หมวดยา-ยาน้ำ มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 BACTRICIDE 2A 97/2540
2 - CARMINATIVE 2A 505/2531
3 - CO-TRIMOXAZOLE MIXTURE PAEDIATRIC 2A 607/2531
4 - PATAR 88 ENEMA 2A 202/2531
5 - DIPHENDRYL EXPECTORANT 2A 843/2529
6 - MULTI-VITAMIN SYRUP 2A 1115/2528
7 - CHLORHEXIDINE GLUCONATE-CETRIMIDE SOLUTION 2A 501/2529
8 - SOLONE EYE-EAR DROPS 2A 626/2530
9 - VAPEX INHALANT 2A 88/2539
10 - CO-TRIMOXAZOLE SUSPENSION 2A 46/2537
11 - PODOPHYLLIN PAINT, CO. 2A 323/2530
12 - AT-GEL 2A 138/2526
13 - SEPDINE HOSPITAL CONCENTRATE 2A 943/2529
14 - VANA STOMACHICA 2A 169/2527
15 - CERATUSSIN SYRUP 2A 17/2530
16 - BACOPRIM SYRUP 2A 831/2530
17 - MIST CARMINATIVE 2A 785/2530
18 - INHIBAC HOSPITAL CONCENTRATE 2A 410/2531
19 - CANERIN LOTION 2A 351/2541
20 - CO-TRIMOXAZOLE MIXTURE , PAEDIATRIC 2A 447/2530
21 - HEXILON 2A 336/2541
22 - GRIPE TONIX 2A 632/2527
23 - H.L.P. CALAMINE LOTION 2A 64/2542
24 - PANAGIN - A SYRUP 2A 55/2542
25 - TRIMOXIN SYRUP 2A 52/2534
26 - CALAMINE - D 2A 89/2542
27 - DITAP SYRUP 2A 457/2530
28 - SINUFEN SYRUP 2A 19/2534
29 - MULTILIM SYRUP 2A 197/2532
30 - COMOXOLE SUSPENSION 2A 201/2542
31 - DEXSIN-A SYRUP 2A 70/2528
32 - VAPEX SPRAY 2A 154/2550
33 - K.B. CALO LOTION 2A 134/2546
34 - FERRO - BC SYRUP 2A 136/2546
35 - VERACOLD SYRUP 2A 4/2551
36 - K.B. SYRUP WITH ANTIHISTAMINE 2A 89/2546
37 - UNICOF KIDS 2A 142/2551
38 - K.B. SYRUP 2A 39/2546
39 - ROBITUSSIN CHESTY COUGH & NASAL CONGESTION PE 2A 5/2554
40 - CADRAMINE-PINK LOTION 2A 77/2545
41 - GREATER BABY COUGH SYRUP 2A 10/2550
42 - K.B.GIN SYRUP 2A 81/2545
43 - NOKIKZEE 2A 228/2543
44 - K.B. FEDAMOL 2A 80/2545
45 - K.B. FAMATE SUSPENSION 2A 85/2545
46 - C - 20 PLUS 2A 99/2548
47 - TINCT.IODINE BP. 1973(WEAK IODINE SOLUTION 2 1/2 %) 2A 23/2553
48 - VERACOLD SYRUP 2A 4/2548
49 - VAPEX INHALANT 2A 97/2551
50 - APRACUR KIDS 2A 100/2547
51 - BENDY COUGH SYRUP 2A 96/2545
52 - SANODRYL EXPECTORANT 2A 93/2547
53 - BENYLIN (COUGH SYRUP) 2A 214/2542
54 - S.B. COUGH MIXTURE 2A 91/2547
55 - ROBITUSSIN DM 2A 3/2554
56 - KADRYL LOTION 2A 1/2545
57 - FAFED SYRUP 2A 62/2547
58 - CARMINATIVE SIRIBUNCHA 2A 55/2547
59 - MEXY SYRUP 2A 30/2547
60 - DIVAD ELIXIR 2A 1/2547
61 - ROBERT MASSAGE OIL 2A 143/2546
62 - RHINITAP 2A 183/2544
63 - LINDA MEDICATED OIL & EMBROCATION 2A 28/2545
64 - SP - FED SYRUP 2A 152/2544
65 - PUNOL INHALATION SOLUTION 2A 142/2546
66 - OCEAN GOLD COD LIVER OIL WITH MULTIVITAMIN 2A 23/2552
67 - ROMILAR EXPECTORANS 2A 50/2553
68 9 วิตามิน ซีรัพ 9 VITAMIN SYRUP 2A 145/2530
69 กลีเซอรีนบอแรกซ์ GLYCERINE OF BORAX 2A 331/2530
70 กัสซี เจล GUSSI GEL 2A 103/2549
71 การ์นูสิล ยาน้ำแขวนตะกอน GARNUCIL SUSPENSION 2A 313/2541
72 การ์มายน์ โลชั่น GARMINE LOTION 2A 38/2542
73 กาสก้า จีแอล GASGA G.L. 2A 17/2533
74 กูส-เฟน GOOSE-PHEN 2A 117/2550
75 ก๊อสเป็ค-เอ็น GOSPEC-N 2A 68/2550
76 คลอซีมอล ไซรัป CHLORCEMOL SYRUP 2A 815/2527
77 คลอพาเด็กซ์ CHLORPADEX 2A 6/2549
78 คลอร์เซป CHLORSEP 2A 44/2554
79 คลอลีเอท เอ๊กซ์เป๊กตอรานท์ CHLORLEATE EXPECTORANT 2A 41/2546
80 คลอฮีส คอฟ ไซรัป CHLORHIST COUGH SYRUP 2A 205/2530
81 คลอฮีส เบบี้คอฟ ไซรัป CHLORHIST BABY COUGH SYRUP 2A 204/2530
82 คลอเจสท์ ชนิดหยด CHLORGEST DROPS 2A 20/2543
83 คลอเฮกซ์-ซี CHLORHEX-C 2A 40/2532
84 คลอเฮ็ก - ซี CHILORHEX -C 2A 399/2530
85 คลอแรม สเตรป ซีรัป CHLORAM STREP SYRUP 2A 633/2530
86 คลอไพริมีน น้ำเชื่อม CHLORPYRIMINE SYRUP 2A 396/2529
87 คลาร่า CLARA 2A 350/2528
88 คลินาดริล ไซรัป CLINADRYL SYRUP 2A 122/2540
89 คลินิแท็พ ไซรัพ CLINITAPP SYRUP 2A 269/2540
90 คลิลามายน์ คลู CLILAMINE COOL 2A 270/2540
91 ควาลิตั้น QUALITON 2A 381/2532
92 คอกซ์โต COXTO PAEDIATRIC SUSPENSION 2A 24/2529
93 คอน คอน CON CON 2A 243/2533
94 คอนซินัท ไซรับ CONSINUT SYRUP 2A 68/2544
95 คอนฮิส ไซรัพ CONHIST SYRUP 2A 992/2527
96 คอนฮีส-เอ็ม ไซรัป CONHIST-M SYRUP 2A 80/2538
97 คอนเอด ไซรัป CONAID SYRUP 2A 713/2530
98 คอฟ ดี.เอส COUGH D.S. 2A 373/2531
99 คอฟบรอน COFBRON 2A 87/2536
100 คอฟเมด KOFMED 2A 165/2534
101 คอฟเส็ด เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COFSED EXPECTORANT 2A 203/2534
102 คอฟเส็ด เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COFSED EXPECTORANT 2A 61/2546
103 คอมบิค 33 COMBIC 33 2A 208/2534
104 คอมฟี่ ซีรัป COMFY SYRUP 2A 675/2528
105 คอมมิค ไซรับ COMMIC SYRUP 2A 328/2527
106 คอมมิค คอมเปาวด์ COMMIC COMPOUND 2A 734/2528
107 คอเซป CORSEP 2A 66/2537
108 คัพ - โค ไซรัพ CUP-CO SYRUP 2A 80/2535
109 คาคามิน โลชั่น CACAMIN LOTION 2A 6/2553
110 คาซิดริล ไซรับ CASIDRYL SYRUP 2A 147/2542
111 คาดรา วี-พี โลชั่น CADRA V-P LOTION 2A 46/2532
112 คาดรามาย-วี โลชั่น CADRAMINE - V LOTION 2A 184/2529
113 คาดินีล CADINYL 2A 1197/2528
114 คานามายน์ โลชั่น CANAMINE LOTION 2A 219/2543
115 คาบานา CABANA (LOTION) 2A 1214/2529
116 คามิลโลซาน - เอ็ม KAMILLOSAN M 2A 57/2541
117 คามิเนเชี่ยน มิกซ์เจอร์ CARMINASIAN MIXTURE 2A 411/2528
118 คาร่าโลชั่น CALALOTION 2A 35/2535
119 คาร์มิเนทีฟ คอร์ ฟาร์ม่า CARMINATIVE CORE PHARMA 2A 81/2551
120 คาร์มิ้นท์ มิกเจอร์ CARMINT MIXTURE 2A 139/2542
121 คาลาคิน-โลชั่น CALAKIN-LOTION 2A 614/2530
122 คาลาดริล โลชั่น CALADRYL LOTION 2A 1/2540
123 คาลาดิพ โลชั่น CALADIPH LOTION 2A 359/2528
124 คาลานอล โลชั่น CALANOL LOTION 2A 10/2537
125 คาลาพลัส โลชั่น CALAPLUS LOTION 2A 107/2550
126 คาลามาย - ดี CALAMINE - D 2A 193/2544
127 คาลามาย วี.เอส. CALAMINE V.S. 2A 4/2554
128 คาลามาย โลชั่น CALAMINE LOTION 2A 985/2529
129 คาลามาย โลชั่น CALAMINE LOTION 2A 675/2529
130 คาลามาย โลชั่น ทีซีที CALAMY LOTION TCT 2A 151/2551
131 คาลามาย-ดี CALAMINE-D 2A 17/2550
132 คาลาริน CALARIN 2A 64/2544
133 คาลาฮิต - อี โลชั่น CALAHIT - E LOTION 2A 109/2549
134 คาลาฮิสต์ เอฟอาร์เอ็กซ์ CALAHYST FRX 2A 105/2548
135 คาลาเปนโลชั่น CALAPHEN LOTION 2A 296/2532
136 คาลาโปร โลชั่น CALAPRO LOTION 2A 367/2529
137 คาลาไดเฟนโลชั่นตราเสือดาว CALADIPHEN LOTION LEOPARD BRAND 2A 119/2549
138 คาลาไมน์ CALAMINE LOTION 2A 55/2553
139 คาลาไมน์ ซี.พี.แอล CALAMINE CPL 2A 225/2543
140 คาลาไมน์ ตราเสือดาว CALAMINE LEOPARD BRAND 2A 109/2553
141 คาลาไมน์ ศิริบัญชา CALAMINE SIRIBUNCHA 2A 65/2532
142 คาลาไมน์ โลชั่น CALAMINE LOTION 2A 511/2531
143 คาลาไมน์ โลชั่น ตราโบว์ลิ่ง CALAMINE LOTION BOWLING BRAND 2A 124/2549
144 คาลาไมน์แอลพี CALAMINE LP 2A 110/2553
145 คาลาไมน์โลชั่น ตราเสือดาว CALAMINE LOTION LEOPARD BRAND 2A 116/2550
146 คาลาไมน์โลชั่นแอลพี CALAMINE LOTION LP 2A 218/2542
147 คาวูม็อกซ์ ชนิดน้ำเชื่อม บีไอดี CAVUMOX SYRUP BID 2A 46/2545
148 คาวูม็อกซ์ ชนิดน้ำเชื่อม บีไอดี ฟอร์ท CAVUMOX SYRUP BID FORTE 2A 47/2545
149 คาเนริน โลชั่น CANERIN LOTION 2A 80/2551
150 คาเนริน โลชั่น CANERIN LOTION 2A 19/2537
151 คาเฟนดริล โลชั่น CAPHENDRYL LOTION 2A 129/2543
152 คาเฟน่า CAFENA 2A 216/2543
153 คาโทไมด์ CATOMINE 2A 200/2532
154 คิตตี้เฟ็ด ชนิดน้ำเชื่อม KITTIFED SYRUP 2A 63/2542
155 คิลล่า KILLA 2A 582/2529
156 คิวลีน ซัยรัป QULINE SYRUP 2A 254/2541
157 คูลบาย ด๊อฟ ไซรับ COOLBY COUGH SYRUP 2A 478/2531
158 คูโก้ COUGO SYRUP 2A 287/2527
159 ค็อกซ์ มัลติวิท ไซรัป COX MUTIVIT SYRUP 2A 192/2530
160 ค๊อคคีล่า COCCILA 2A 281/2531
161 ค๊อฟนาดริล เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ COUGHNADRYL EXPECTORANT 2A 1175/2528
162 จิ๊บ แก้ไอ JIP EXPECTORANT 2A 219/2532
163 จีพีโอ ทริม GPO TRIM 2A 165/2553
164 จูวิต้า JUVITA 2A 100/2544
165 จูเวนทูส JUVENTUS 2A 81/2536
166 ชินต้าซิด CHINTACID 2A 56/2537
167 ชูด้า เจล CHU-DA GEL SUSPENSION 2A 163/2533
168 ช็อคโกเจล CHOCOGEL 2A 67/2549
169 ซอพโก้ ZOPCO 2A 51/2529
170 ซัลตริม ออรัล ซัสเพ่นชั่น SULTRIM ORAL SUSPENSION 2A 226/2533
171 ซัลฟา พี.ดี.สำหรับเด็ก SULFA P.D. FOR CHILDREN 2A 372/2528
172 ซัลฟาซิล ซัสเพ็นชั่น SULFAXYL SUSPENSION 2A 12/2544
173 ซัลฟาโค SULFACO 2A 355/2530
174 ซัลมอล เอกซ์เปคตอแรนท์ SALMOL EXPECTORANT 2A 71/2529
175 ซัลแบคต้า SULBACTA 2A 138/2538
176 ซัลโคซิน ชนิดน้ำเชื่อม SALCOXIN SYRUP 2A 57/2542
177 ซัลโคเม็ท SULCOMET SUSPENSION 2A 1046/2527
178 ซัลโฟเม็ท ซัสเพ็นชั่น SULFOMETH SUSPENSION 2A 1168/2527
179 ซัลโฟเม็ท ซัสเพ็นชั่น SULFOMETH SUSPENSION 2A 33/2536
180 ซานาโก้ โลชั่น SANACO LOTION 2A 358/2528
181 ซาบูมอล เอกซ์ SABUMOL EX 2A 58/2554
182 ซายโปตามีน-แอลวี SINEPOTAMIN-LV 2A 100/2534
183 ซาราโคดิน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ SARACODINE EXPECTORANT 2A 72/2545
184 ซาลบู เอกซ์เพคตอแรนต์ SALBU EXPECTORANT 2A 237/2541
185 ซาลอลเชี่ยน มิกซ์เจอร์ SALOLSIAN MIXTURE 2A 1171/2527
186 ซิกเซอร์ SIXER 2A 820/2529
187 ซิก้า เจล ZIGA GEL 2A 30/2540
188 ซิก้า เจล (รสราสเบอรี่) ZIGA GEL (RASPBERRY) 2A 7/2549
189 ซิก้า เจล (รสส้ม) ZIGA GEL (ORANGE) 2A 8/2549
190 ซิก้า เจล (รสองุ่น) ZIGA GEL (GRAPE) 2A 5/2549
191 ซิก้า เจล (รสเมลอน) ZIGA GEL (MELON) 2A 6/2549
192 ซิก้าคามินิก ZIGACARMINIX 2A 138/2546
193 ซิก้าซาลอล-บีอาร์ ZIGASALOL-BR 2A 72/2550
194 ซิก้าสโตมาชิค ZIGASTOMACHIC 2A 137/2546
195 ซิก้าแม็กซ์ ZIGAMAX 2A 183/2543
196 ซิน-วิต ไซรัป SIN-VIT SYRUP 2A 251/2533
197 ซินตามอล เอกซ์เปคคอแรนท์ CINTAMOL EXPECTORANT 2A 97/2537
198 ซินไวมิน ไลซิน ไซรัป SINVIMIN LYSINE SYRUP 2A 1069/2528
199 ซินไวมิน+บี12 SINVIMIN + B12 DROPS 2A 1097/2528
200 ซิมโคมีน ไซรัป SIMCOMINE SYRUP 2A 110/2538
201 ซิมโคมีน ไซรัป SIMCOMINE SYRUP 2A 77/2548
202 ซิลทุสซิน SILTUSSIN 2A 71/2546
203 ซี - 20 พลัส C - 20 PLUS 2A 98/2548
204 ซี - 20 พลัส C - 20 PLUS 2A 126/2548
205 ซี - 20 พลัส C - 20 PLUS 2A 127/2548
206 ซี - คอฟ ไซรับ C - KOUGH SYRUP 2A 66/2549
207 ซี - มอล ไซรับ C - MOL SYRUP 2A 36/2546
208 ซี.พี.เอ็ม.เอ็กซ์เพ็คท์ ไซรับ C.P.M. EXPECT SYRUP 2A 102/2536
209 ซีคอล ไซรัป CECOL SYRUP 2A 191/2542
210 ซีดริลคัพ ไซรัพ CEDRYL COUGH SYRUP 2A 158/2540
211 ซีนโอวิท SYN-O-VITS 2A 299/2531
212 ซีมอลโคล ไซรัพ CEMOLCOLD SYRUP 2A 554/2531
213 ซีม่า โลชั่น ZEMA LOTION 2A 1/2550
214 ซีริดิน CERIDIN 2A 151/2553
215 ซีโต้คอล ดี SETOCOL D 2A 650/2528
216 ซีโนคอฟ ไซรับ SINOCOUGH SYRUP 2A 134/2543
217 ซีโนเพคทอล ไซรัพ SINOPECTAL SYRUP 2A 200/2534
218 ซีโนเฟด ไซรับ SINOFED SYRUP 2A 193/2534
219 ซูซิน อีลิคเซอร์ SEUSIN ELIXIR 2A 347/2531
220 ซูทริม ไซรับ SUTRIM SYRUP 2A 1003/2527
221 ซูบิล XUBIL 2A 57/2550
222 ซูพิม SUPIM PAEDIATRIC SUSPENSION 2A 279/2526
223 ซูฟีดรีน ไซรัป SUPHEDRINE SYRUP 2A 307/2527
224 ซูราติน ซัสเปนชั่น (สำหรับเด็ก) SURATIN SUSPENSION 2A 560/2529
225 ซูลิดีน - ซีพี พลัส พาราเซตามอล SULIDINE - CP PLUS PARACETAMOL 2A 142/2553
226 ซูลิดีน ไซรัป SULIDINE SYRUP 2A 88/2529
227 ซูเดกซ์ - ไลท์ ไซรัป SUDEX - LIGHT SYRUP 2A 86/2549
228 ซูเฟ็ด ชนิดน้ำเชื่อม SUFED SYRUP 2A 74/2536
229 ซูเฮกซีน SUHEXINE 2A 251/2543
230 ซูโดทุสซิน PSEUDOTUSSIN 2A 82/2554
231 ซูไตรเฟด SUTRIFED 2A 144/2551
232 ดาซิล เจล ยาน้ำแขวนตะกอน DACIL GEL SUSPENSION 2A 217/2542
233 ดาทิสซิน ชนิดน้ำเชื่อม DATISSIN SYRUP 2A 193/2543
234 ดามิเนทเอ็กซ์เป็คตอแรนท์ DAMINATE EXPECTORANT 2A 401/2530
235 ดาสทูซิน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ DASTUSIN EXPECTORANT 2A 13/2530
236 ดีคอฟ ไซรัป DECOF SYRUP 2A 12/2537
237 ดีคอร์ซอน DECORSON SYRUP 2A 315/2527
238 ดีคอล ไซรัป DECOL SYRUP 2A 958/2527
239 ดีคอลเฟน อีลิคเซอร์ DECOLPHEN ELIXIR 2A 92/2553
240 ดีคอลเฟ็ดชนิดน้ำ DECOLFED SYRUP 2A 41/2526
241 ดีนาคัฟ ไซรัพ DENACOUGH SYRUP 2A 1117/2528
242 ดีนาซาล อีลิกเซอร์ DENASAL ELIXIR 2A 1106/2528
243 ดีมัค-เอ็กซ์ ชนิดน้ำเชื่อม DEMUC-EX SYRUP 2A 10/2552
244 ดีรามอล คิดส์ ไซรัป DERAMOL KIDS SYRUP 2A 53/2550
245 ดีฮีสแท็ป DEHISTAPP 2A 71/2543
246 ดีเฟอร์ลิน ชนิดหยด DEFURLIN DROPS 2A 333/2532
247 ดีโซเฟน(สำหรับเด็ก) DESOPHEN(FOR CHILDREN) 2A 776/2530
248 ดีโมแท็ป อีลิกเซอร์ DEMOTAPP ELIXIR 2A 46/2528
249 ดูทรอส - พี200 DUTROSS - P200 2A 91/2543
250 ดูทรอส ดีเอ็ม คิดส์ DUTROSS DM KIDS 2A 157/2553
251 ทริปโป TRIPO 2A 467/2531
252 ทริพเพิล ดร็อพ ชนิดหยด TRIPLE DROPS 2A 144/2543
253 ทริมมาโซล ซีรัพ TRIMAZOLE SYRUP 2A 839/2530
254 ทอไกลโคโล่ TAUGLICOLO 2A 965/2528
255 ทัสสเป็ค ไซรัป TUSSPEC SYRUP 2A 374/2532
256 ทัสโซดริล เอกซ์เป็คตอแรนท์ TUSSODRYL EXPECTORANT 2A 100/2527
257 ทิงเจอร์ สหการ TINCTURE SAHAKARN 2A 48/2544
258 ทิงเจอร์เบนซอยน์ คอมพาวด์ บีพีซี. 1973 BENZOIN TINCTURE, COMPOUND BPC. 1973 2A 185/2534
259 ทิงเจอร์ไอดีน TINCTURE IDINE 2A 75/2543
260 ทิงเจอร์ไอโอดิน IODINE TINCTURE 2A 1144/2529
261 ทิงเจอร์ไอโอดีน TINCTURE IODINE 2A 999/2529
262 ทิงเจอร์ไอโอดีน TINCTURE IODINE 2A 18/2537
263 ทิงเจอร์ไอโอดีน IODINE TINCTURE 2A 127/2546
264 ทิงเจอร์ไอโอดีน (ตรามงกุฎพญานาคคู่) IODINE TINCTURE 2A 26/2530
265 ทิงเจอร์ไอโอดีน ศิริบัญชา TINCT. IODINE SIRIBUNCHA 2A 70/2549
266 ทิงเจอร์ไอโอดีน สหการ TR. IODINE SAHAKARN 2A 137/2539
267 ทิดดี้ TIDDY 2A 114/2538
268 ทิปทอป TIPTOP 2A 19/2539
269 ทิปทอป ไซรัป TIPTOP SYRUP 2A 229/2532
270 ทิฟฟี่ คิดดี้ TIFFY KIDDI 2A 187/2544
271 ทิฟฟี่ ไซรัป TIFFY SYRUP 2A 9/2545
272 ทิฟฟี่ ไซรัป TIFFY SYRUP 2A 968/2528
273 ทิวลิปอน TULIPON 2A 1178/2529
274 ที-นาดิน T-NADIN 2A 42/2554
275 ที.เอ็ม.คอฟ ไซรัป T.M. COUGH SYRUP 2A 252/2544
276 ที.เอ็ม.ดริ้ล อีลิกเซอร์ T.M. DRYL ELIXIR 2A 137/2544
277 ที.แมน ค๊อฟ ไซรับ T.MAN COUGH SYRUP 2A 59/2536
278 ที.โอ.เจล T.O. GEL 2A 90/2539
279 ที.โอ.เจล T.O. GEL 2A 15/2534
280 ทุสซิคอน TUSSICON 2A 94/2529
281 ทูลิน ซัสเพนชั่น TULIN SUSPENSION 2A 253/2531
282 ทูสซิแคร์ ดีจี TUSSICARE DG 2A 87/2534
283 ทูสิ แลน-พีซี TUSILAN-PC 2A 132/2532
284 ธีโอเด็ก อีลิกเซอร์ THEODEX ELIXIR 2A 1097/2529
285 นอราโคลด์ ไซรัพ NORACOLD SYRUP 2A 616/2527
286 นอร์ตัน NORTON 2A 152/2531
287 นอร์เฟด NORFED 2A 375/2532
288 นอสทริเล็ต (ชนิดน้ำเชื่อม) NOSTRILET (SYRUP) 2A 94/2542
289 นาซอล ยาพ่นจมูก NASOL NEBULISER 2A 646/2528
290 นาซิเฟด ไซรับ NASIFED SYRUP 2A 81/2540
291 นานาคิด NANAKID 2A 740/2528
292 นานาเฟด ไซรัป NANAFED SYRUP 2A 188/2543
293 นาเซ็ด ซัยรัป NASED SYRUP 2A 69/2543
294 นาแทป อีลิคเซอร์ NARTAP ELIXIR 2A 80/2539
295 นาโซลิน พี.แอล. NASOLIN P.L. 2A 90/2554
296 นาโซลิน ไซรัป NASOLIN SYRUP 2A 129/2553
297 นาโซลิน ไซรัป NASOLIN SYRUP 2A 128/2553
298 นาโซลิน ไซรัป NASOLIN SYRUP 2A 130/2533
299 นาโซเทน ไซรัป NASOTANE SYRUP 2A 197/2543
300 นาโซเรสท์ ชนิดน้ำเชื่อม NASOREST SYRUP 2A 373/2532
301 นาโซเรสท์เป็คทอแรนท์ NASOREST EXPECTORANT 2A 166/2532
302 นาโซแท็ป NASOTAPP 2A 164/2541
303 นิด้า-คอป ไซรัป NIDA-COUGH SYRUP 2A 96/2553
304 นิว โอ โทน NEW O TONE 2A 308/2528
305 นิวคาล โลชั่น NEWCAL LOTION 2A 163/2527
306 นิวตริวิท NEUTRIVIT 2A 301/2531
307 นิววีรีน NEWILRENE 2A 107/2536
308 นิวเยล ดีเอส NEWGEL DS 2A 41/2543
309 นิวโตรเปล๊กซ์ น้ำเชื่อม NUTROPLEX LIQUID 2A 704/2529
310 นิวโตรเปล๊กซ์ น้ำเชื่อม (ผสมเหล็ก และไลซีน) NUTROPLEX LIQUID (WITH IRON AND LYSINE) 2A 136/2541
311 นิวโตรเปล๊กซ์ แอลอี NUTROPLEX LE LIQUID 2A 12/2554
312 นีโอเดค ชนิดหยด NEODEC DROPS 2A 376/2529
313 นู ซิ ลิน - เอส (เอ เอ็ม เอช) NEUSILIN-S SUSPENSION (A.M.H) 2A 690/2528
314 นูคอฟ NOOCOF 2A 148/2533
315 นูคอล NUCOL 2A 122/2550
316 นูซิลิน ซัสเพนชั่น NEUSILIN SUSPENSION (A.M.H.) 2A 1192/2528
317 นูทริม ซัสเพนชั่น NOOTRIM SUSPENSION 2A 39/2532
318 น้ำมันกีฬา ตรางู SNAKE BRAND SPORT OIL 2A 66/2553
319 น้ำมันนวด ตรางู SNAKE BRAND MEDICATED OIL 2A 67/2553
320 น้ำมันมวย BOXING LINIMENT 2A 71/2526
321 น้ำมันมวย(ตรานักมวยคู่) RUBBING LINIMENT 2A 321/2529
322 น้ำมันยา โคเฮน COHANE MEDICATED LINIMENT 2A 756/2527
323 น้ำมันสปอร์ต SPORT LINIMENT 2A 384/2530
324 น้ำมันสะโต๊ก ตรากระต่ายบิน STOKE'S LINIMENT 2A 156/2526
325 น้ำมันสะโต๊กสหการ STOKE' LINIMENT SAHAKARN 2A 45/2540
326 น้ำมันสูดดมซีโต้ - 2A 693/2529
327 น้ำมันสโต๊ก - 2A 167/2529
328 น้ำมันอาลี ALI OIL 2A 115/2544
329 น้ำมันเซนลุกซ์ ST.LUKE'S OIL 2A 32/2529
330 น้ำมันเซนลุกซ์กีฬา ST.LUKE'S SPORTS OIL 2A 403/2530
331 น้ำมันแรมโบ้ RAMBO LINIMENT 2A 49/2535
332 น้ำมันแรมโบ้ RAMBO LINIMENT 2A 177/2544
333 น้ำมันแรมโบ้ RAMBO LINIMENT 2A 172/2544
334 น้ำมันแรมโบ้ RAMBO LINIMENT 2A 174/2544
335 น้ำมันแรมโบ้ RAMBO LINIMENT 2A 175/2544
336 น้ำมันแรมโบ้ RAMBO LINIMENT 2A 173/2544
337 น้ำมันแรมโบ้ RAMBO LINIMENT 2A 176/2544
338 บรองคิล BRONCHIL 2A 56/2526
339 บรองเซท เอกซเปคตอแรนท์ BRONCET EXPECTORANT 2A 103/2548
340 บรองโคดีล ไซรับ BRONCHODIL SYRUP 2A 284/2528
341 บรองโคนิ่ว ไซรัป BRONCHONYL SYRUP 2A 586/2529
342 บรองโคลิคซ์ เอ๊กซ์เป็คทอแรนท์ BRONCOLIX EXPECTORANT 2A 235/2541
343 บรองโคเพรคซ์ BRONCHOPREX 2A 746/2530
344 บรองโคเพรคซ์ เอกซ์เป๊คโทแรนท์ BRONCHOPREX EXPECTORANT 2A 188/2529
345 บรองโคแลค เอ็กซ์เพคทอแรนท์ BRONCHOLAC EXPECTORANT 2A 39/2545
346 บรอนซาดริล BRONSADRYL 2A 7/2532
347 บรอนดี้ ไซรับ BRONDY SYRUP 2A 1088/2527
348 บรอนตั๊ส BRONTUS 2A 4/2526
349 บรอนลิกเชอร์ BRONLIXIR 2A 211/2530
350 บรอนแคร์ เอกซ์เปคตอแรนท์ BRONCAIRE EXPECTORANT 2A 113/2536
351 บรอนโคค่า ไซรัพ BRONCOCA SYRUP 2A 196/2533
352 บรอนโคลีน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ BRONCHOLINE EXPECTORANT 2A 149/2542
353 บรอมซีริล ไซรัป BROMCERYL SYRUP 2A 189/2531
354 บรอมซูโน่ BROMSUNO 2A 6/2551
355 บรอมด้า ชนิดน้ำเชื่อม BROMDA SYRUP 2A 91/2545
356 บรอมทุสเซีย ไซรัป BROMTUSSIA SYRUP 2A 1120/2528
357 บรอมมาวอน ไซรัพ BROMAVON SYRUP 2A 353/2528
358 บรอมมิตอน ไซรัป BROMITON SYRUP 2A 391/2529
359 บรอมมิแทป ไซรัป BROMITAPP SYRUP 2A 749/2530
360 บรอมเพด BROMPED 2A 176/2530
361 บรอมเฟด ไซรัป BROMFED SYRUP 2A 233/2544
362 บรอมเมด BROMMED 2A 786/2529
363 บรอมโซ - เอ็กซ์ BROMSO - EX 2A 54/2543
364 บรอมโซ เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ BROMSO EXPECTORANT 2A 72/2542
365 บอดิวิติน BODIVITIN SYRUP 2A 129/2526
366 บันนี่ BRYGEL BUNNY 2A 231/2543
367 บางกอก ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ BANGKOK CALAMINE LOTION 2A 10/2548
368 บี-คอล ไซรัป BEE - COL - SYRUP 2A 523/2527
369 บี.พี.พี ไซรับ B P P SYRUP 2A 448/2531
370 บี.เอช.ไวต้า. B.H.VITA 2A 135/2534
371 บีคอม พีไวโก้ ดี - 2A 135/2536
372 บีทูซซิน BETUSSIN 2A 1206/2528
373 บีนิล เอ็กซ์เพ็คท์ ไซรับ BENYL EXPECT SYRUP 2A 68/2553
374 บีนิล เอ็กซ์เพ็คท์ ไซรับ BENYL EXPECT SYRUP 2A 247/2543
375 บีพีโน ไซรัป BEPENO SYRUP 2A 259/2532
376 บีพีโน่-จี ไซรัป BEPENO-G SYRUP 2A 772/2528
377 บีมาดรีล ไซรับ BEMADRYL SYRUP 2A 194/2528
378 บีเทน BETAN EXPECTORANT 2A 93/2531
379 บีเฟนดริล BEPHENDRYL 2A 232/2541
380 บีเมดโคทริม ไซรัป BEMEDCOTRIM SYRUP 2A 345/2529
381 บีแทม ซัสเพนชั่น BETAM SUSPENSION 2A 89/2537
382 บูรา - แอส เอ็กซ์เป็กตอแรนท์ BURA - AS EXPECTORANT 2A 91/2540
383 บูราเจล ชนิดน้ำ BURAJEL SUSPENSION 2A 161/2531
384 บู๊ทส์ อินไดเจสทีฟ ซัสเพนชั่น BOOTS INDIGESTIVE SUSPENSION 2A 255/2543
385 บู๊ทส์ คาลาไมน์ โลชั่น BOOTS CALAMINE LOTION 2A 136/2549
386 บู๊ทส์ ยาดม ทู-เวย์ BOOTS 2-WAY INHALER 2A 118/2551
387 บู๊ทส์ วิตามินรวม ชนิดน้ำเชื่อม BOOTS MULTIVITAMIN SYRUP 2A 95/2552
388 ป๊อปปี้ ไซรัป POPY SYRUP 2A 32/2552
389 พอนเจน PONGEN 2A 885/2530
390 พาดริล PHADRYL 2A 35/2540
391 พาตาร์ โลชั่น PATAR LOTION 2A 860/2530
392 พาตาร์ทิม ไซรัป PATARTIM PAEDIATRIC SYRUP 2A 828/2528
393 พาตาร์วิท ไซรัป PATARVIT SYRUP 2A 189/2533
394 พานาซอล อีลิกเซอร์ PANASOL ELIXIR 2A 11/2526
395 พานาตริม ซัสเพ็นชั่น PANATRIM SUSPENSION 2A 38/2545
396 พาราซิน ไซรัป PARACIN SYRUP 2A 2/2526
397 พาราฮิสท์ PARAHIST 2A 641/2527
398 พาราโคล-เด๊กซ์ PARACOL-DEX 2A 71/2551
399 พาร์ดอน ซี.ดี. น้ำเชื่อม PARDON C.D. SYRUP 2A 934/2529
400 พาร์ดอน-ซีดี น้ำเชื่อม PARDON -CD SYRUP 2A 857/2530
401 พาร์โก้ - ดี ไซร์บ PARCO-D SYRUP 2A 74/2535
402 พาสทินา ไซรัป PASTINA SYRUP 2A 20/2551
403 พาสทินา ไซรัป PASTINA SYRUP 2A 19/2551
404 พาเมด ไซรับ PAMED SYRUP 2A 305/2531
405 พาแร๊กซ์ ไซรับ PARAX SYRUP 2A 925/2530
406 พิพแท็ป ไซรัป PIPTAPP SYRUP 2A 24/2554
407 พี.ดี.กัฟ-เอ81 P.D.GOUGH-A 81 2A 129/2536
408 พี.บี. สกินโลชั่น P.B. SKIN LOTION 2A 218/2528
409 พีเดีย-คอล ไซรัพ PEDIA - COL SYRUP 2A 590/2528
410 ฟรอสซี่ ไซรับ FROSSY SYRUP 2A 549/2531
411 ฟรอสซี่ ไบร์วู๊ด FROSSY BRYWOOD 2A 548/2530
412 ฟรามากอน เอกซ์เพคตอแรนต์ FRAMAGON EXPECTORANT 2A 158/2542
413 ฟรีแบค ชนิดเข้มข้น FREBAC HOSPITAL CONCENTRATE 2A 70/2537
414 ฟอร์แอสม่า FORASMA 2A 948/2529
415 ฟอร์โคล ไซรัป FORKOLE SYRUP 2A 422/2531
416 ฟอสซี่ ฟอตตี้ FOSSY FOTTY 2A 82/2536
417 ฟาดริล โลชั่น FADRIL LOTION 2A 73/2542
418 ฟาร์ทุสซิน - ดีเอ็ม FARTUSSIN - DM 2A 78/2548
419 ฟาร์โคลด์ ชนิดน้ำเชื่อม PHARCOLD SYRUP 2A 39/2533
420 ฟาโรตัส ไซรัพ PHARO-TUS SYRUP 2A 1202/2529
421 ฟาโวสิด FAVOCID 2A 41/2553
422 ฟิดดี้ ไซรัป FIDDY SYRUP. 2A 37/2535
423 ฟีคอฟ ไซรัป FECOUGH SYRUP 2A 1150/2529
424 ฟีคอล ไซรัป FECOL SYRUP 2A 1089/2529
425 ฟีน่อน FENON 2A 145/2553
426 ฟีฟ่าไซรัป FE-FA SYRUP 2A 109/2531
427 ฟีลาไมน์ โลชั่น ตราเจ็ดดาว SEVEN STARS' PHELAMINE LOTION 2A 557/2531
428 ฟีฮาดิล FEHADYL 2A 94/2554
429 ฟูคลอน FUKLON 2A 70/2542
430 ฟูดาโซน ไซรัป FUDAZONE SYRUP 2A 76/2534
431 ฟูราฟอร์ม ไซรัพ FURAFORM SYRUP 2A 332/2528
432 ฟูราเซี่ยน ชนิดแขวนตะกอน FURASIAN SUSPENSION 2A 894/2527
433 ฟูราเมด FURAMED 2A 624/2527
434 ฟูราโดน ชนิดน้ำแขวนตะกอน FURADONE SUSPENSION 2A 196/2534
435 ฟูลิดอน FULIDON 2A 246/2531
436 ฟูลิน FULIN 2A 112/2531
437 ฟูโคลิน ซัสเพนชั่น FUKOLIN SUSPENSION 2A 1041/2527
438 ฟูโรเพ็คตาล ไซรัป FUROPECTAL SYRUP 2A 316/2529
439 ฟ็อบ-ลูมินั่ม FOB-LUMINUM 2A 395/2529
440 มอร์วิท MORVIT 2A 905/2530
441 มันติ-วิม หยด MUNTI-VIM DROPS 2A 225/2526
442 มัลติ-รี-เอฟ MULTI-V-F 2A 1062/2528
443 มัลติ-วี-เอฟ ดรอป MULTI - V - F DROPS 2A 231/2532
444 มัลติจิว MULTICHEW 2A 803/2529
445 มัลติวิตามิน ไซรับ MULTIVITAMIN SYRUP 2A 445/2529
446 มัลติวิตามินไซรัป MULTIVITAMIN SYRUP 2A 691/2530
447 มัลติไวตามิน ไซรัป MULTIVITAMIN SYRUP 2A 19/2531
448 มาซาลินิเม้นท์ MASALINMENT 2A 68/2534
449 มามิลา MAMILA ANTACID ADSORBENT 2A 247/2529
450 มายคอล (ชนิดน้ำเชื่อม) MYCOL (SYRUP) 2A 130/2546
451 มายคอล พลัส MYCOL PLUS 2A 101/2550
452 มายคอล-ดี จูเนียร์ MYCOL-DE JUNIOR 2A 119/2550
453 มาลูเจล-เอส MALUGEL-S 2A 528/2531
454 มาล็อกซ์ อะลั่ม มิ้ลค์ MAALOX ALUM MILK 2A 72/2552
455 มาล็อกซ์ อะลั่ม มิ้ลค์ เอสพี MAALOX ALUM MILK SP 2A 131/2552
456 มาเยล MAR GEL 2A 102/2545
457 มาโซลิน MAZOLINE 2A 124/2552
458 มาโน-คอฟ MANO-COFF 2A 555/2530
459 มาโนคอล ไซรัป MANOCOL SYRUP 2A 647/2528
460 มาโนตริม ซัสเปนชั่น MANOTRIM SUSPENSION 2A 664/2529
461 มาโนมัลติวิต ไซรัป MANOMULTIVIT SYRUP 2A 137/2536
462 มาโนมิลค์ ซัสเปนชั่น MANOMILK SUSPENSION 2A 729/2527
463 มาโนมิลค์ ซัสเปนชั่น MANOMILK SUSPENSION 2A 40/2545
464 มาโนโปรวิต ไซรับ MANOPROVIT SYRUP 2A 149/2533
465 มาโนไซเมท MANOSIMET 2A 261/2543
466 มาโนไซเมท MANOSIMET 2A 260/2543
467 มาโนไซเมท MANOSIMET 2A 262/2543
468 มิกซเจอร์ คาร์มิเนตีฟ MIXT CARMINATIVE 2A 63/2547
469 มิกซ์เจอร์ คาร์มิเนตีฟ MIXTURE CARMINATIVE 2A 248/2531
470 มิกซ์เจอร์ ซาโลล เอท เมนทอล MIST. SALOL ET MENTHOL 2A 231/2533
471 มินค้อป MIN COUGH 2A 300/2528
472 มินรา MINRA 2A 198/2533
473 มินรา MINRA 2A 149/2543
474 มินรา MINRA 2A 7/2553
475 มินรา MINRA 2A 113/2553
476 มิลา - แอสม่า MILA - ASMA 2A 45/2549
477 มิลา-โคเลท ค็อฟ เอ็กซ์เป็กทอแร้นท์ MILA-COLATE COUGH EXPECTORANT 2A 284/2530
478 มิลาน-ค้อฟ ไซรัป MILAN-COUGH SYRUP 2A 209/2530
479 มิลายิ่น ไซรัป MILAGIN-SYRUP 2A 356/2530
480 มิลาเฟ็ด ไซรัป MILAFED SYRUP 2A 773/2528
481 มิวทัส ไซรัป MUTUSS SYRUP 2A 100/2540
482 มิวโคแลนท์ ไซรัพ MUCOLANTO SYRUP 2A 142/2541
483 มิส คาร์มิเนตีฟ MIST CARMINATIVE 2A 273/2527
484 มิส ซาลอล เม็นทอล MIST SALOL MENTHOL 2A 816/2527
485 มีสท์ คาร์มิเนตีฟ MIST.CARMINATIVE 2A 1118/2529
486 ม็อกซาโค ชนิดแขวนตะกอน MOXACO SUSPENSION 2A 134/2528
487 ม็อกซ่า MOXA 2A 117/2541
488 ม๊อกด้า ไซรัป MOXDA SYRUP 2A 172/2532
489 ยากวาดคอ MANDL'S PAINT 2A 9/2530
490 ยากวาดคอคุณหลวง - 2A 14/2543
491 ยากุมารศรีจันทร์ - 2A 204/2534
492 ยาขับลม คาร์มิเนทีฟ สหการ CARMINATIVE SAHAKARN 2A 3/2545
493 ยาชูน้ำแดง ห่านคู่ STOMACHIC MIXTURE 2A 410/2528
494 ยาดมดีไวพ์ D-VIPE INHALER 2A 326/2529
495 ยาดมตราช้างดำ - 2A 170/2529
496 ยาดมเหยี่ยวพญา YEAO PAYA INHALANT 2A 210/2543
497 ยาดมแฟนซี FANCY INHALER 2A 249/2544
498 ยาถ่ายประจำบ้าน - 2A 169/2529
499 ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ CALAMINE LOTION 2A 12/2548
500 ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ CALAMINE LOTION 2A 174/2548
501 ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ CALAMINE LOTION 2A 11/2548
502 ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ EDWARDS CALAMINE LOTION 2A 74/2543
503 ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ ตราพระเจดีย์ - 2A 78/2547
504 ยาทิงเจอร์ไอโอดีนคุณหลวง - 2A 11/2543
505 ยาธาตุ4 STOMACHIC MIXTURE 4 2A 86/2526
506 ยาธาตุตรางู - 2A 334/2528
507 ยาธาตุตราสามเหรียญทอง - 2A 1109/2528
508 ยาธาตุน้ำขาว SALOT ET MENTHOL MIXTURE 2A 454/2527
509 ยาธาตุน้ำขาว SALOL ET MENTHOL MIXTURE 2A 571/2531
510 ยาธาตุน้ำขาว MIST.SALOL ET MENTHOL 2A 1009/2528
511 ยาธาตุน้ำขาว UNISON UNISON SALOL MENTHOL 2A 17/2547
512 ยาธาตุน้ำขาว ตราจระเข้บิน WHITE MIXTURE FLYING CROCODILE 2A 1206/2529
513 ยาธาตุน้ำขาว ตราพระเจดีย์ - 2A 116/2545
514 ยาธาตุน้ำขาว สหการ SAHAKARN MIST SALOL ET MENTHOL 2A 43/2553
515 ยาธาตุน้ำขาว แสงไทย - 2A 55/2551
516 ยาธาตุน้ำขาวคุณหลวง - 2A 18/2546
517 ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน - 2A 479/2529
518 ยาธาตุน้ำขาวตรากิเลน WHITE MIXTURE (KILEN BRAND) 2A 658/2530
519 ยาธาตุน้ำขาวตรานกเหล็ก - 2A 133/2550
520 ยาธาตุน้ำขาวตรานกเหล็ก ANB - 2A 103/2551
521 ยาธาตุน้ำขาวตราพู่กันคู่ SALOL AND MENTHOL MIXTURE 2A 69/2554
522 ยาธาตุน้ำขาวตราสิงห์มังกรเกาะโลก - 2A 86/2551
523 ยาธาตุน้ำขาวตราหมีขาว - 2A 78/2544
524 ยาธาตุน้ำแดง STOMACHIC MIXTURE 2A 94/2545
525 ยาธาตุน้ำแดง STOMACHIC MIXTURE 2A 96/2537
526 ยาธาตุน้ำแดง - 2A 497/2529
527 ยาธาตุน้ำแดง 8 - 2A 315/2526
528 ยาธาตุน้ำแดง คุณหลวง - 2A 223/2543
529 ยาธาตุน้ำแดง ตราพระเจดีย์ - 2A 5/2550
530 ยาธาตุน้ำแดงของห่านคู่ฟาร์มาซี MIST STOMACHIC 2A 346/2528
531 ยาธาตุน้ำแดงตราหนุมาน - 2A 224/2543
532 ยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาว ยาสามัญประจำบ้าน LP STOMACHIC MIXTURE HOUSEHOLD MEDICINE 2A 108/2549
533 ยาธาตุน้ำแดงยาธาตุ 4 - 2A 192/2542
534 ยาธาตุน้ำแดงลีโอ ตราเสือดาว LEOSTOMACHIC MIXTURE 2A 153/2542
535 ยาธาตุน้ำแดงวังหลัง - 2A 32/2545
536 ยาธาตุน้ำแดงสหการ SAHAKARN MIST STOMACHIC 2A 63/2540
537 ยาธาตุปรูฟฟ์ PROOFFOMAC 2A 742/2529
538 ยาธาตุมาร์ช MARCH-STOMACHIC MIXTURE 2A 152/2535
539 ยาธาตุเจริญอาหาร STOMACHIC MIXT. 2A 984/2529
540 ยาธาตุเตโช - 2A 249/2531
541 ยาน้ำ มาลูเจล MALUGEL LIQUID 2A 1193/2529
542 ยาน้ำ เฟซโลชั่น สีชมพู FACE LOTION 2A 8/2530
543 ยาน้ำ โค-ไตรโมซาโซล CO-TRIMOXAZOLE MIXTURE PAEDIATRIC 2A 1090/2527
544 ยาน้ำขาว WHITE MIXTURE 2A 348/2526
545 ยาน้ำชมภู - 2A 166/2529
546 ยาน้ำพาตาร์ลิน PATARLIN SUSPENSION 2A 573/2529
547 ยาน้ำฟันตกเบ็ดแก้ปวดฟัน - 2A 119/2534
548 ยาน้ำฟูโรปีน FUROPINE SUSPENSION 2A 1135/2528
549 ยาน้ำมันกวางลุ้ง KWAN LOONG OIL 2A 95/2535
550 ยาน้ำมันกวางลุ้ง เอช.อาร์. KWAN LOONG H. R. 2A 107/2545
551 ยาน้ำมันตราดอกไม้แดง - 2A 65/2528
552 ยาน้ำมันตราเสือ TIGER LINIMENT 2A 68/2536
553 ยาน้ำลดกรดคุณหลวง - 2A 127/2543
554 ยาน้ำวูดเวอร์ด ไกร๊ปวอเตอร์ WOODWARD ' S GRIPE WATER 2A 124/2535
555 ยาน้ำอะลูมินา-แมกนีเซีย ALUMINA AND MAGNESIA ORAL SUSPENSION 2A 100/2552
556 ยาน้ำเชื่อม พอนด์นามอล PONDNAMOL SYRUP 2A 67/2552
557 ยาน้ำเชื่อม พอนด์นามอล PONDNAMOL SYRUP 2A 35/2531
558 ยาน้ำเชื่อม พาราโคล PARACOL SYRUP 2A 318/2528
559 ยาน้ำเชื่อม อาร์.พี.เจน-ดี R.P.GEN-D SYRUP 2A 529/2530
560 ยาน้ำเชื่อม ฮิสคอฟ HISCOF SYRUP 2A 774/2529
561 ยาน้ำเชื่อมชินต้าเป็กท์ CHINTAPECT SYRUP 2A 103/2536
562 ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชินต้า CHINTA EXPECTORANT 2A 1166/2529
563 ยาน้ำเชื่อมใสสีฟ้า DECOF SYRUP 2A 23/2539
564 ยาน้ำเชื่อมไตรโซดีน TRISODINE SYRUP 2A 873/2530
565 ยาน้ำเพนโตฟาน PENTOPHAN 2A 409/2527
566 ยาน้ำแก้ไอ ค็อกซ์ COX EXPECTORANT SYRUP 2A 426/2530
567 ยาน้ำแก้ไอคอฟต้า COFTA COUGH LINCTUS 2A 17/2538
568 ยาน้ำแก้ไอตราเสือ 11 ตัว - 2A 562/2531
569 ยาน้ำแก้ไอไดเพ็นนิล DIPHENYL EXPECTORANT SYRUP 2A 229/2526
570 ยาน้ำแก้ไอไฮนูสซิน HINUSSIN COUGH SYRUP 2A 45/2543
571 ยาน้ำแขวนตะกอน อาลูฟ่า ALUFAR SUSPENSION 2A 105/2552
572 ยาน้ำแขวนตะกอน เชพตร้า SEPTRA SUSPENSION 2A 143/2535
573 ยาน้ำแขวนตะกอนม็อกซ่าทริม MOXATRIM SUSPENSION 2A 40/2543
574 ยาน้ำโลปินาเวียร์และริโทนาเวียร์ LOPINAVIR/RITONAVIR ORAL SOLUTION 2A 2/2553
575 ยาป้ายลิ้น ทาปาก ศรีจันทร์ GLYCERINE OF BORAX 2A 189/2534
576 ยาผิวหนัง ตรามงกุฏ SKIN LOTION 2A 188/2534
577 ยาระบาย (สำหรับเด็ก) MILK OF MAGNESIA 2A 85/2529
578 ยาระบาย พี.เอ็ม. P.M. LAXATIVE 2A 96/2535
579 ยาหม่องน้ำ - 2A 73/2551
580 ยาหม่องน้ำ ซีชวนอิ๊ว SEE CHUAN OIL 2A 843/2527
581 ยาหม่องน้ำ ตรากระต่ายบิน - 2A 84/2551
582 ยาหม่องน้ำ ตราถ้วยทอง GOLDEN CUP OIL 2A 70/2550
583 ยาหม่องน้ำเซียงเพียว ออยล์ SIANGPURE OIL 2A 7/2547
584 ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว SIANG PURE OIL 2A 668/2530
585 ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊วขาว WHITE SIANG PURE OIL 2A 227/2544
586 ยาอาลูแม๊กม่า ORAL LIQUID ALUMAGMA 2A 332/2530
587 ยาแกัไอซาลาเด็กซ์ SALADEX 2A 528/2527
588 ยาแก้ ไอ บี.เอม B.M ANTICOUGH SYRUP 2A 309/2529
589 ยาแก้คันคาลามัย CALAMINE LOTION 2A 436/2531
590 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง STOMACHIC MIXTURE 2A 109/2546
591 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง EDWARDS GAZOHEEL HERBAL 2A 70/2543
592 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง STOMACHIC MIXTURE 2A 25/2548
593 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง STOMACHIC MIXTURE 2A 95/2545
594 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง STOMACHIC MIXTURE 2A 26/2548
595 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง STOMACHIC MIXTURE 2A 27/2548
596 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง STOMACHIC MIXTURE 2A 19/2548
597 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง ตราพระเจดีย์ - 2A 77/2547
598 ยาแก้ท้องเสียเด็ก - 2A 197/2534
599 ยาแก้ปวดฟัน TOOTHACHE DROPS 2A 31/2540
600 ยาแก้ปวดฟัน ตราคอลท์.45 COLT. 45 2A 483/2528
601 ยาแก้ปวดฟัน ตราจระเข้บิน TOOTHACHE DROPS FLYING CROCODILE "BRAND" 2A 1209/2529
602 ยาแก้ปวดฟัน พาตาร์ 75 (ตราปืน เอ็ม 16) PATAR 75 (FOR TOOTHACHE M.16) 2A 888/2529
603 ยาแก้ปวดฟันครีโอ CRE-O 2A 57/2536
604 ยาแก้ปวดฟันตราถ้วยทอง - 2A 210/2528
605 ยาแก้หวัด เซนลุกซ์ - 2A 89/2553
606 ยาแก้หวัดเด็ก (ตรางู) - 2A 178/2530
607 ยาแก้ไข้เด็ก(ตรางู) BABY FEVER SYRUP 2A 602/2527
608 ยาแก้ไอ L.P. น้ำดำตราเสือดาว COUGHING MIXTURE 2A 378/2528
609 ยาแก้ไอ ซูเมก SUMEG COUGH SYRUP 2A 278/2541
610 ยาแก้ไอ นิวยอร์ค NEW YORK COUGH SYRUP 2A 140/2543
611 ยาแก้ไอ น้ำดำ ไบดี้ BAIDY BROWN MIXTURE 2A 251/2540
612 ยาแก้ไอ เบ็นนาทูซิน BENATUSSIN COUGH SYRUP 2A 520/2529
613 ยาแก้ไอ โกไลแอธ GOLIATH COUGH LINTUS 2A 40/2551
614 ยาแก้ไอ โซนาติ ZONATI LINCTUS 2A 152/2551
615 ยาแก้ไอขยายหลอดลม BRONCHODILATOR 2A 74/2551
616 ยาแก้ไอขับเสมหะ คอมบิค COMBIC EXPECTORANT 2A 360/2532
617 ยาแก้ไอขับเสมหะสำหรับเด็ก BABY COUGH AND EXPECTORANT 2A 44/2536
618 ยาแก้ไอตราฮีโร่ - 2A 16/2547
619 ยาแก้ไอตราโยคีชูเพชร YOKI CHOO PET COUGH SYRUP 2A 189/2544
620 ยาแก้ไอน้ำ ไอยาฟิน IYAFIN SYRUP 2A 195/2532
621 ยาแก้ไอน้ำ ไอยาฟิน จูเนียร์ IYAFIN JUNIOR 2A 123/2532
622 ยาแก้ไอน้ำดำ BROWN MIXTURE 2A 136/2539
623 ยาแก้ไอน้ำดำ BROWN MIXTURE 2A 58/2545
624 ยาแก้ไอน้ำดำ BROWN MIXTURE 2A 107/2547
625 ยาแก้ไอน้ำดำ ตราไวกิ้ง VIKING BROWN MIXTURE 2A 62/2553
626 ยาแก้ไอน้ำดำ (ตรางู) - 2A 210/2542
627 ยาแก้ไอน้ำดำ (ตราฮีโร่) BROWN MIXTURE (HERO BRAND) 2A 33/2546
628 ยาแก้ไอน้ำดำ ตราธง BROWN MIXTURE 2A 551/2531
629 ยาแก้ไอน้ำดำ ตราเสือ 11 ตัว - 2A 81/2530
630 ยาแก้ไอน้ำดำ ตราเสือ 11 ตัว สูตร 2 - 2A 142/2530
631 ยาแก้ไอน้ำดำ ตราเสือดาว ยาสามัญประจำบ้าน - 2A 368/2527
632 ยาแก้ไอน้ำดำ ตราไก่เกาะลูกโลก BROWN MIXTURE 2A 88/2536
633 ยาแก้ไอน้ำดำ ยาสามัญประจำบ้าน BROWN MIXTURE 2A 986/2529
634 ยาแก้ไอน้ำเชื่อมเด็ก ตราเสือดาว COUGH SYRUP 2A 886/2530
635 ยาแก้ไอสำหรับเด็ก BABY COUGH SYRUP 2A 888/2528
636 ยาแก้ไอสำหรับเด็ก BABY COUGH SYRUP WITH ANTIHISTAMINE 2A 778/2528
637 ยาแก้ไอเด็ก บี.เอม. B.M.BABY COUGH SYRUP 2A 972/2529
638 ยาแก้ไอเด็ก เอช.แอล.พี. H.L.P. BABY COUGH SYRUP 2A 8/2545
639 ยาแก้ไอเด็ก (ตรางู) - 2A 653/2529
640 ยาแก้ไอเด็กตราธง BABYCOUGH SYRUP 2A 258/2531
641 ยาแก้ไอแค็ก ไซรัป CAG SYRUP 2A 225/2533
642 ยาแก้ไอไนบีดริล ชนิดน้ำเชื่อม NYBEDRYL COUGH SYRUP 2A 89/2552
643 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน IODINE TINCTURE 2A 29/2552
644 ยาไข้หวัดสำหรับเด็ก COLD SYRUP, PED. 2A 215/2532
645 ยาไอเชนน่า CHANENA EXPECTORANT 2A 904/2528
646 ยาไอเด็กองุ่น BABY COUGH SYRUP 2A 77/2526
647 ยูนิ-ม่า อีนีม่า UNI-MA ENEMA 2A 171/2526
648 ยูนิคอฟ ไซรัป UNICOF SYRUP 2A 141/2551
649 ยูนิทัส UNITUSS 2A 252/2541
650 ยูนิฮีส UNIHIST 2A 265/2541
651 ยูเมด้า คาลาไมด์ - ดี UMEDA CALAMINE - D 2A 3/2546
652 ยูโดเพกซ์ ไซรัป UDOPEX SYRUP 2A 119/2553
653 ยูโดเพกซ์ ไซรัป UDOPEX SYRUP 2A 118/2553
654 ราวิท ไซรัป RAVIT SYRUP 2A 169/2544
655 ราแตงค์ RATANG 2A 93/2550
656 ริส RISS 2A 7/2551
657 ลาซอยา ไซรัป LASOYA SYRUP 2A 8/2551
658 ลาซอยา ไซรัป LASOYA SYRUP 2A 9/2551
659 ลานอล LANOL 2A 1004/2529
660 ลาวอรา ซัสเพนชั่น LAVORA SUSPENSION 2A 3/2550
661 ลาวอรา ซัสเพนชั่น LAVORA SUSPENSION 2A 114/2551
662 ลาวอรา ซัสเพนชั่น LAVORA SUSPENSION 2A 113/2551
663 ลาวอรา ซัสเพนชั่น LAVORA SUSPENSION 2A 2/2550
664 ลาสตริม LASTRIM 2A 870/2528
665 วอรามิลค์ VORAMILK 2A 963/2528
666 วอราแกส เยล VORAGAS GEL 2A 117/2526
667 วอลเตอร์เจล VALTERGEL 2A 41/2532
668 วันเป็กซ์ ONEPEX 2A 342/2529
669 วาเป๊กซ์น้ำ VAPEX INHALANT 2A 422/2529
670 วิดตาเย่น VIDTAGEN 2A 135/2532
671 วินเป็กซ์ WINPEX 2A 15/2542
672 วี เดย์ มิลค V DAY MILK 2A 81/2539
673 วี เดย์ มิลค์ V DAY MILK 2A 363/2530
674 วี.เอส.ไซรัป V.S. SYRUP 2A 97/2536
675 วี.ไอ.พี.ไดอาเรีย V.I.P.DIARRHEA 2A 890/2529
676 วีวารีน VIVARINE 2A 46/2554
677 สกัดตับฟีฮา LIVERPHIHA 2A 376/2528
678 สกินมาย SKINMINE 2A 209/2542
679 สกินเดียว SKIN DURE 2A 1055/2529
680 สตาร์เซนโต้ STARSENTO 2A 17/2551
681 สตาร์โคล ไซรัป STARCOLE SYRUP 2A 14/2551
682 สปัสทิโคน SPASTICONE 2A 203/2543
683 สปัสเด็ก SPASDEK 2A 10/2543
684 สวิฟฟ์ SWIFF 2A 152/2550
685 สะโตม๊อค ซัสเพนชั่น STOMOX SUSPENSION 2A 63/2545
686 สุดาซิน เอ็กซ์เพ็คโตแร้นท์ SUDASIN EXPECTORANT 2A 80/2541
687 สูโคฟรีน SUDOPHRINE 2A 432/2528
688 สเป็คตริม ชนิดน้ำ SPECTRIM SUSPENSION 2A 45/2529
689 สโตแม็ค เยล STOMAC GEL 2A 547/2531
690 สโตแม็ค เยล STOMAC GEL 2A 85/2546
691 อนามิท-เอสพี ANAMIT-SP 2A 2/2547
692 อลูต้า ยาลดกรด ALUTA ANTACID 2A 147/2550
693 อลูมินา หมอมี รสส้ม ALUMINA MOH MEE ORANGE 2A 146/2550
694 อลูเท็กซ์ ALUTEX 2A 42/2553
695 อลูเมด ซัสเฟนชั่น ALUMED SUSPENSION 2A 1005/2529
696 อลูแกส พี.ดี ALUGAS P.D. 2A 595/2531
697 อลูโคน ALUCONE 2A 113/2538
698 ออรีนิล - เด็ก AORJNYL - DEC 2A 465/2527
699 ออโตสามธง OTOSAMTHONG 2A 215/2533
700 อะซีเฟน ดี.เอ. ไซรัป ACEPHEN D.A. SYRUP 2A 1019/2528
701 อะลั่ม เยล ALUM GEL 2A 204/2528
702 อะลูดอน ALUDON 2A 142/2543
703 อะลูดอน-ฟอร์ท(ยาน้ำแขวนตะกอน) ALUDON FORTE (SUSPENSION) 2A 133/2529
704 อะลูท๊อป เจล ALUTOP GEL 2A 154/2528
705 อะลูโม ALUMO 2A 44/2530
706 อะเซทต้าไพริน ซี ไซรัป ACETAPYRIN C (SYRUP) 2A 1013/2528
707 อัล-มินั่ม ยาน้ำแขวนตะกอน AL-MINUM SUSPENSION 2A 99/2538
708 อัลซอฟ ALSOFT 2A 37/2554
709 อัลติคอน ALTICON 2A 91/2546
710 อัลเลอร์แคร์ โลชั่น ALLERCARE LOTION 2A 79/2551
711 อาซาคอก ASACOG 2A 110/2536
712 อาซาดิล โลชั่น ASADYL LOTION 2A 379/2530
713 อาพีโตส APITOSE 2A 727/2530
714 อามีโก้-แอล มิกซ์เจอร์ AMICO-L MIXTURE 2A 101/2538
715 อารอน ARON 2A 671/2528
716 อาราคาฟ ARACAF 2A 119/2539
717 อาร์.ที.เจน R.T. GEN SUSPENSION 2A 350/2527
718 อาร์.พี.เจน ไซรัป R.P.GEN SYRUP 2A 306/2530
719 อาร์.พี.เจน-พี ไซรัป R.P. GEN-P SYRUP 2A 56/2546
720 อาร์ทีเจน-เจล(ยาน้ำแขวนตะกอน) R.T. GEN - GEL (SUSPENSION) 2A 826/2527
721 อาลูฟิน ซัสเพนชั่น ALUPINE SUSPENSION 2A 146/2527
722 อาเซตตา ไซรับ ACETA SYRUP 2A 1125/2529
723 อาเซตตา ไซรับ ACETA SYRUP 2A 1126/2529
724 อาเซตตา ไซรับ ACETA SYRUP 2A 1127/2529
725 อาโซเฟด ไซรับ ASOFED SYRUP 2A 132/2550
726 อาโมจิน - เยล AMOGIN-GEL 2A 101/2552
727 อินฮาเล็กซ์ INHALEX 2A 10/2546
728 อินฮาเล็กซ์ ฟอร์ท INHALEX FORTE 2A 65/2554
729 อินฮาเล็กซ์ ฟอร์ท INHALEX FORTE 2A 108/2546
730 อีซอน-ที EZON-T 2A 1000/2528
731 อีวาดิล EWADYL 2A 114/2543
732 อุลซีเจล ULCEGEL 2A 168/2532
733 อุลซีเจล ULCEGEL 2A 92/2539
734 ฮันนี่วิท ไซรับ HONEYVIT SYRUP 2A 673/2528
735 ฮาเร็กซ์ แอนตี้ฮีสตามีนโลชั่น HAREX ANTIHIS TAMINE LOTION 2A 99/2535
736 ฮิบิเซท HIBICET (HOSPITAL CONCENTRATE) 2A 69/2537
737 ฮิลโตตริล เอ๊กซ์เป็คทอแรนท์ HISTODRYL EXPECTORANT 2A 750/2529
738 ฮิสดิล HISDYL 2A 58/2543
739 ฮีสซิเฟด (ไซรัพ) HISCIFED (SYRUP) 2A 59/2546
740 ฮีสตราดริล HISTADRYL 2A 132/2536
741 ฮีสตาทูสซิน ไซรัป HISTA-TUSSIN SYRUP 2A 642/2530
742 ฮีสต้า โลชั่น HISTA LOTION 2A 300/2540
743 ฮีสทอป น้ำเชื่อม HISTOP SYRUP 2A 276/2530
744 ฮีสทิล ไซรับ HISTYL SYRUP 2A 138/2553
745 ฮีโร่ซีติน - ดี HEROCETINE - D 2A 30/2546
746 ฮีโร่มัยซิน - ดี HEROMYCIN - D 2A 28/2546
747 ฮีโร่เจล HEROGEL 2A 37/2546
748 เกาลิน มิกส์เจอร์ กับ เพ็คติน KAOLIN MIXTURE WITH PECTIN 2A 548/2529
749 เค.บี.อลู น้ำ K.B. ALU 2A 84/2545
750 เคนตามอล KENTAMOL 2A 924/2530
751 เคนยา-ไอ ซีรัพ KENYA-I SYRUP 2A 739/2530
752 เคาลิน-เป็กติน+นีโอมัยซิน KAOLIN-PECTIN+NEOMYCIN 2A 327/2530
753 เคาลิน-เป๊กติน ซัสเปนชั่น KAOLIN-PECTIN SUSPENSION 2A 469/2529
754 เคาเปกตาล KAOPECTAL 2A 72/2546
755 เคโอลิน มิกซ์เจอร์ เพคติน KAOLIN MIXTURE WITH PECTIN 2A 286/2531
756 เจลลูแกส GELUGAS 2A 102/2542
757 เชนน่า โลชั่น CHANENA LOTION 2A 246/2529
758 เซตาเฟน ไซรัป CETAPHEN SYRUP 2A 829/2530
759 เซทริ-คลอร์ โซลูชั่น (ชนิดเข้มข้น) CONCENTRATED CETRI-CHLOR SOLUTION. 2A 93/2533
760 เซทอล CETAL LIQUID ANTISEPTIC 2A 35/2533
761 เซนแท็ป อีลิคเซอร์ CENTAPP ELIXIR 2A 833/2529
762 เซนโอเป็ค CENOPEC 2A 22/2540
763 เซพตอล ไบร์วู๊ด SEPTOL BRYWOOD 2A 137/2532
764 เซพติคลอร์ ฮอสปิตอล คอนเซ็นเตรด SEPTICHLOR HOSPITAL CONCENTRATE 2A 204/2540
765 เซพเทร็กซ์ SEPTREX 2A 91/2541
766 เซฟตอล SEPTOL 2A 1135/2529
767 เซฟตอล-ซี SEPTOL - C 2A 725/2529
768 เซอร์โววิท ไซรัป SERVOVIT SYRUP 2A 454/2530
769 เซ็ทลอน เฮ็ช.ซี CETLON H.C 2A 81/2550
770 เซ็พตอล ฮอสพิตอล คอนเซ็น เตรท SEPTOL HOLPITAL CONCENTRATE 2A 156/2540
771 เดกกาลอน DEKKALON 2A 18/2536
772 เดกก้า DEKKA 2A 20/2549
773 เดปโกไซรัป DEPCO SYRUP 2A 15/2533
774 เดร็กซ์โตร ค็อฟ ไซรัป DEXTRO COUGH SYRUP 2A 61/2532
775 เด็กซ์คอฟ DEXCOF 2A 257/2531
776 เด็กซ์ทรานีล ไซรัป DEXTRANYL SYRUP 2A 500/2528
777 เด็กซ์โคล DEXCOLD 2A 565/2530
778 เด๊กซ์คลอเฟน ไซรัป DEXCHLOPHEN SYRUP 2A 75/2542
779 เด๊กซ์คลอเฟน ไซรัป DEXCHLOPHEN SYRUP 2A 263/2544
780 เด๊กซ์พาคอล ไซรัป DEXPACOL SYRUP 2A 175/2543
781 เด๊กเซอร์ริล พลัส ชนิดน้ำเชื่อม DEXCERYL PLUS SYRUP 2A 61/2551
782 เด๊กโซเฟน ซีรัพ DEXOPHEN SYRUP 2A 90/2529
783 เทนนาดริน TENADRIN 2A 1075/2528
784 เทอบิวตาลิน เอกเปกตอแรนท์ TERBUTALINE EXPECTORANT 2A 355/2531
785 เทอบูซิน เอกซเปคตอแรนท์ TERBUSIN EXPECTORANT 2A 48/2541
786 เทอบูตอน เอ็กเป็กตอแร้น TERBUTON EXPECTORANT 2A 50/2536
787 เทอบูลิน เอกซเปคตอแรนท์ TERBULIN EXPECTORANT 2A 1096/2528
788 เทอบูล่า เอ็กซ์เป็คทอแร้น TERBULA EXPECTORANT 2A 18/2547
789 เทอบูเมด เอ็กเปคตอแรนท์ TERBUMED EXPECTORANT 2A 196/2536
790 เทอมาลิน เอกซ์เปคตอแรนท์ TERMALIN EXPECTORANT. 2A 77/2536
791 เทอร์บู เอกซ์เปอตอแรนท์ TERBU EXPECTOBANT 2A 15/2537
792 เทอร์บู เอ็กซ์เป็กทอแรนท์ TERBU EXPECTORANT 2A 207/2544
793 เทอร์บูทอล เอ็กซ์เป็กตอรานท์ TERBUTAL EXPECTORANT 2A 147/2541
794 เทอร์บูทีน-จี TERBUTHINE-G 2A 524/2529
795 เทอลีน เอกซ์เปกตอแรนท์ TERLINE(R) EXPECTORANT 2A 123/2535
796 เบคอฟ-ดี BACOUGH - D 2A 438/2527
797 เบคอฟ-ดีเอ็มเอ BACOUGH - DMA 2A 946/2527
798 เบดิด-คัพ ไซรัป MEDIC-COUGH SYRUP 2A 649/2528
799 เบน-ทริพ BEN-TRIP 2A 126/2526
800 เบนซาทิน(ยาน้ำแขวนตะกอน) BASATIN ORAL SUSPENSION 2A 326/2527
801 เบนซิลเบนโซเอท โลชั่น BENZYL BENZOATE LOTION 2A 846/2528
802 เบนนาซิดิน ชนิดน้ำ BENACIDIN SYRUP 2A 82/2533
803 เบนสัน BENSON 2A 316/2532
804 เบนาคอฟ - เอดี BENACOF - AD 2A 22/2543
805 เบนาดริล (เอ็กซ์เป็คทอแรนท์) BENADRYL (EXPECTORANT) 2A 96/2540
806 เบนาดริล ดีคอนเจสแตนท์ BENADRYL DECONGESTANT 2A 3/2540
807 เบนาดริล ดีคอนเจสแตนท์ BENADRYL DECONGESTANT 2A 3/2553
808 เบนาดริล ดีเอ็มพี BENADRYL DMP 2A 59/2540
809 เบนโคซิน BENCOCIN 2A 38/2541
810 เบบีวิท ไซรัป BABIVIT SYRUP 2A 55/2544
811 เบบี้ คอฟ ไซรัพ BABY COUGH SYRUP 2A 978/2527
812 เบบี้ ไก๊รป์ BABY GRIPE 2A 53/2539
813 เบบี้ ไก๊รป์ BABY GRIPE 2A 117/2532
814 เบบี้โรต้า แก้ไอเด็ก BABY'S ROTA COUGH SYRUP(WITH ANTIHISTAMINE) 2A 223/2529
815 เบลสิด ซัสเพนชั่น BELCID SUSPENSION 2A 171/2529
816 เบอร์โคลมีน ไซรัป BERCLOMINE SYRUP 2A 255/2530
817 เบเฟ็ด-ไซรัป BAFED-SYRUP 2A 755/2530
818 เบ็นค๊อพ เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ BENCOUGH EXPECTORANT 2A 124/2532
819 เปอริวิต PERIVIT 2A 37/2533
820 เปอริวิต แอล 300 PERIVIT L 300 2A 137/2534
821 เพนนอล อีลิกเซอร์ PAINOL ELIXIR 2A 754/2528
822 เพอน เอนนีม่า PERN ENEMA 2A 562/2530
823 เพ็คทอแรนท์ PECTORANT 2A 167/2542
824 เพ็คโทซิน PECTOSIN 2A 165/2542
825 เฟดดิก ไซรับ FEDDIC SYRUP 2A 27/2544
826 เฟนนาซิล FENASYL 2A 560/2530
827 เฟนนิรามอน เอ็กซ์เป็คทอแรนท์ PHENIRAMON EXPECTORANT 2A 5/2554
828 เฟนแดร็กซ์ FENDRAX 2A 732/2529
829 เฟลม-เอ็กซ์ ดรายคอฟ FLEM-X DRY COUGH 2A 13/2553
830 เฟลมเม็กซ์ไนท์ FLEMEX NITE 2A 1/2553
831 เฟอรีซาน FERISAN 2A 86/2529
832 เมซิน ซัสเพนชั่น MEZINE SUSPENSION 2A 154/2532
833 เมด - คาโลชั่น MED - CALOTION 2A 153/2546
834 เมดคอฟ MEDCOF 2A 535/2531
835 เมดดี้ ไซรัป MEDDY SYRUP 2A 288/2541
836 เมดิคไซรัป MEDIC SYRUP 2A 424/2530
837 เมดิเฟด ไซรัพ MEDIFED SYRUP 2A 200/2541
838 เมดโคตริม MEDCOTRIM 2A 352/2527
839 เมดไดมีเยน อิลิคเซอร์ MEDIMEGEN ELIXIR 2A 124/2546
840 เมททริม METRIM 2A 989/2528
841 เมทุสแซน METUSSAN 2A 188/2531
842 เมอซีดิน ไซรัพ MERCEDIN SYRUP 2A 609/2529
843 เม๊ทซาพริม ไซรัป METXAPRIM SYRUP 2A 669/2528
844 เยนทูสซิน คอฟ ไซรัป GENTUSSIN COUGH SYRUP 2A 89/2527
845 เยอโม โลชั่น GERMO LOTION 2A 629/2527
846 เรดูสิด REDUCID 2A 147/2553
847 เรสแพน เอกซเปคตอแรนท์ RESPAN EXPECTARANT 2A 41/2536
848 เลทัส LETUS 2A 55/2541
849 เลฟริน ไซรับ LEFFRIN SYRUP 2A 21/2537
850 เหยี่ยวพญาไบร์วู๊ด YEAO PAYA BRYWOOD 2A 169/2542
851 เหล้าแอมโมเนียหอม AROMATIC AMMONIA SPIRIT. 2A 7/2538
852 เหล้าแอมโมเนียหอม AROMATIC AMMONIA SPIRIT USP XXI 2A 29/2538
853 เหล้าแอมโมเนียหอม บี.พี.ซี.1973 AMMONIA SPIRIT, AROMATIC B.P.C.1973 2A 14/2535
854 เอ-บีท้อป A-BETOP 2A 1065/2529
855 เอช.แอล.พี. คาลาไม โลชั่น H.L.P. CALAMINE LOTION 2A 268/2544
856 เอลเทโรฟอร์ท มิกซ์เจอร์ ELTEROFORTE MIXTURE 2A 564/2527
857 เอส - พริม ซัสเปนชั่น S - PRIM SUSPENSION 2A 387/2532
858 เอส-ทุสซิน ไซรับ S- TUSSIN SYRUP 2A 6/2539
859 เอส.พี.ไซรับ S.P. SYRUP 2A 141/2536
860 เอส.พีไซรัป S.P.SYRUP 2A 127/2536
861 เอส.เอ็ม. ออโต S.M. OTO 2A 39/2544
862 เอสตาซิด เยล ESTACID GEL 2A 306/2532
863 เอสแท็ป อีลิกเซอร์ S. TAPP ELIXIR 2A 75/2531
864 เออวา EWA 2A 33/2552
865 เออวีรา IRVIRA 2A 106/2548
866 เอเชี่ยลั่ม ชนิดแขวนตะกอน ASIALUM SUSPENSION 2A 295/2526
867 เอเซียบรอน ไซรัป ASIABRON SYRUP 2A 241/2528
868 เอเซียแท็ป ชนิดหยดสำหรับทารก ASIATAPP INFANT DROPS 2A 700/2528
869 เอเซียแท็ป อีลิกเซอร์ ASIATAPP ELIXIR 2A 425/2528
870