หมวดยา-ยาเม็ด มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 - PUERALIYA 98 PST G 8/2550
2 - LADIES PUERARIA G 1/2553
3 - LADIES PUERARIA SISTER G 33/2548
4 - PUERALIYA G 30/2548
5 - MATURE MORE TABLET G 7/2550
6 - PUERALIYA 98 PST G 9/2553
7 - LADIES PUERARIA G 7/2549
8 - PUERARIA MIRIFICA TABLET KHAO-LA-OR TM G 31/2548
9 - BUTEA SUPERBA TABLET KHAO-LA-OR TM G 32/2548
10 - PUERALIYA G 10/2543
11 - TRIPLE BALANCE G 8/2548
12 - LADIES PUERARIA G 4/2546
13 - BRAND'S ECHINACEA WITH ESSENCE OF CHICKEN G 3/2546
14 - GASTRIC INTESTINAL PILLS "SHIANG CHAO BRAND" G 9/2548
15 - BRAND'S ECHINACEA WITH ESSENCE OF CHICKEN G 28/2545
16 - VITAL ESSENCE PUERARIA MIRIFICA TAB (BIORENE BRAND) G 43/2547
17 กลัยค์ GLYKE G 179/2541
18 ขมิ้นชัน ยาเม็ดสมุนไพร KHAMIN CHAN HERBAL TABLET G 268/2542
19 คัง เหว่ย หลิง KANG WEI LING G 287/2544
20 คูฮวงอี๊ QU FENG WAN G 89/2534
21 คูฮวงอี๊ - G 162/2529
22 จี้ ซึง อี้ ตรากระแตไต่ไม้ - G 81/2539
23 ชั่งเช็กอี้ - G 60/2535
24 ชีวาก้า ZEEWAKA G 128/2543
25 ชุงขี่อี๊ CHUM CHI WAN G 222/2530
26 ซาทีอี๊ ตราฆ้อนคู่ - G 104/2532
27 ซึงเทียตัง SHENG TIE TANG G 867/2546
28 ดีน - G 559/2544
29 ตรีผลา ตราน้ำเต้าทอง ชนิดสกัดเป็นเม็ด TREPALA NAMTAOTHONG BRAND (EXTRACT IN TABLET) G 1006/2547
30 ตั๊กฮูสีเกี่ยเซียนกี้ - G 334/2528
31 ตั๊กฮูสีโต่วโต๋งอี้ - G 293/2529
32 ต๋าบี่อี๊ DAN WEI WAN G 91/2534
33 ต๋าบี่อี๊ DAN WEI WAN G 752/2529
34 ทินเฮียง - G 56/2537
35 นินจินเพียน - G 74/2532
36 นินจินเพียน - G 226/2528
37 นิลา NILA G 322/2542
38 นีโอ NEO G 551/2544
39 นึ๋งก่ายโกวสออี๊ - G 213/2528
40 บาราแท็บ BARATAB G 89/2543
41 ป๋อ ตง อี้ - G 207/2544
42 พลายวิจิตร - G 489/2529
43 พีเอียน หมอบุญเกิด - G 188/2528
44 ฟาร่าแท็บ FARATAB G 50/2544
45 ฟ้าทะลายโจรตรา 5 กิเลน ชนิดเม็ด FAH-TALAI-JONE 5 KIRIN BRAND G 760/2545
46 มงคลโอสถ - G 297/2530
47 ยา 1-7 - G 244/2545
48 ยา 24 - G 188/2541
49 ยา 88 - G 172/2540
50 ยา ก.๑๖ เบอร์ ๙๕ YA GOR 16 NO 95 G 225/2546
51 ยา ฒ ผู้เฒ่า - G 155/2541
52 ยา ตง เหนียว ปิ๋ง ชนิดเม็ด YA TONG NEAW PING TABLET G 652/2547
53 ยา น๊อป YA NOP G 221/2549
54 ยา บีม่า YA BEMA G 789/2547
55 ยา พรรณนาม - G 179/2530
56 ยา ลา - บี YA LA -B G 358/2548
57 ยา ลา - เอ YA LA - A G 370/2548
58 ยา อทิตยา - G 659/2548
59 ยา อิ้น โหล๋ว เพี้ยน YA INE LHOU PIEN G 41/2552
60 ยา เช็งกีซิน - G 9/2550
61 ยา เซน - บี YA SEN - B G 407/2549
62 ยา เซอ หยิง หวั่น ชนิดเม็ด YA SUR YING WAN TABLET G 635/2547
63 ยา เดม่า YA DEMA G 434/2551
64 ยา เพ็ด-เอ YA PED - A G 220/2549
65 ยา เฟม-แล๊กซ์ YA FEM-LAX G 926/2545
66 ยา เอ็นดี-2 YA ND-2 G 346/2549
67 ยา เอ็นดี-3 YA ND-3 G 227/2551
68 ยา เอ็นบี - 3 YA NB - 3 G 215/2548
69 ยา ไดร่า - เอ YA DIRA - A G 726/2548
70 ยา ไดอะรอกซ์ YA DIAROX G 555/2548
71 ยา ไบสา-ซี YA BISA-C G 90/2549
72 ยา ไบสา-บี YA BISA - B G 359/2548
73 ยากระษัย - G 82/2536
74 ยากระษัย ตราถุงทอง - G 192/2545
75 ยากระษัย ตราปรางทอง ๑๐๘ - G 220/2544
76 ยากระษัย ตราปิ่นทอง - G 198/2529
77 ยากระษัย ตราหินทอง ชนิดเม็ด - G 237/2544
78 ยากระษัยชนิดเม็ดตรานกนางแอ่นคู่ - G 270/2528
79 ยากระษัยตรากระรอก - G 199/2530
80 ยากระษัยร้านอู่ทองสมุนไพร - G 225/2545
81 ยากระษัยลม ตราฤาษีทรงม้า - G 52/2528
82 ยากระษัยลมชนิดเม็ด ตราต้นราชพฤกษ์คู่ - G 332/2531
83 ยากระษัยศรเทพตรานารายณ์ทอง 499 YA GRASAISEN SRONTEP NARAITONG 499 BRAND G 47/2541
84 ยากระษัยเม็ดจอมทอง - G 592/2529
85 ยากระษัยเม็ดดำแสงจันทร์ตรารูปเจ้าของ - G 184/2531
86 ยากระษัยเส้น YA KASAISEN G 256/2545
87 ยากระษัยเส้น - G 893/2545
88 ยากระษัยเส้น - G 125/2538
89 ยากระษัยเส้น - G 302/2554
90 ยากระษัยเส้น - G 706/2553
91 ยากระษัยเส้น (ตราเด็กตีวงล้อ) ชนิดเม็ด - G 216/2528
92 ยากระษัยเส้น (หมอนก) - G 399/2544
93 ยากระษัยเส้น 455 - G 406/2553
94 ยากระษัยเส้น ตราขาม้า - G 307/2531
95 ยากระษัยเส้น ตรานางพญาม้า - G 310/2531
96 ยากระษัยเส้น ตรานางพญาม้า - G 191/2530
97 ยากระษัยเส้น ตรานาทีทอง - G 754/2529
98 ยากระษัยเส้น ตรานารายณ์ทอง YAKRASAISEN NARAITONG BRAND G 421/2551
99 ยากระษัยเส้น ตรานารายณ์ทอง 499 - G 348/2548
100 ยากระษัยเส้น ตรายินดี - G 198/2544
101 ยากระษัยเส้น ตรารูปแม่คิ้ม - G 155/2531
102 ยากระษัยเส้น ตราฤาษีทรงม้า - G 756/2529
103 ยากระษัยเส้น ตราศรเทพ YAGRASAISEN SORNTEP BRAND G 333/2550
104 ยากระษัยเส้น ตราสิงห์-มังกร - G 234/2539
105 ยากระษัยเส้น ตราสิงห์กระต่าย - G 753/2529
106 ยากระษัยเส้นชนิดเม็ดตราต้นราชพฤกษ์คู่ - G 121/2532
107 ยากระษัยเส้นตรากุหลาบขาว - G 385/2543
108 ยากระษัยเส้นตรานาฑีทอง ชนิดเม็ดสีน้ำตาล - G 1155/2547
109 ยากระษัยเส้นตราลูกตุ้มทอง - G 755/2529
110 ยากระษัยเส้นตราไก่ดำ - G 301/2531
111 ยากระษัยเส้นปู่พันธุ์ ( ตราเด็กจามรี ) - G 70/2530
112 ยากระษัยเส้นร้านวานรทิพย์โอสถ - G 600/2553
113 ยากระษัยเส้นสองหมอ เบอร์ 7 - G 15/2530
114 ยากระษัยเส้นสองหมอ เบอร์ 7 - G 16/2530
115 ยากระษัยเส้นแสงสว่างตราค้างคาว - G 234/2530
116 ยากระษัยโพธิ์ดาว - G 217/2544
117 ยากลัยค์ GLYKE G 178/2541
118 ยากวน 2500 ตรากลอง - G 285/2529
119 ยากวน ตรานก - เป็ด - G 509/2529
120 ยากวน ตราหมีบิน - G 106/2531
121 ยากวนกษัยลม ตราบ้องไฟ - G 315/2531
122 ยากวนบัวทอง - G 319/2543
123 ยากวนวัฒนะ - G 730/2529
124 ยากวนวัฒนา - G 3/2547
125 ยากวาด ตรานาคปรก - G 87/2529
126 ยากวาด ตราสิงห์-มังกร - G 46/2534
127 ยากวาด ตราหมอชาญ ชนิดปิดทอง - G 32/2533
128 ยากวาดคอ ตราหนูคู่เพชร - G 78/2533
129 ยากวาดคอหมอลูกอินทร์ - G 387/2544
130 ยากวาดคอแก้ทราง ตราขาม้า - G 337/2531
131 ยากวาดช้างชูธง (เม็ดแดง) - G 162/2532
132 ยากวาดตราใบโพธิ์ - G 266/2528
133 ยากวาดทรางวัฒนาเวช - G 398/2529
134 ยากวาดทรางเด็กตราต้นรัง - G 660/2547
135 ยากวาดประสาททอง - G 86/2527
136 ยากวาดมหาจักรน้อย (ตราช้างชูธง) - G 414/2529
137 ยากวาดมหาจักร์ ตราตะขาบห้าตัว G 257/2528
138 ยากวาดวัฒนา - G 329/2528
139 ยากวาดศรนารายณ์ ตราฤาษีทรงรถ - G 428/2529
140 ยากวาดศรนารายณ์ ตราฤาษีทรงรถ - G 486/2552
141 ยากวาดสมานลิ้นขาวละออเ๓สัช ชนิดเม็ด - G 313/2528
142 ยากวาดสีเหลือง - G 223/2548
143 ยากวาดหมอโพธิ์ - G 109/2531
144 ยากวาดหมึกถนอม เบอร์ 10 - G 331/2530
145 ยากวาดเทพมงคล - G 536/2529
146 ยากวาดเทพมงคล ตราปิ่นทอง - G 205/2529
147 ยากวาดเทพมงคล ตราหมอชาญ - G 97/2533
148 ยากวาดเทพมงคล เบอร์ 11 - G 164/2528
149 ยากวาดเม็ดสีน้ำตาลแดง ตราเด็กแดง - G 426/2550
150 ยากวาดเม็ดแดง หมอประเสริฐ - G 638/2529
151 ยากวาดแก้ไอ ตราหมอประยูร - G 135/2538
152 ยากวาดแสงหมึกขาวละออ - G 35/2537
153 ยากวาวเครือ ชนิดเม็ด ตราดอกว่าน PUERARIA MIRIFICA TABLET TRA DOKWHAN G 359/2541
154 ยากวาวเครือตราใบห่อชนิดเม็ด - G 32/2535
155 ยากวาวเครือแดงชนิดเม็ด เครื่องหมายการค้า ดอกว่าน BUTEA SUPERBA TABLET( DOKWHAN TRADEMARK) G 139/2542
156 ยากษัย ตรานางธรณี - G 14/2533
157 ยากษัย ก.ทวีทรัพย์ ตราพญาต้นไม้ทอง - G 40/2533
158 ยากษัย ตราดอกบัวคู่ - G 173/2531
159 ยากษัย ตราปลาคู่เพชร - G 64/2533
160 ยากษัย ประทิน - G 40/2538
161 ยากษัย อัมพวัน - G 45/2539
162 ยากษัยชนิดเม็ด ตราช้างชูบาร์เบลล์ - G 392/2529
163 ยากษัยชนิดเม็ด ตราหมอวิลัย - G 134/2548
164 ยากษัยชนิดเม็ดตรางูเพชร - G 219/2546
165 ยากษัยตรา 5 เภสัชกร - G 264/2531
166 ยากษัยตราลุงโป๋ - G 28/2547
167 ยากษัยตราหมอสุเมธชนิดเม็ด - G 55/2544
168 ยากษัยธรรมานุรักษ์ - G 5/2537
169 ยากษัยประพันธ์ - G 84/2537
170 ยากษัยลม มณฑาทอง (ชนิดเม็ด) - G 404/2529
171 ยากษัยสันทัด - G 130/2538
172 ยากษัยหมอผุด - G 45/2537
173 ยากษัยหมอยอด - G 651/2545
174 ยากษัยหมอโอม KHASAI MOR OHM G 107/2531
175 ยากษัยเม็ดดำ ตรากระต่าย - G 150/2530
176 ยากษัยเสนตราเด็กในพานทอง (ชนิดเม็ดกลม) - G 93/2537
177 ยากษัยเสนา ตราแพะ - G 10/2527
178 ยากษัยเส้น - G 6/2542
179 ยากษัยเส้น - G 54/2540
180 ยากษัยเส้น - G 971/2547
181 ยากษัยเส้น YA KASAISEN G 65/2547
182 ยากษัยเส้น ชนิดเม็ด - G 642/2553
183 ยากษัยเส้น ชนิดเม็ด ตราอ่างทอง - G 310/2530
184 ยากษัยเส้น ตรา ทองเอก - G 135/2537
185 ยากษัยเส้น ตราดอกเหมย - G 122/2540
186 ยากษัยเส้น ตราทองเพชร - G 170/2539
187 ยากษัยเส้น ตรานก-เป็ด ชนิดเม็ด - G 63/2548
188 ยากษัยเส้น ตรานางฟ้า - G 166/2529
189 ยากษัยเส้น ตราประภาภูมิ - G 414/2543
190 ยากษัยเส้น ตราพรหมเทพ - G 79/2543
191 ยากษัยเส้น ตราพรานบุญ - G 153/2538
192 ยากษัยเส้น ตราสมเจตน์ - G 286/2550
193 ยากษัยเส้น ตราสุนิษา YA KASAISEN TRA SUNISA G 509/2550
194 ยากษัยเส้น ตราหมอนทอง ชนิดเม็ด - G 62/2548
195 ยากษัยเส้น ตราหมอสมบูรณ์ - G 157/2538
196 ยากษัยเส้น ตราหัวเสือ YAKASAISEN TRA HUA SUE G 62/2534
197 ยากษัยเส้น ตราหินทอง เบอร์3 - G 40/2531
198 ยากษัยเส้น ตราห้าเรือ - G 405/2528
199 ยากษัยเส้น ตราอายุรเวท - G 226/2539
200 ยากษัยเส้น ตราเด็กในพานทอง - G 194/2530
201 ยากษัยเส้น ตราเสือ 11 ตัว - G 53/2534
202 ยากษัยเส้น ตราเอ YA KASAISEN A BRAND G 198/2550
203 ยากษัยเส้น ตราโพธิ์ 9 ต้น - G 322/2529
204 ยากษัยเส้น ตราใบห่อ - G 189/2548
205 ยากษัยเส้น ธรรมานุรักษ์ - G 68/2537
206 ยากษัยเส้น ร้านยาโหรทศพรโอสถ - G 189/2551
207 ยากษัยเส้น หมอบุญเกิด - G 176/2528
208 ยากษัยเส้น หมอพรทิพย์ YA KASAISEN HMOPHONPHIPY G 122/2549
209 ยากษัยเส้นจันทร์เกษม - G 73/2536
210 ยากษัยเส้นชนิดเม็ด สูตร 2 ตราอ่างทอง - G 795/2548
211 ยากษัยเส้นชนิดเม็ดตราหุ่นเหล็ก KRASAISEN PILLS HUNHLEK BRAND G 42/2550
212 ยากษัยเส้นชนิดเม็ดหมอประกอบ - G 139/2543
213 ยากษัยเส้นตงซัวตึ้งโง่วกี่ - G 379/2554
214 ยากษัยเส้นตราดอกปลาหมอคู่ YA KASAISEN TRA DOKPLAHMOKOU G 596/2546
215 ยากษัยเส้นตรานก-เป็ด - G 512/2545
216 ยากษัยเส้นตรานก-เป็ด - G 66/2539
217 ยากษัยเส้นตราบ่อน้ำ - G 99/2529
218 ยากษัยเส้นตราปู่โสม - G 706/2548
219 ยากษัยเส้นตราพรานบุญ เบอร์ 2 - G 53/2539
220 ยากษัยเส้นตราร่มล๊ะ YA KASAISEN TRA ROMLA G 82/2551
221 ยากษัยเส้นตราหมอทองอินทร์ชนิดเม็ด - G 818/2546
222 ยากษัยเส้นตราหมอนทอง - G 634/2545
223 ยากษัยเส้นตราหินทอง เบอร์ 30 - G 691/2529
224 ยากษัยเส้นตราเจ้าแม่สามมุข - G 320/2531
225 ยากษัยเส้นตราเด็กในพานทอง (ชนิดแคปซูล) - G 132/2538
226 ยากษัยเส้นร้านภูภัคค์สมุนไพร - G 237/2550
227 ยากษัยเส้นวัชระกิตติเภสัชเบอร์6 - G 496/2548
228 ยากษัยเส้นวัฒนะ ตราคุณปู่ - G 79/2534
229 ยากษัยเส้นศรแดง - G 74/2536
230 ยากษัยเส้นหมอสิรินาทชนิดลูกกลอน YA KASAISEN HMO SIRINARD PILLS G 59/2551
231 ยากษัยเส้นหมอเหลิม - G 686/2546
232 ยากษัยเส้นแสงสว่างตราค้างคาว - G 82/2535
233 ยากษัยเส้นแสงเพชร ชนิดเม็ด - G 34/2542
234 ยากอเอี๊ยแดงเตียศรี ตราเด็กจามรี - G 589/2529
235 ยากัลยาณี - G 49/2538
236 ยาการัชกายเภสัช ส.ม.ช. สมุนไพรเบอร์ 34 - G 87/2534
237 ยากำลังราชสีห์ - G 281/2530
238 ยากำลังเสือโคร่ง ตราใบแก้ว ชนิดลูกกลอน - G 176/2532
239 ยากิมหลี - G 19/2534
240 ยากุมารห่อที่ 8 (ของยาร่วมใหญ่ตราใบโพธิ์) - G 134/2527
241 ยากุลสตรี ตราหินทอง ชนิดเม็ด - G 592/2544
242 ยาก้อน ตราอ่างทอง - G 450/2530
243 ยาขนิษฐา - G 99/2538
244 ยาขมชนิดเม็ด ตรากลอง - G 417/2530
245 ยาขมชนิดเม็ด ตราประตูจีน - G 495/2544
246 ยาขมชนิดเม็ด ตรามังกร - G 76/2536
247 ยาขมชนิดเม็ด ตราใบห่อ - G 55/2536
248 ยาขมชนิดเม็ด ตราใบห่อ BAI HOR BRAND BITTER TABLET G 143/2542
249 ยาขมชนิดเม็ด ตราไทยเฮิร์บ YA COMPOUND THAIHERBS BRAND TABLETS G 477/2548
250 ยาขมชนิดเม็ดตราปลามังกร - G 319/2529
251 ยาขมชนิดเม็ดตราปลามังกร - G 71/2540
252 ยาขมชนิดเม็ดตราเจ้าแม่สามมุข - G 319/2531
253 ยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อ - G 198/2528
254 ยาขมชนิดเม็ดน้ำเต้าธงชัย - G 85/2528
255 ยาขมชนิดเม็ดห้างขายยาง่วนเสงจั่น G 255/2527
256 ยาขมชมิดเม็ดห้างขายยาตราใบห่อ G 253/2527
257 ยาขมฟ้าทะลายโจรชนิดเม็ด FATALAIJORA BITTER HERBS TABLET G 58/2533
258 ยาขมฟ้าทะลายโจรเม็ด (ตราปลาเบ็ด) - G 130/2534
259 ยาขมหมอยอด - G 540/2544
260 ยาขมิ้นชัน - G 80/2542
261 ยาขมิ้นชัน ชนิดเม็ด ตราดอกว่าน TURMERIC TABLET TRA DOKWHAN G 213/2541
262 ยาขมิ้นชัน ชนิดเม็ด ตรานิเวศเภสัช TURMERIC PILLS G 142/2539
263 ยาขมิ้นชัน ตราดอกบัวหลวง - G 197/2542
264 ยาขมิ้นชัน ตราพญาว่าน - G 104/2540
265 ยาขมิ้นชัน ตราหมอสมบูรณ์ - G 109/2538
266 ยาขมิ้นชันชนิดเม็ด CURCUMA LONGA TABLET G 261/2552
267 ยาขมิ้นชันตราโพธิ์ดาว ชนิดลูกกลอน - G 407/2550
268 ยาขมเม็ด ตราตะขาบ 5 ตัว - G 12/2529
269 ยาขมเม็ด ตราธูปทอง - G 96/2534
270 ยาขมเม็ด ตรานกเป็ดน้ำ YA-KOM PILL TEAL TRADE MARK G 31/2553
271 ยาขมเม็ด ตราปาริฉัตร - G 490/2550
272 ยาขมเม็ด ตราสิงห์-มังกร - G 275/2531
273 ยาขมเม็ด ตราสิงห์มังกร - G 199/2532
274 ยาขมเม็ด ตราหมอหลวง - G 160/2530
275 ยาขมเม็ด ตราอ่างทอง - G 49/2528
276 ยาขมเม็ด ตราเทวี - G 57/2536
277 ยาขมเม็ด ตราแม้วควบม้า - G 111/2530
278 ยาขมเม็ด ตราใบห่อ YA KOM MED TRA BAI HOR G 925/2547
279 ยาขมเม็ด หว่องโหลวกั้ด - G 53/2540
280 ยาขมเม็ด เพียว PEAW BITTER TABLETS G 97/2546
281 ยาขมเม็ด ใบหยก เบอร์ 2 - G 10/2533
282 ยาขมเม็ดตราสับปะรด - G 207/2532
283 ยาขมเม็ดตราสามหมี - G 171/2543
284 ยาขมเม็ดตราฮ่องเต้ - G 138/2534
285 ยาขมเม็ดน้ำเต้าทอง NAMTADTHONG BITTER HEARBS TABLET G 407/2529
286 ยาขมเม็ดสมุนไพร เบอร์ 8 - G 706/2529
287 ยาขมเม็ดสมุนไพรน้ำเต้าทอง NAMTAOTHONG BITTER HERBS TABLET G 312/2551
288 ยาขมเม็ดหมอบุญเกิด - G 143/2529
289 ยาขมเม็ดเบ๊ฮั่งตง - G 123/2541
290 ยาขมแก้ร้อนใน ตราหินทอง เบอร์12 - G 41/2531
291 ยาขวัญนภา - G 105/2530
292 ยาขันข์ชไม - G 427/2545
293 ยาขับน้ำคาวปลาชนิดเม็ด ตราหนุมานตัวเดียวสี่กร - G 18/2527
294 ยาขับน้ำคาวปลาชนิดเม็ดตรานกนางแอ่นคู่ - G 208/2528
295 ยาขับปัสสาวะ ชนิดลูกกลอน - G 580/2546
296 ยาขับปัสสาวะ ตรากระทิง ชนิดเม็ด - G 57/2548
297 ยาขับปัสสาวะ ตราดอกเหมย - G 121/2540
298 ยาขับปัสสาวะ ตรายินดี - G 197/2544
299 ยาขับปัสสาวะ ตราหมอชิต - G 111/2546
300 ยาขับปัสสาวะ ตราเสือผจญสิงห์ - G 780/2545
301 ยาขับปัสสาวะ ประภาภูมิ - G 83/2538
302 ยาขับปัสสาวะคิริ - G 463/2546
303 ยาขับปัสสาวะตรากุหลาบขาว - G 315/2543
304 ยาขับปัสสาวะปอเซียง - G 553/2544
305 ยาขับปัสสาวะหมอภาส ตราพุ่มข้าวบิณฑ์ - G 97/2548
306 ยาขับพยาธิตัวตืด ตรานกกระเรียน - G 61/2541
307 ยาขับพยาธิตัวตืด ตรานกนางแอ่น - G 62/2541
308 ยาขับพยาธิตัวตืด ตราแรดคู่ - G 152/2541
309 ยาขับพยาธิตัวตืด ตราโคอุสุภราช - G 524/2529
310 ยาขับพยาธิตัวตืด ตราไก่ฟ้า - G 34/2541
311 ยาขับพยาธิตัวตืดขาวละออ - G 693/2529
312 ยาขับลม - G 138/2529
313 ยาขับลม - G 2/2547
314 ยาขับลม 5 เภสัชกร ชนิดเม็ด - G 260/2531
315 ยาขับลม จันทร์เกษม - G 1/2535
316 ยาขับลม ตราดอกสารภี - G 316/2546
317 ยาขับลม ตรานก-เป็ด ชนิดเม็ด - G 150/2548
318 ยาขับลม ตราพระอาทิตย์ดั้นเมฆ - G 276/2553
319 ยาขับลม ตราลูกสาวแพทย์คำภา - G 154/2539
320 ยาขับลม ตราสมุนไพรทู - เดย์ - G 97/2539
321 ยาขับลม ตราหมอสันติ YA KHUB LOM TRA HMOSANTI G 751/2549
322 ยาขับลม ตราหมอเปี๊ยก - G 272/2541
323 ยาขับลม ตราโอ่งมังกร - G 513/2554
324 ยาขับลม ตำรับหมอสี - G 522/2549
325 ยาขับลม บำรุงธาตุ - G 281/2550
326 ยาขับลมชนิดเม็ด ตราอ่างทอง - G 1259/2547
327 ยาขับลมตราหน้าวัว - G 143/2552
328 ยาขับลมตราหมอนทอง ชนิดเม็ด - G 149/2548
329 ยาขับลมตราเรือนทอง - G 3/2541
330 ยาขับลมตราไทรทอง - G 750/2548
331 ยาขับลมมหาพล - G 26/2534
332 ยาขับลมหมอผุด - G 42/2537
333 ยาขับลมหมอภาส ตราพุ่มข้าวบิณฑ์ YA KABLOM HMOPHAS TRA PHUMKHAWBUEN G 434/2546
334 ยาขับลมเบอร์ 2 ตราแม้วควบม้า - G 81/2533
335 ยาขับลมเบอร์ 43 ตราคนตีระฆัง - G 257/2550
336 ยาขับลมในกระเพาะ ชนิดเม็ด ตราอ่างทอง - G 481/2530
337 ยาขับลมในกระเพาะ ตราทวนทอง 99 - G 248/2543
338 ยาขับลมในกระเพาะ ตราใบห่อ ชนิดเม็ด - G 58/2536
339 ยาข่าหอม - G 385/2528
340 ยาข่าหอม สูตร 2 YA KA HOM FORMULA 2 G 316/2545
341 ยาครรภรักษา ตรานกยูง - G 1/2530
342 ยาครรภ์รักษา - G 367/2529
343 ยาครรภ์รักษาสิบสามไถ้ป้อ ตราสิงห์โตทะเล (ชนิดเม็ด) THIRTEEN TAIPO PREGNANCY CURE PILLS SEALION BRAND G 493/2529
344 ยาครอบสมัย - G 263/2528
345 ยาคอนเซนวัน - G 86/2535
346 ยาคาลเม็ก KALMEG TABLET G 203/2552
347 ยาคิวเมอร์ริกซ์ CUMERIX TABLET G 380/2552
348 ยาคุณพระเบอร์ 1 ชนิดเม็ด - G 258/2530
349 ยาคุมธาตุเด็ก ตราสิงห์ - G 53/2527
350 ยาคูลองวัน ตราฤาษีทรงรถ - G 128/2529
351 ยางู้ฉิกอี๊ ตราฆ้อนคู่ - G 590/2529
352 ยาจักรจำรัส - G 43/2537
353 ยาจักรวาฬฟ้าครอบ - G 368/2529
354 ยาจักรินทร์ - G 34/2538
355 ยาจักร์สุวรรณ - G 12/2530
356 ยาจันทน์ลัมพา YAR CHANT - LUM- PA G 394/2542
357 ยาจันทน์ลีลา - G 121/2538
358 ยาจันทน์ลีลา - G 251/2542
359 ยาจันทน์ลีลา - G 239/2553
360 ยาจันทน์ลีลา ชนิดเม็ด หมอสิรินาท YAMED JANTHALEELA HMO SIRINARD G 87/2550
361 ยาจันทน์ลีลา ตราคนยกกำแพง YA CHANTHALELA TRA KONYOKAMPHEANG G 139/2549
362 ยาจันทน์สีลา - G 210/2539
363 ยาจันทร์ลีลา - G 69/2538
364 ยาจันทลิ้นลา - G 47/2529
365 ยาจามรี ชนิดเม็ด - G 253/2531
366 ยาฉวีวรรณ - G 48/2539
367 ยาช่วยขับปัสสาวะตราพระจันทร์ - G 231/2543
368 ยาซีลีพ YA ZELEEP G 243/2550
369 ยาซีโนพิลส์ YA SINO PILLS G 578/2549
370 ยาดมสมุนไพร - G 101/2538
371 ยาดมสมุนไพร ตราแก้วกานดา - G 485/2541
372 ยาดรุณานุกุล - G 616/2529
373 ยาดรุณานุกูล ตรานกยูง - G 205/2527
374 ยาดรุณานุกูล ตราแม่เลื่อน - G 452/2529
375 ยาดอกคำไทย ตราฤาษีทรงรถ - G 122/2529
376 ยาดำตัด ตรานกยูง - G 204/2527
377 ยาดำตัด(ตราเลื่อน) - G 608/2529
378 ยาดำแท่งทอง - G 20/2530
379 ยาดีมเมอร์ - G 587/2544
380 ยาดีอันกิส - G 78/2537
381 ยาตงกิกอี้ - G 387/2530
382 ยาตรา 555 - G 226/2527
383 ยาตรา 555 - G 434/2542
384 ยาตราจักรนารายน์ - G 564/2529
385 ยาตราผอบ เบอร์ 2 - G 411/2541
386 ยาตราผอบ เบอร์ 3 - G 466/2541
387 ยาตราผอบ เบอร์ 4 - G 405/2541
388 ยาตราผอบ เบอร์ 5 - G 416/2541
389 ยาตราผอบ เบอร์ 7 - G 374/2541
390 ยาตรามรกต - G 193/2548
391 ยาตราฤาษี เบอร์ 37 - G 251/2530
392 ยาตราสมุนไพรกองแก้ว ชนิดเม็ด - G 809/2548
393 ยาตราสัตตบุษย์ - G 434/2554
394 ยาตราสิงห์เบอร์ 19 - G 171/2527
395 ยาตราสิงห์เบอร์ 56 - G 23/2526
396 ยาตราสิงห์โตเบอร์ 11 - G 33/2533
397 ยาตราอ่างทองชนิดเม็ด - G 793/2548
398 ยาตราเกศเพชร YA TRA KATEPHET G 245/2545
399 ยาตราเทวี ชนิดเม็ด HERBAL TABLET TRA TEVEE G 308/2548
400 ยาตราเรวัตโอสถ - G 656/2547
401 ยาตราใบแก้ว ชนิดเม็ด YA BAI KAEW BRAND TABLETS G 801/2546
402 ยาตราใบแก้ว ชนิดเม็ด สูตร 2 YA TRA BAI KAEW TABLETS FORMULA 2 G 1188/2547
403 ยาตราใบโพธิ์แก้ไข้ในการคลอดบุตร - G 133/2527
404 ยาตราไฉ่หง - G 433/2552
405 ยาตรีผลา ตรานิเวศเภสัช YA TRIBALA TRA NIVESPHESAD G 376/2544
406 ยาตรีหอม - G 792/2548
407 ยาตรีหอม - G 22/2538
408 ยาตรีหอม - G 172/2538
409 ยาตรีหอม - G 333/2542
410 ยาตรีหอมตราคนยกกำแพง YA TREEHOM TRA KONYOKAMPHEANG G 460/2549
411 ยาตะไกรตัดพก - G 359/2529
412 ยาตังเซียม ตราอ่างทอง - G 366/2528
413 ยาติ้งฮะ เบอร์ ๓ YA TING HA NO. 3 G 498/2546
414 ยาต้นกำลังวัวเถลิง เบอร์ 2 - G 160/2531
415 ยาต้าซัน - G 789/2549
416 ยาถ่าย - G 117/2539
417 ยาถ่าย - G 503/2548
418 ยาถ่าย - G 66/2538
419 ยาถ่าย ตราคนยกกำแพง YATHAY TRA KONYOKAMPHEANG G 117/2549
420 ยาถ่าย ตราต้นราชพฤษ์คู่ - G 91/2533
421 ยาถ่าย ตรานายพล - G 302/2541
422 ยาถ่าย ตราปาริฉัตร - G 124/2554
423 ยาถ่าย ตราเสือยิงธนู - G 373/2554
424 ยาถ่ายกษัย - G 683/2529
425 ยาถ่ายกษัย ชนิดเม็ด - G 174/2527
426 ยาถ่ายกษัย ตราพระคุณ - G 217/2531
427 ยาถ่ายกษัย เบอร์ 8 ตราพระคุณ - G 246/2531
428 ยาถ่ายกษัย ใบหยก - G 49/2534
429 ยาถ่ายกษัยตราหมอสมบูรณ์ - G 2/2539
430 ยาถ่ายกษัยเส้น ตราหนุมานตัวเดียวสี่กร - G 159/2528
431 ยาถ่ายของห้างมโนรา - G 228/2542
432 ยาถ่ายขาวละออ ตรา 5 สตางค์ - G 5/2530
433 ยาถ่ายจำอวด ตราใบโพธิ์ - G 188/2527
434 ยาถ่ายชนิดเม็ด ตราอายุรเวท - G 212/2539
435 ยาถ่ายชนิดเม็ด หมอสิรินาท CATHARTIC PILLS HMO SIRINARD G 122/2550
436 ยาถ่ายดีอัน - G 183/2527
437 ยาถ่ายตราปูทอง - G 300/2528
438 ยาถ่ายตราม้าปลาคู่ - G 40/2534
439 ยาถ่ายตราหินทองชนิดเม็ด - G 320/2543
440 ยาถ่ายตราแป๊ะยิ้ม - G 339/2543
441 ยาถ่ายตราไก่ดำ - G 271/2531
442 ยาถ่ายทราง ตรานางธรณี - G 56/2530
443 ยาถ่ายทรางเด็ก - G 186/2528
444 ยาถ่ายพยาธิ - G 669/2529
445 ยาถ่ายพยาธิ - G 264/2528
446 ยาถ่ายพยาธิ - G 1038/2547
447 ยาถ่ายพยาธิ ตรากลอง - G 729/2529
448 ยาถ่ายพยาธิ ตรานก-เป็ด - G 1008/2547
449 ยาถ่ายพยาธิ ตราบ้องไฟ - G 317/2531
450 ยาถ่ายพยาธิ ตราพานทองรองดอกบัว - G 611/2553
451 ยาถ่ายพยาธิ ตรารูปหมอสมัย ชนิดเม็ด - G 46/2548
452 ยาถ่ายพยาธิ ตรารูปหมอเสาร์ ชนิดเม็ด - G 290/2541
453 ยาถ่ายพยาธิ ตราวัวป่า - G 409/2546
454 ยาถ่ายพยาธิ ตราสามแพทย์ปริญญา - G 123/2530
455 ยาถ่ายพยาธิ ตราหงษ์คู่ ชนิดเม็ด - G 96/2540
456 ยาถ่ายพยาธิ ตราหมอนทอง - G 583/2545
457 ยาถ่ายพยาธิ ตราหมอสมบูรณ์ - G 158/2538
458 ยาถ่ายพยาธิ ตราเข็มทอง - G 136/2541
459 ยาถ่ายพยาธิ ตราเทียนทองคู่ - G 26/2543
460 ยาถ่ายพยาธิ ตราโคเทียมเกวียน - G 286/2541
461 ยาถ่ายพยาธิ ตราไก่ดาว - G 391/2530
462 ยาถ่ายพยาธิขาวละออ (ชนิดเม็ด) - G 327/2528
463 ยาถ่ายพยาธิจอมทอง - G 267/2530
464 ยาถ่ายพยาธิชนิดเม็ด ตราหนุมานตัวเดียวสี่กร - G 344/2528
465 ยาถ่ายพยาธิชนิดเม็ดตราหมอทวี - G 115/2544
466 ยาถ่ายพยาธิชนิดเม็ดตราหมอสุเมธ - G 56/2544
467 ยาถ่ายพยาธิตราจีนหลี JINHLEE FOR TAPEWORM TREATMENT G 71/2526
468 ยาถ่ายพยาธิตรานก - เป็ด - G 80/2536
469 ยาถ่ายพยาธิตราสามดอกพิกุล ชนิดเม็ด - G 310/2529
470 ยาถ่ายพยาธิตราหมอทวีชนิดเม็ด - G 637/2545
471 ยาถ่ายพยาธิตราอ่างทอง - G 517/2529
472 ยาถ่ายพยาธิตราแม้วควบม้า - G 151/2530
473 ยาถ่ายพยาธิตัวกลมตราอ่างทอง - G 1168/2547
474 ยาถ่ายพยาธิตัวกลมตราเทียนทองคู่(สูตร2) - G 1017/2547
475 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตรานกนางแอ่น สูตร2 - G 631/2546
476 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตรายู-โฟ - G 151/2541
477 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราหมอทองอินทร์ - G 67/2541
478 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราหมอบุญ - G 187/2540
479 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราเดลต้า - G 77/2541
480 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราเหรียญทอง - G 78/2541
481 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราเหรียญทอง สูตร 2 - G 826/2545
482 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราแรดคู่ - G 526/2545
483 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราโคตาซิน - G 76/2541
484 ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ตราโคอุสุภราช - G 524/2545
485 ยาถ่ายพยาธิสนั่นเวช ตราพระเกษตรวัฒนา - G 265/2546
486 ยาถ่ายพยาธิสิบทิศ - G 545/2529
487 ยาถ่ายพยาธิหมอมานพ - G 57/2532
488 ยาถ่ายพยาธิเกากี่ - G 120/2534
489 ยาถ่ายพยาธิเจริญเภสัช - G 181/2543
490 ยาถ่ายพยาธิเทพพิฑูรย์ ชนิดเม็ด ตราตู้ไปรษณีย์ - G 801/2548
491 ยาถ่ายพยาธิเบอร์ 213 ตราบ่อน้ำ - G 206/2529
492 ยาถ่ายพยาธิ์ทองทิพย์ - G 384/2529
493 ยาถ่ายร้านอู่ทองสมุนไพร ชนิดเม็ด - G 247/2545
494 ยาถ่ายลมตราแมวคู่เหยียบโลก - G 748/2529
495 ยาถ่ายสมุนไพร ตราดอกบัว - G 48/2535
496 ยาถ่ายสมุนไพรตราดอกบัว (ชนิดแคปซูล) - G 23/2537
497 ยาถ่ายสมใจโอสถ - G 516/2544
498 ยาถ่ายสารถีประสิทธิ์ - G 278/2527
499 ยาถ่ายแก้วกาญจน์ - G 108/2542
500 ยาถ่ายแม่กรึง - G 362/2541
501 ยาทงหลี - G 193/2545
502 ยาทรงกุมาร ตราหมอสมาน - G 1/2541
503 ยาทราง 2 - G 14/2528
504 ยาทราง ตราขันม้ามังกร - G 56/2527
505 ยาทรางกุมาร ( ตราแม่เลื่อน ) - G 339/2530
506 ยาทรางกุมารสุวรรณ - G 73/2530
507 ยาทรางบางปลาสร้อย - G 298/2530
508 ยาทรางหละ ตรานางธรณี - G 214/2527
509 ยาทรางหอมตราไก่บิน - G 490/2530
510 ยาทรางเด็กอ่อน - G 365/2529
511 ยาทรางเม็ดสีน้ำตาล YA SAING MED SEE NAM TAN G 631/2549
512 ยาทรางเม็ดสีน้ำตาล YA SAING MED SEE NAM TAN G 320/2550
513 ยาทรางเม็ดแดง - G 664/2529
514 ยาทินกรนิมิตร - G 542/2553
515 ยาทิพยวารีเลขที่ 6 - G 59/2530
516 ยาทิพย์วารี เลขที่ 5 (เม็ด) - G 548/2529
517 ยาทิพะอี้ (ชนิดลูกกลอน) - G 612/2554
518 ยาทิพเกษร - G 358/2529
519 ยาธนภัทรบดี ก. ๑๖ เบอร์ ๑๖/๑ YA TANAPUTBODEE GOR16 NO.16/1 G 345/2546
520 ยาธรณีตราตั๊กแตน - G 472/2529
521 ยาธรณีสันฑฆาต หมอผุด - G 18/2539
522 ยาธรณีสันฑะฆาต - G 957/2547
523 ยาธรณีสันฑะฆาต - G 645/2554
524 ยาธรณีสันฑะฆาต ตราคนยกกำแพง YA THORANESANTHAKHAT TRA KONYOKAMPHEANG G 183/2549
525 ยาธาตุ ตราฤาษี - G 913/2545
526 ยาธาตุชนิดเม็ด - G 683/2545
527 ยาธาตุชนิดเม็ด ตราต้นราชพฤกษ์คู่ - G 429/2545
528 ยาธาตุชนิดเม็ดตราไก่ฟ้า - G 592/2553
529 ยาธาตุตราฤาษี - G 356/2530
530 ยาธาตุตราหมอคุ้ม เบอร์2 - G 191/2529
531 ยาธาตุตราฮุงเอี๊ยง - G 127/2528
532 ยาธาตุบรรจบ YA DHAT-BAN-JOB G 295/2541
533 ยาธาตุบรรจบ ตราคนยกกำแพง YA THADBANJOB TRA KONYOKAMPHEANG G 455/2549
534 ยาธาตุบรรจบ มณฑาทอง (ชนิดเม็ด) - G 460/2529
535 ยาธาตุบรรจบตราหมอคุ้ม - G 815/2529
536 ยาธาตุบริษัทคิริสมุนไพร YA TAT BORISAT KIRISAMUNPAI G 424/2547
537 ยาธาตุหมอภาสสูตร5ตราพุ่มข้าวบิณฑ์ - G 711/2548
538 ยาธาตุหมอภาสเบอร์ 14 ตราพุ่มข้าวบิณฑ์ - G 121/2547
539 ยาธาตุหมอยอด - G 305/2544
540 ยาธาตุหมอโกมล - G 28/2538
541 ยาธาตุเบญจกูล (ตราหมอสุเมธ) - G 72/2543
542 ยาธาตุเบญจกูล ตราหินทอง ชนิดเม็ด - G 308/2545
543 ยาธาตุเม็ด ตราดอกเหมย - G 315/2541
544 ยาธาตุเม็ดกลมตราเรือสมอ - G 646/2529
545 ยาธาตุเม็ดตราเสือมังกร - G 177/2530
546 ยาธาตุเม็ดสองหมอ เบอร์ 15 - G 183/2531
547 ยาธาตุเม็ดหมอโอม - G 139/2531
548 ยาธาตุเม็ดอัวตง ตราหินทอง เบอร์42 - G 559/2529
549 ยานพวรรณ ตราแม่โภสพ - G 18/2533
550 ยานวลละออง - G 44/2539
551 ยานอบชนิดเม็ด YA NOP TABLET G 2/2543
552 ยานัคโรโอสถ - G 311/2530
553 ยานายโบ - G 6/2530
554 ยานารายณ์ถอนจักร - G 813/2529
555 ยานารายณ์ถอนจักร์ - G 263/2530
556 ยานารี ตราอ่างทอง - G 1144/2547
557 ยานิลระงับพิษ - G 362/2529
558 ยานิลเม็ดเล็ก - G 460/2530
559 ยานิลโอสถ - G 151/2538
560 ยานูไลท์ YA NU LITE G 38/2548
561 ยาน้ำมันบ่วยจิว - G 21/2537
562 ยาน้ำอิมเอียนคักชู่ - G 600/2529
563 ยาบรรเทากองลมชนิดเม็ด ตราต้นราชพฤกษ์คู่ - G 79/2533
564 ยาบรรเทาปวดเมื่อย - G 106/2541
565 ยาบรรเทาปวดเมื่อย ตราหมอชะเอม - G 241/2547
566 ยาบรรเทาปวดเมื่อย ตราเสือผจญสิงห์ - G 844/2545
567 ยาบรรเทาปวดเมื่อยตามร่างกาย ตราเสือผจญสิงห์ - G 838/2545
568 ยาบรรเทาริดสีดดวงทวารหนักชนิดเม็ด ตราหนุมานตัวเดียวสี่กร - G 162/2528
569 ยาบรรเทาริดสีดวง หมอทองอินทร์ - G 5/2541
570 ยาบรรเทาริดสีดวงจมูก ตราหินทอง เบอร์ 31 - G 32/2529
571 ยาบรรเทาริดสีดวงจมูก ตราแม้วควบม้า - G 112/2530
572 ยาบรรเทาริดสีดวงจมูก หมอผุด - G 48/2538
573 ยาบรรเทาริดสีดวงจมูกทองลิน - G 387/2543
574 ยาบรรเทาริดสีดวงจมูกเวชพงศ์ - G 253/2544
575 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร HAEMORRHOID RELIEF TABLET G 461/2544
576 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร - G 231/2546
577 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร - G 400/2544
578 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราช้างสองเศียร - G 316/2529
579 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร (ตราดวงเดือน) - G 271/2528
580 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ชนิดลูกกลอน - G 157/2546
581 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ชนิดเม็ด ตราหมอวิลัย - G 1205/2547
582 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ชนิดเม็ด ตราหมอสมาน - G 73/2541
583 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตรา นานฟู - G 30/2537
584 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราดอกเหมย - G 95/2541
585 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราพุ่มข้าวบิณฑ์ - G 153/2547
586 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตรามังกรทอง - G 77/2536
587 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราริชชี HAEMORRHOID RELIEF DRUG (RICHY BRAND) G 387/2545
588 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตรารูปหมอเสาร์ ชนิดเม็ด - G 416/2545
589 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราสามมนุษย์ผู้ใจสูง - G 81/2547
590 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราหมอชิต - G 446/2546
591 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราหินทอง ชนิดเม็ด - G 460/2544
592 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราแมวกงจักร์ - G 794/2529
593 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราใบเฟิร์น - G 985/2547
594 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ปัวกี่ไน๊ - G 102/2538
595 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร หมอสุทธิ์ - G 11/2527
596 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร เบอร์3 ตราพระคุณ - G 68/2532
597 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร(หมอนก) - G 588/2544
598 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารชนิดเม็ด YA HAEMORRHOID TABLET G 115/2553
599 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารตรากระแตไต่ไม้ - G 76/2539
600 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารตราดอกปลาหมอคู่ YA HEMORRHOID PILLS TRA DOKPLAHMOKOU G 618/2546
601 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารตรานานฟู (ชนิดแคปซูล) - G 24/2537
602 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารสองเอตราวัวป่า - G 1048/2547
603 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก - G 221/2529
604 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก - G 1025/2547
605 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก - G 304/2544
606 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก HAEMORRHOID RELIEF PILL G 474/2549
607 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก - G 817/2529
608 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ชนิดเม็ด ANTIHAEMORRHOID PILLS G 322/2550
609 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตรากลอง - G 347/2528
610 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตรากวนอิม - G 750/2549
611 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราจะนี ANTIHAEMORRHOID PILLS CHANEE BRAND G 453/2550
612 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราบัณฑิตเภสัช - G 571/2549
613 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราสิงห์โตทะเล (ชนิดเม็ด) - G 501/2549
614 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราสิงห์โตทะเล (ชนิดเม็ด) - G 338/2531
615 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราหมอสงค์ - G 299/2547
616 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราหมอสมบูรณ์ - G 45/2538
617 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราหินทอง เบอร์ 9 - G 558/2529
618 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราอายุรเวท - G 211/2539
619 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราเสือผจญสิงห์ - G 779/2545
620 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราแคน - G 118/2550
621 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราแม้วควบม้า - G 563/2529
622 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก หมอสิรินาท HMO SIRINARD HAEMORRHOID RELIEF PILLS G 216/2550
623 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก เบอร์ ๓ YA RIDSEEDAUNG TAWANNUG NO. 3 G 645/2547
624 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก(ตราหมอสุเมธ) - G 392/2543
625 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักชนิดเม็ด - G 534/2547
626 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตรานกเขาชนิดแคปซูล - G 129/2532
627 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราสองพี่น้อง - G 253/2529
628 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราใบห่อชนิดเม็ด - G 119/2534
629 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราใบแก้วชนิดเม็ด - G 118/2534
630 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักประภาภูมิ - G 229/2531
631 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักร้านนายหงาย - G 363/2547
632 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักหมอบุญเกิด - G 209/2528
633 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักหมอวิชัย - G 8/2536
634 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารแม่กรึง - G 504/2544
635 ยาบรรเทาริดสีดวงทวารแสงสว่างตราค้างคาว - G 144/2528
636 ยาบรรเทาริดสีดวงพรมลี - G 2/2532
637 ยาบรรเทารีดสีดวงทวารหนัก - G 470/2530
638 ยาบรรเทาหอบหืด YA BANTAO - HOB - HUED G 236/2543
639 ยาบรรเทาหอบหืด ตราหินทองเบอร์ 53 - G 120/2529
640 ยาบรรเทาหืด หมอบุญเกิด - G 141/2529
641 ยาบรรเทาหืดของห้างฮีโร่ - G 30/2530
642 ยาบรรเทาหืดชนิดเม็ด ตราหนุมานตัวเดียวสี่กร - G 136/2528
643 ยาบรรเทาหืดหอบ ตราแปดเหลี่ยม - G 216/2541
644 ยาบรรเทาอาการประจำเดือนไม่ปกติ - G 622/2554
645 ยาบรรเทาอาการปวดท้อง - G 442/2545
646 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย - G 691/2545
647 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย - G 239/2545
648 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย - G 768/2545
649 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ชนิดเม็ด - G 313/2543
650 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตรากรีนทรี - G 140/2544
651 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตราณิชกุล MUSCULAR PAIN RELIEF PILL TRA NICHAKUL G 758/2549
652 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตราเรือนทอง - G 709/2546
653 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ร้านบัณฑิตเภสัช - G 570/2549
654 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดลูกกลอน - G 619/2546
655 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย MUSCULAR PAIN RELIEF TABLET G 462/2544
656 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย - G 507/2549
657 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ตรากระทิง ชนิดเม็ด - G 963/2547
658 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ตราพุทธรักษา - G 361/2549
659 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ตราโกลด์แอนด์ไดมอน - G 415/2553
660 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ทองลิน - G 144/2543
661 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายตราอ่างทอง - G 192/2548
662 ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยร้านอู่ทองสมุนไพร ชนิดเม็ด - G 236/2547
663 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงจมูก ตราหมอชิต - G 597/2547
664 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงจมูก ตราเสือผจญสิงห์ - G 244/2546
665 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงจมูก เบอร์ ๔๖ ตราหนูชูยศ - G 564/2548
666 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร ตราเอ็ม.ดี. - G 303/2554
667 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร ร้านเอ็น เค - G 1182/2547
668 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร หมออารี - G 102/2548
669 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก - G 889/2545
670 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก - G 90/2554
671 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก ร้านยาโหรทศพรโอสถ - G 188/2551
672 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก เบอร์ 43 ตราหนูชูยศ - G 667/2549
673 ยาบรรเทาอาการหอบหืด หมอผุด - G 16/2538
674 ยาบรรเทาอาการไข้ทับระดู - G 131/2537
675 ยาบรรเทาอาการไอ YA RELIEF FOR COUGH G 546/2546
676 ยาบรรเทาอาการไอ ตราศรวนีย์ - G 162/2548
677 ยาบรรเทาอาการไอ ตราเมขลา - G 98/2548
678 ยาบรรเทาอาการไอ ตราเสือแม่ลูก - G 141/2552
679 ยาบรรเทาอาการไอ ตราเอ ANTITUSSIVE TABLET A BRAND G 70/2548
680 ยาบรรเทาอาการไอ ตราโพธิ์ดาว - G 139/2545
681 ยาบรรเทาเสมหะ - G 190/2529
682 ยาบรรเทาเสมหะ ตราหอยนางรมคู่ - G 469/2545
683 ยาบรรเทาโรคริดสีดวงทวาร ตรายินดี - G 309/2544
684 ยาบรรเทาโรคริดสีดวงทวาร ตราโพธิ์ดาว - G 238/2544
685 ยาบรรเทาโรคริดสีดวงทวารเบอร์ 102 - G 900/2545
686 ยาบรรเทาไข้ ตราหมอทองอินทร์ ชนิดเม็ด - G 740/2545
687 ยาบรรเทาไข้ทับระดู ตราแปดเหลี่ยม - G 215/2541
688 ยาบรรเทาไข้ทับระดูสันติสุข (ตราลูกโลกบิน) ชนิดเม็ด - G 179/2554
689 ยาบริษัทหย่งเสียง เบอร์ ๒ YA BORISUT YONGSEANG NO.2 G 646/2547
690 ยาบำรุงกวาวเครือง่วนเฮงจั่นชนิดเม็ด - G 266/2529
691 ยาบำรุงกับไก่ - G 168/2527
692 ยาบำรุงตราโพธิ์ดาว เบอร์ 9 - G 835/2545
693 ยาบำรุงตังกุย - G 99/2534
694 ยาบำรุงธาตุ - G 34/2549
695 ยาบำรุงธาตุ ตรารูปหมอเสาร์ ชนิดเม็ด - G 134/2542
696 ยาบำรุงธาตุ ตราเอชดีเอ็ม - G 535/2553
697 ยาบำรุงธาตุ หมออารี YA BUMRUNGTAT HMOARUE G 349/2548
698 ยาบำรุงธาตุ อ. อรุณวรรณ - G 815/2546
699 ยาบำรุงธาตุ อ. อรุณวรรณ - G 172/2545
700 ยาบำรุงธาตุตราหมอทองอินทร์ชนิดเม็ด - G 217/2543
701 ยาบำรุงธาตุพรมลี - G 75/2534
702 ยาบำรุงธาตุลูกกลอน ตรานก-เป็ด - G 412/2528
703 ยาบำรุงร่างกาย - G 124/2543
704 ยาบำรุงร่างกาย - G 841/2545
705 ยาบำรุงร่างกาย - G 345/2544
706 ยาบำรุงร่างกาย HERBAL TONIC PILL G 503/2544
707 ยาบำรุงร่างกาย - G 647/2553
708 ยาบำรุงร่างกาย ตงซัวตึ๊งโง่วกี่ - G 18/2554
709 ยาบำรุงร่างกาย ตราชิงช้า - G 112/2526
710 ยาบำรุงร่างกาย ตราซีซ่า CXA BRAND TONIC G 56/2550
711 ยาบำรุงร่างกาย ตราพญาว่าน - G 197/2548
712 ยาบำรุงร่างกาย ตรามังกรทอง - G 25/2533
713 ยาบำรุงร่างกาย ตรารูป 5 เภสัชกร - G 133/2538
714 ยาบำรุงร่างกาย ตราหมอวิวัฒน์ - G 248/2549
715 ยาบำรุงร่างกาย ตราหมอวิสุทธิ์ - G 18/2535
716 ยาบำรุงร่างกาย ตราหินทอง เบอร์11 - G 30/2529
717 ยาบำรุงร่างกาย ตราอ่างทอง - G 1194/2547
718 ยาบำรุงร่างกาย ตราโกลด์แอนด์ไดมอน - G 419/2553
719 ยาบำรุงร่างกาย ตราไทเก็ก (ชนิดแคปซูล) - G 31/2537
720 ยาบำรุงร่างกาย หมอผุด - G 98/2537
721 ยาบำรุงร่างกาย เบอร์ 3 ตราคนตีระฆัง - G 119/2542
722 ยาบำรุงร่างกาย เบอร์ 70 TONIC PILLS NO.70 G 264/2554
723 ยาบำรุงร่างกาย เบอร์ ๑๒ ตราหนูชูยศ TONIC PILLS NO.12 HNUCHUYOT BRAND G 267/2548
724 ยาบำรุงร่างกายกระชายดำ - G 800/2546
725 ยาบำรุงร่างกายกวาวเครือขาวตราใบห่อ ชนิดเม็ด - G 319/2546
726 ยาบำรุงร่างกายชนิดเม็ด - G 467/2546
727 ยาบำรุงร่างกายชนิดเม็ด YABUMRUNGRANGGUYCHANIDMED G 26/2551
728 ยาบำรุงร่างกายชนิดเม็ด ตราศิวะพรหมประสิทธิ์ เบอร์ 2 - G 16/2545
729 ยาบำรุงร่างกายชนิดเม็ดง้วนเฮงจั่น - G 59/2529
730 ยาบำรุงร่างกายชนิดเม็ดตรานกนางแอ่นคู่ - G 280/2529
731 ยาบำรุงร่างกายชนิดเม็ดหมอพรศักดิ์ YA BUMRUNG RANGGAI MO PORNSUKDI PILL G 394/2541
732 ยาบำรุงร่างกายตรากระทิงชนิดเม็ด - G 869/2547
733 ยาบำรุงร่างกายตรานารายณ์ทอง - G 338/2546
734 ยาบำรุงร่างกายตราศรวนีย์ - G 163/2548
735 ยาบำรุงร่างกายตราหมอชิต - G 275/2546
736 ยาบำรุงร่างกายตราหมอสุเมธ - G 368/2543
737 ยาบำรุงร่างกายตราไทเก็ก - G 118/2537
738 ยาบำรุงร่างกายทองลิน - G 114/2532
739 ยาบำรุงร่างกายทองลิน สูตร 2 - G 36/2543
740 ยาบำรุงร่างกายบุรุษ ชนิดลูกกลอน - G 156/2546
741 ยาบำรุงร่างกายบุรุษสตรี - G 764/2529
742 ยาบำรุงร่างกายผสมกวาวเครือแดงชนิดเม็ด TONIC WITH BUTEA SUPERBA TABLET G 799/2549
743 ยาบำรุงร่างกายผสมเขากวางอ่อน COMPOUND TONIC TABLET WITH CERVUS NIPPON G 254/2552
744 ยาบำรุงร่างกายรักไทย - G 196/2529
745 ยาบำรุงร่างกายร้านอู่ทองสมุนไพร - G 158/2546
746 ยาบำรุงร่างกายลักษณาโอสถ - G 144/2527
747 ยาบำรุงร่างกายหมอบุญเกิด - G 256/2529
748 ยาบำรุงร่างกายหมอภาสเบอร์16ตราพุ่มข้าวบิณฑ์ - G 710/2548
749 ยาบำรุงร่างกายหมออารี - G 869/2546
750 ยาบำรุงร่างกายเซ่งหลี - G 73/2533
751 ยาบำรุงร่างกายเซ่งหลี - G 251/2527
752 ยาบำรุงร่างกายไทอัน - G 272/2543
753 ยาบำรุงสมุนไพรกำลังเสือโคร่ง - G 287/2545
754 ยาบำรุงหมอลูกอินทร์ YA BAM ROONG MOH LOOKIN G 303/2544
755 ยาบำรุงเขากวางอ่อน ANTLER PTLLS G 65/2532
756 ยาบำรุงเขากวางอ่อน - G 196/2530
757 ยาบำรุงเขากวางอ่อน - G 240/2531
758 ยาบำรุงเซ็นเบวัน ตรากระแตไต่ไม้ - G 291/2541
759 ยาบำรุงเลือดสตรี ตราอ่างทอง - G 451/2530
760 ยาบำรุงโลหิต - G 115/2529
761 ยาบำรุงโลหิต - G 268/2552
762 ยาบำรุงโลหิต - G 14/2550
763 ยาบำรุงโลหิต ตราคนยกกำแพง - G 810/2548
764 ยาบำรุงโลหิต ตรานายพล - G 36/2542
765 ยาบำรุงโลหิต ตราสตรีในวงแหวน ชนิดเม็ด - G 980/2547
766 ยาบำรุงโลหิต ตราสมุนไพรกองแก้ว - G 226/2549
767 ยาบำรุงโลหิต ตราหมอชิต - G 355/2546
768 ยาบำรุงโลหิต ตราอมรรัตน์ - G 259/2548
769 ยาบำรุงโลหิต หมอภาส YA COMPOUND HEMATINIC HMOPHAS G 218/2546
770 ยาบำรุงโลหิต หมออารี YA BAMRUNGLOHUET HMOARUE G 348/2546
771 ยาบำรุงโลหิตตราหินทอง เบอร์ 21 - G 690/2529
772 ยาบำรุงโลหิตสตรี - G 107/2541
773 ยาบำรุงโลหิตสตรี - G 564/2544
774 ยาบำรุงโลหิตสตรี ชนิดลูกกลอน - G 141/2546
775 ยาบำรุงโลหิตสตรี ตราขาม้า - G 281/2531
776 ยาบำรุงโลหิตสตรี ตราเสือผจญสิงห์ - G 257/2546
777 ยาบำรุงโลหิตสตรีชนิดเม็ด ตราต้นราชพฤษ์คู่ - G 80/2533
778 ยาบำรุงโลหิตหมอยอด - G 409/2545
779 ยาบำรุงโลหิตห่อซิวโอวอี๊ ตราเสือผจญสิงห์ - G 483/2547
780 ยาบำรุงโสมตราเหรียญแดง - G 59/2527
781 ยาบี-เฮิร์บ B-HERB PILLS G 763/2549
782 ยาบีม่า-ซี YA BEMA - C G 216/2548
783 ยาบีแอนด์บี B & B PILLS G 444/2549
784 ยาบีโอแอร์ YA BEO AIR G 479/2547
785 ยาบุญย่งฮั่วจั่น - G 102/2532
786 ยาบุรุษ ตราเนเจอร์-ไลฟ์ YA BURUT TRA NATURE-LIFE G 365/2548
787 ยาบุรุษ-สตรี ตรานก-เป็ด - G 508/2529
788 ยาบุรุษชนิดเม็ดตราถุงทอง - G 276/2546
789 ยาบุรุษตราเมขลา YA BURUS PILLS TRA MAKKHALA G 675/2547
790 ยาบุรุษสตรี - G 741/2529
791 ยาบุรุษสตรี ก.16 เบอร์ 12 YA BURUS SATREE-GOR-16 NO 12 G 658/2545
792 ยาบุรุษสตรีชนิดลูกกลอน - G 445/2530
793 ยาบุรุษสตรีชนิดเม็ด - G 711/2529
794 ยาบุหงาโอสถ 601 - G 487/2544
795 ยาบุหงาโอสถ เบอร์ 201 - G 476/2541
796 ยาบุหงาโอสถ เบอร์ 301 - G 406/2541
797 ยาบุหงาโอสถ เบอร์ 701 - G 838/2547
798 ยาปทุมหอมทอง ตราหนูคู่เพชร - G 62/2533
799 ยาประจำท้อง - G 608/2554
800 ยาประจำท้องเด็กอ่อนตราแมวคู่เหยียบโลก - G 749/2529
801 ยาประจำเช้า (ตราแม่เลื่อน) - G 609/2529
802 ยาประจำเดือนไม่ปกติ ตราห้าม้าบิน MENSTRUAL DISORDERS MEDICINE HAMABIN BRAND G 402/2554
803 ยาประดง - G 338/2528
804 ยาประดง - G 816/2529
805 ยาประดง ชนิดลูกกลอน ตราอ่างทอง - G 1195/2547
806 ยาประดง ตรากลอง - G 299/2529
807 ยาประดง ตรากวางทอง - G 486/2529
808 ยาประดง ตราขาม้า - G 336/2531
809 ยาประดง ตราทวนทอง 99 - G 123/2538
810 ยาประดง ตราราชสีห์ - G 89/2530
811 ยาประดง ตราสิงห์โตทะเล (ชนิดเม็ด) - G 118/2529
812 ยาประดง ตราหมีบิน - G 327/2530
813 ยาประดง ตราหินทอง ชนิดเม็ด - G 78/2544
814 ยาประดง ตราเบอร์ห้า - G 77/2537
815 ยาประดง ตราเบอร์ห้า - G 59/2537
816 ยาประดง สนั่นเวช ชนิดเม็ด ตราพระเกษตรวัฒนา - G 168/2544
817 ยาประดงของร้อยเอ็ดฟาร์มาซี - G 732/2529
818 ยาประดงขอนแก่น ตรานก-เป็ด - G 510/2529
819 ยาประดงขอนแก่นตราหมอนทองชนิดเม็ดสูตร2 - G 1171/2547
820 ยาประดงชนิดเม็ด ตราหมอสมบูรณ์ - G 169/2539
821 ยาประดงตรากงสะเดน - G 437/2530
822 ยาประดงตราทวนทอง 99 - G 455/2544
823 ยาประดงตรานก-เป็ดชนิดเม็ด - G 1172/2547
824 ยาประดงตราพระรามทรงช้าง ชนิดเม็ด - G 18/2528
825 ยาประดงตราสังข์ - G 105/2528
826 ยาประดงตราสามดอกพิกุล - G 318/2531
827 ยาประดงตราหนุมานตัวเดียวสี่กร - G 49/2526
828 ยาประดงตราอ่างทอง ชนิดลูกกลอน - G 303/2530
829 ยาประดงตราเพชรน้ำค้าง - G 1164/2547
830 ยาประดงตราเม่นบิน - G 4/2528
831 ยาประดงตราเสือ 11 ตัว - G 210/2529
832 ยาประดงตราแก่นนคร YA PRADONG TRA KAENNAKORN PILL G 145/2527
833 ยาประดงผื่นคันน้ำเหลืองเสีย ตราโพธิ์ดาว - G 271/2549
834 ยาประดงพระสังข์ทรงช้าง - G 281/2527
835 ยาประดงพระสังข์ทรงช้าง PRADONG PRASANG-SONGCHANG TABLET G 224/2542
836 ยาประดงสองหมอ เบอร์ 31 - G 14/2530
837 ยาประดงหมอยอด - G 583/2544
838 ยาประดงเพชรน้ำค้าง(ชนิดลูกกลอน)