/2547
590 ยาเม็ดบรรเทาโรคริดสีดวงทวารหนัก ตราไม้ธุดงค์เก้าต้น - G 188/2547
591 ยาเม็ดบรอนจิทอป BRONCHITOP PILLS G 103/2534
592 ยาเม็ดบอระเพ็ดพุงช้างตราเสือยิงธนู - G 624/2549
593 ยาเม็ดบำรุงกองธาตุ ตราต้นราชพฤกษ์คู่ - G 378/2545
594 ยาเม็ดบำรุงธาตุ ตราถ้ำใหญ่ YA MED BAMRUNGTHAT TRA TAMYAI G 213/2551
595 ยาเม็ดบำรุงร่างกาย - G 338/2542
596 ยาเม็ดบำรุงร่างกาย YAMEDBUMRUNGRANGGUY G 464/2550
597 ยาเม็ดบำรุงร่างกาย ตรานกเป็ดน้ำ PU SHEN WAN TEAL TRADE MARK G 195/2541
598 ยาเม็ดบำรุงร่างกาย ตราแซดวัน Z1 BRAND TONIC TABLET G 623/2545
599 ยาเม็ดบำรุงร่างกายตั้งเต็กจี่ - G 539/2553
600 ยาเม็ดบำรุงร่างกายตั้งเต็กจี่ - G 293/2528
601 ยาเม็ดบำรุงร่างกายเบอร์ 12 - G 351/2551
602 ยาเม็ดบำรุงโลหิต ตราถุงทอง - G 93/2546
603 ยาเม็ดบำรุงโลหิต ตราถุงทอง สูตร 2 - G 611/2546
604 ยาเม็ดป่อเฮ๋อ POR HER TABLETS G 116/2549
605 ยาเม็ดพีดี 500 - G 312/2548
606 ยาเม็ดพ้วยฮูอี้ ตรานกเป็ดน้ำ PI FOO WAN TEAL TRADE MARK G 202/2541
607 ยาเม็ดฟอกเลือดเล่งคุณ - G 537/2553
608 ยาเม็ดฟีมินทอป FEMINTOP PILLS G 105/2534
609 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร FAH-TALAI-JONE TABLET G 205/2552
610 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ANDROGRAPHIS PANICULATA TABLET G 328/2548
611 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร FA-THALAI-CHON TABLETS G 1215/2547
612 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร - G 223/2547
613 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร (ตราพระจันทร์) - G 764/2547
614 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ตราปาริฉัตร - G 21/2551
615 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ตราแม่กุหลาบ - G 601/2547
616 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ตราแอนโดร FAH-TALAI-JONE TABLET ANDRO BRAND G 721/2553
617 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ตราใบห่อ - G 330/2541
618 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจรตรามังกรทอง - G 127/2549
619 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจรตราเสือยิงธนู - G 489/2550
620 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจรแสงสว่างตราค้างคาว - G 56/2539
621 ยาเม็ดมะขามแขก ตรา "ธงทอง" COMPOUND SENNA TABLET "THONGTONG" BRAND G 174/2549
622 ยาเม็ดระบาย ตราเมขลา YA MED RABUY TRA MEKKHALA G 414/2547
623 ยาเม็ดรักไทย - G 221/2527
624 ยาเม็ดรางจืด(เครื่องหมายการค้า ดอกว่าน) COMPOUND THUNBERGIA LAURIFOLIA TABLET (DOKWHAN TRADEMARK) G 274/2542
625 ยาเม็ดร้านสีคำวัง - G 205/2550
626 ยาเม็ดลำดับเลขที่ 53 ตราใบโพธิ์ - G 186/2527
627 ยาเม็ดลูกกลอน พระธรรมขันต์โอสถ - G 240/2527
628 ยาเม็ดลูกกลอน เหงือกปลาหมอ - G 352/2545
629 ยาเม็ดลูกกลอนหญ้าหนวดแมว ตราหมอเอี้ยง YA YA NUAT MAEO PILLS TRAHOMOIANG G 445/2547
630 ยาเม็ดลูกกลอนหมอปริญญาเบอร์ 118 ตราหนูชูยศ - G 134/2549
631 ยาเม็ดว่านชักมดลูก ตราณิชกุล YA MAD WAN CHAK MOTLUK TRA NICHAKUL G 630/2549
632 ยาเม็ดว่านชักมดลูก ตราหมอชะเอม - G 240/2547
633 ยาเม็ดว่านชักมดลูก ตราเรือนทอง - G 142/2546
634 ยาเม็ดว่านชักมดลูกตราสุนิษา YA MED WANCHAKMOTLUK TRA SUNISA G 46/2551
635 ยาเม็ดว่านชักมดลูกเบอร์ 120 - G 22/2552
636 ยาเม็ดศรรักษ์ - G 78/2545
637 ยาเม็ดศรีฟ้า SRI FA TABLET G 46/2533
638 ยาเม็ดสตรี โกวซ่ออี้ ตราแพะ GUSAO PILL GOAT BRAND G 532/2548
639 ยาเม็ดสตรีปอเซียง - G 314/2542
640 ยาเม็ดสมบูรณ์เวช - G 265/2528
641 ยาเม็ดสมุนไพร การ์-ซิง ตราสมุนไพรทู-เดย์ HERBAL TO-DAY BRAND GAR-ZING HERBAL TABLET G 721/2545
642 ยาเม็ดสมุนไพร ตรา 111 สูตร เอ 10 - G 387/2548
643 ยาเม็ดสมุนไพร ตรา 111 สูตร เอ 5 - G 388/2548
644 ยาเม็ดสมุนไพร ตรากล่องฟ้า - G 269/2553
645 ยาเม็ดสมุนไพร ตราสรีลา HERBAL TABLET TRA SAREELA G 147/2549
646 ยาเม็ดสมุนไพร ตำรับ ๔ - G 237/2545
647 ยาเม็ดสมุนไพร ส.ต.ญ. - G 8/2552
648 ยาเม็ดสมุนไพร เอ็ม-3 ตราสมุนไพรทู-เดย์ HERBAL TO-DAY BRAND M-3 HERBAL TABLET G 1039/2547
649 ยาเม็ดสมุนไพร แซท-ซี ตราสมุนไพร ทู-เดย์ HERBAL TO-DAY BRAND Z-C HERBAL TABLET G 238/2548
650 ยาเม็ดสมุนไพร โกไชย สาม - G 95/2546
651 ยาเม็ดสมุนไพรตราเกศเพชร - G 617/2545
652 ยาเม็ดสมุนไพรบำรุงร่างกายร้านกุหลาบน้ำค้าง - G 513/2551
653 ยาเม็ดสมุนไพรผสมมะรุม - G 289/2554
654 ยาเม็ดสมุนไพรมะขามแขก COMPOUND SENNA HERBAL TABLET G 1043/2547
655 ยาเม็ดสมุนไพรมะระขี้นก - G 316/2542
656 ยาเม็ดสมุนไพรระบาย ตราธิดาพร LAXATIVE HERBAL TABLET TIDAPON BRAND G 60/2549
657 ยาเม็ดสมุนไพรระบายท้อง - G 362/2554
658 ยาเม็ดสมุนไพรระบายท้อง (ตราหมอเอี้ยง) เบอร์ 2 - G 567/2545
659 ยาเม็ดสมุนไพรว่านชักมดลูก (ตราหมอเอี้ยง) - G 584/2546
660 ยาเม็ดสมุนไพรสรีลา SAREELA HERBAL PILL G 68/2534
661 ยาเม็ดสมุนไพรหมอสี - G 410/2550
662 ยาเม็ดสมุนไพรไทย ตราช้าง 9 เชือก เบอร์ 4 - G 244/2541
663 ยาเม็ดสมุนไพรไทย ตราช้างมงคล เบอร์ 902 - G 249/2541
664 ยาเม็ดสมุนไพรไทย ตราช้างมงคล เบอร์ 904 - G 229/2541
665 ยาเม็ดสมุนไพรไทย ตราช้าง 9 เชือก เบอร์ 2 - G 283/2541
666 ยาเม็ดสมุนไพรไทย ตราช้าง 9 เชือก เบอร์ 2 - G 796/2554
667 ยาเม็ดสมุนไพรไทย ตราช้าง 9 เชือก เบอร์ 3 - G 111/2541
668 ยาเม็ดสมุนไพรไทย ตราช้าง 9 เชือก เบอร์ 7 - G 268/2541
669 ยาเม็ดสมุนไพรไทย ตราช้างมงคล เบอร์ 901 - G 273/2541
670 ยาเม็ดสมุนไพรไทย ตราช้างมงคล เบอร์ 903 - G 275/2541
671 ยาเม็ดส้มแขก YA COMPOUND GARCINIA ATROVIRIDIS TABLET G 603/2547
672 ยาเม็ดส้มแขก ตราเรือนทอง - G 1031/2547
673 ยาเม็ดหมอทองอินทร์ - G 6/2541
674 ยาเม็ดหมอสมศักดิ์ - G 28/2541
675 ยาเม็ดอมสมุนไพร แก้ไอ - G 174/2553
676 ยาเม็ดอมสมุนไพรซันโป-ฉินพีล SUNPO-CHINPEEL LOZENGE G 523/2548
677 ยาเม็ดอมสมุนไพรเวชพงศ์ - G 36/2533
678 ยาเม็ดอมแก้ไอ ตราเสือแม่ลูก - G 437/2550
679 ยาเม็ดอมแก้ไอรสมะแว้ง ตราโบว์แดง PASTIL MAKHWAENG TABLET BOWDAENG BRAND G 751/2548
680 ยาเม็ดอัลเลอร์ทอป ALLERTOP PILLS G 102/2534
681 ยาเม็ดอินทนิลน้ำเรือนทอง - G 99/2549
682 ยาเม็ดเคอร์มินเฮิร์บส์ CURMINHERBS TABLET G 61/2546
683 ยาเม็ดเง็กเต็ก ตราเด็กอุ้มปลาทอง - G 215/2527
684 ยาเม็ดเชียนปูวัน CHIEN PU WAN G 35/2533
685 ยาเม็ดเซียวที - G 553/2551
686 ยาเม็ดเซียวทีหวัน - G 87/2553
687 ยาเม็ดเนอโวทอป NERVOTOP PILLS G 104/2534
688 ยาเม็ดเบญกานี - G 104/2538
689 ยาเม็ดเบญจกูล BEN CHA KOOL TABLETS G 595/2554
690 ยาเม็ดเบอร์ ๕ ปอเซียง - G 443/2544
691 ยาเม็ดเพชรสังฆาต ตราดอกว่าน PETCH-SANG-KART TABLET TRA DOKWAN G 159/2541
692 ยาเม็ดเพชรสังฆาตตราเรือนทอง - G 743/2549
693 ยาเม็ดเล้งฮูแก้โรคผิวหนังผื่นคันตราแพะ - G 628/2548
694 ยาเม็ดเหลือง ตราลองก้า-แอล LONGA-L BRAND YELLOW HERBAL TABLET G 625/2545
695 ยาเม็ดเหลือง ตราแม่เลื่อน - G 254/2528
696 ยาเม็ดเหล่าเลอคั่น ตราไท้จี๋กั้วถู LAO LE KAN PILL TAI JI GUA TU BRAND G 637/2549
697 ยาเม็ดเหวิน เหวิน - G 512/2553
698 ยาเม็ดเห็ดหลินจือสกัด ตราเคเอ็มพี KMP BRAND LINGZHI EXTRACT TABLETS G 15/2552
699 ยาเม็ดเอี๊ยะง้วนตึ๊ง ตราเม็ดยา - G 35/2526
700 ยาเม็ดเฮ็มมาโรทอป HEMMAROTOP PILLS G 101/2534
701 ยาเม็ดแกแลผสมน้ำผึ้งตราใบห่อ - G 56/2533
702 ยาเม็ดแก้น้ำเหลืองเสียตรากำแพงเมืองจีน - G 215/2545
703 ยาเม็ดแก้ฟกช้ำ - G 456/2544
704 ยาเม็ดแก้ฟกช้ำตั้งเต็กจี่ - G 602/2553
705 ยาเม็ดแก้ฟกซ้ำตราฮั้วโท้ว - G 267/2527
706 ยาเม็ดแก้ไอตราปลามังกร - G 70/2540
707 ยาเม็ดแก้ไอตราเสือทองเหยียบโลก - G 175/2527
708 ยาเม็ดแก้ไอสองหมอ เบอร์ 46 - G 197/2528
709 ยาเม็ดแก้ไออ้วยอัน - G 17/2526
710 ยาเม็ดแสงรัศมี - G 59/2535
711 ยาเม็ดแสงรัศมี - G 260/2528
712 ยาเม็ดแอนโดฟิส ANDOFIS G 40/2540
713 ยาเม็ดโกฐเชียง ตราคนยกกำแพง - G 865/2546
714 ยาเม็ดโป้วเซ่งที่ ตราสามมนุษย์ผู้ใจสูง YA POW SENG THEE THREE ANGELS BRAND G 267/2550
715 ยาเม็ดโป๊ยเซียน - G 176/2527
716 ยาเม็ดโป๋วฮู่อี๊ - G 30/2549
717 ยาเม็ดโยวีน่าทอป YOVENATOP PILLS G 100/2534
718 ยาเม็ดโสม (ตราเซียนบุญ) - G 18/2537
719 ยาเม็ดโสมเกาหลี ตราทองหมื่นชั่ง KOREN GINSENG PILLS G 6/2540
720 ยาเม็ดโฮ่วเฉ็กเกี๋ยง - G 259/2528
721 ยาเม็ดใหญ่ปิดทอง ตราหน้าวัว - G 442/2550
722 ยาเม็ดไดกีนอน DIGENON TABLET G 133/2550
723 ยาเวชพงศ์ เบอร์ 7 - G 54/2542
724 ยาเวชพงศ์เบอร์ 34 - G 263/2544
725 ยาเวชพงศ์เบอร์ 37 - G 262/2544
726 ยาเวชพงศ์เบอร์ 6 - G 10/2540
727 ยาเวอร์แทปบลู YA VERTAB BLUE G 369/2548
728 ยาเหลืองกวาดแก้ทรางตรานกเขาชวา - G 207/2542
729 ยาเหลืองปิดสมุทร YA LEUNG PID SMOOT G 218/2554
730 ยาเหลืองปิดสมุทร(เครื่องหมายการค้าดอกว่าน) - G 387/2542
731 ยาเหลืองปิดสมุทรตราธงทอง YA LHEUNG-PID-SA-MUD THONG-TONG BRAND G 162/2553
732 ยาเหลืองสถาพร - G 275/2528
733 ยาเหลืองหอม ตามหมอชาญ - G 27/2533
734 ยาเหลืองใหญ่ ตราเครื่องบินลูกโลก - G 264/2527
735 ยาเอ็นดี - ซี YA ND - C G 132/2549
736 ยาแก้กษัยลม - G 65/2535
737 ยาแก้กษัยเส้น - G 545/2546
738 ยาแก้กษัยเส้นชนิดเม็ด ตราหมอนครบางยี่ขัน - G 507/2551
739 ยาแก้กษัยเส้นสมใจโอสถ - G 509/2544
740 ยาแก้ท้องเสียตราหน้าวัว - G 452/2550
741 ยาแก้น้ำเหลืองเสีย สูตร2 - G 500/2554
742 ยาแก้ประดงชนิดก้อน - G 279/2530
743 ยาแก้ฟกช้ำตราแพะ - G 29/2549
744 ยาแก้ฟกช้ำและปวดเมื่อยปอเซียง - G 352/2543
745 ยาแก้ร้อนใน (ชนิดเม็ด) ตราเจ้าแม่สามมุข - G 246/2528
746 ยาแก้ร้อนในชนิดแคปซูล ตรา 5 กระต่าย - G 150/2539
747 ยาแก้ลม - G 47/2542
748 ยาแก้ลมห้างพัวเต็กแจ - G 813/2545
749 ยาแก้โรคผิวหนังผื่นคันหมอบุญเกิด - G 187/2528
750 ยาแก้ไข้ ตรานายพัน - G 1245/2547
751 ยาแก้ไข้ ตราม้ากายสิทธิ์ - G 441/2550
752 ยาแก้ไข้ ตราสมุนไพรกองแก้ว ชนิดเม็ด - G 694/2548
753 ยาแก้ไข้ ตราเรือนทอง - G 2/2541
754 ยาแก้ไข้ ตราเอ ANTIPYRETIC TABLET A BRAND G 611/2548
755 ยาแก้ไข้ เบอร์ 1 ตราขาม้า - G 283/2531
756 ยาแก้ไข้ตราลีลา - G 36/2552
757 ยาแก้ไข้ทับระดู ตราม้ากายสิทธิ์ - G 261/2551
758 ยาแก้ไข้สตรีเวลามีประจำเดือน - G 51/2539
759 ยาแก้ไข้สมุนไพร ตราพระสมุทร - G 610/2548
760 ยาแก้ไอ ตราหอยนางรมคู่ - G 296/2546
761 ยาแก้ไอมะขามป้อมตราหมอเหรียญ - G 382/2552
762 ยาแก้ไอมะแว้ง ตราพระสมุทร - G 731/2548
763 ยาแก้ไอมะแว้ง ตราพระสมุทร (150 มก.) - G 6/2549
764 ยาแดงถอนพิษ - G 152/2547
765 ยาแม็กคาล่า YA MAGCALA G 155/2552
766 ยาแสงสว่างตราค้างคาว เบอร์ 14 - G 343/2541
767 ยาแสงสว่างตราค้างคาว เบอร์ 16 - G 310/2541
768 ยาแสงสว่างตราค้างคาว เบอร์ 17 - G 434/2541
769 ยาแสงสว่างตราค้างคาว เบอร์ 19 - G 311/2541
770 ยาแสงสว่างตราค้างคาว เบอร์ 22 - G 344/2541
771 ยาแสงสว่างตราค้าวคาว เบอร์ 24 - G 312/2541
772 ยาแสงหมึก - G 165/2527
773 ยาแสงหมึก ตราคนยกกำแพง YA SEANGHMUEK TRA KONYOKAMPHEANG G 417/2549
774 ยาโฟรสือหวั่นชนิดเม็ด YA FRO SHI WAN TABLET G 547/2547
775 ยาโสมชนิดเม็ด ตราอะควารีส GINSENG TABLET AQUARIS BRAND G 68/2540
776 ยาโอวกิมหลี - G 1055/2547
777 ยาไข้สามฤดู - G 279/2527
778 ยาไบสา - เอ YA BISA - A G 368/2548
779 ยาไบสา-ดี YA BISA-D G 371/2548
780 ยาไฮโดร-เอ YA HYDRO - A G 687/2548
781 สรีลา SAREELA G 3/2535
782 หยกหลิน YOKLIN G 140/2539
783 อิงเอ๊าฮั่มเผียงแท๊บเล็ท - G 229/2550
784 เชิง จิง ตัน SHENG JING DAN G 286/2544
785 เซียว เฟิง หวัน ตราไท้จี๋กั้วถู XIAO FENG WAN TAI JI GUA TU BRAND G 313/2551
786 เทียงมัวอี้ - G 75/2535
787 เพียวรีน่า PUERINA G 584/2544
788 เมม-โอ-จี MEM-O-G G 96/2543
789 แพนโทนิน ชนิดเม็ด PANTONIH TABLETS G 65/2540
790 แลกซ์เซ่น ทีเอ็ม ชนิดเม็ด LAXEN TM TABLET G 649/2553
791 แลนชิน LAN SHIN PILL G 34/2533
792 แอนโพนา ANPONA G 112/2539
793 โต่วต๋งอี้ TOA -TONG-EE G 61/2535
794 ไต้เง็กอี๊ DA YU WAN G 90/2534